Hlavní přehled

Legendární agentka

Maria (Mariam) Alexandrovna (Abramovna) Fortus se vstala legendou vojenského zpravodajství. Prošla třemi válkami, se všemi tragédiemi osudu ženy. 

 

Pro ty, kteří toto jméno neznají, možná slyšeli o jejích dobrodružstvích. Neví ale, komu je mají připisovat. A možná vůbec neví, že všechny neuvěřitelné příběhy se staly stejné osobě.

Svou kariéru, jako dcera z bohaté chersonské rodiny, bankéře a průmyslníka Abrama (Alexandera) Samujloviče Fortuse, začala ve věku 16 let. Ve věku 18 let, perfektně vzdělaná a znalá několika jazyků, zaujala francouzské a britské námořníky, kteří během intervence okupovali přístavy Černého moře. Zde poznala svého prvního manžela, francouzského námořníka se španělskými kořeny - Ramona Casanelase Luca. Brzy se jí narodil syn, kterého pojmenovala podle otce - Ramon.

Každopádně se jí nepodařilo plně vychutnat radosti mateřství. Při vstupu do Čeky jí pod rouškou učitelky dostali do Machnovovy armády, která obsadila jih Ukrajiny. Zde uskutečnila vlastní slavnou operaci, při které zachránila diamantový fond, který machnovcům vzala, překročila linii fronty, na srdci jej přinesla do Kyjeva a pak se bez povšimnutí vrátila zpět. Brzy ale mladou rozvědčici odhalili a ... zastřelili. Kulka se však zabrzdila o měděný knoflík, a uvízla v blízkosti srdce... Zůstala na živu!

V roce 1929 je Maria odeslána do Mexika a poté do Španělska, kde fašismus začíná zvedat hlavu. Její první manžel, Ramon, byl již komunistickou stranou nominován do španělského parlamentu, ale ... brzy ho španělské speciální služby zabily, když zinscenovaly leteckou havárii. Ilegálně pracovala ve Španělsku až do roku 1934, poté byla odvolána a vrátila se k synovi do Moskvy. O dva roky později, v roce 1936 vypukla ve Španělsku občanská válka. Všichni španělsky hovořící agenti vojenské zpravodajské služby byli opět velice potřební.

Brzy se v jednom španělském přístavu objevila módně oblečená žena s uruguayským pasem na jméno Julia Jimenes Cardin. Byla to Marie, která měla organizovat odpor proti fašistickému Francovu režimu. Těžko popisovat její práci. Mluví za ni píseň španělských partyzánů „Maria Maria ...!“ Žádný ze španělských partyzánů nepochyboval o tom, že v blízkosti Chersonu se narodila ikona vojenské odvahy a symbol španělského odporu.

Byla to Maria, které se podařilo rozvinout a realizovat plán zničení francouzského letectva a spojenců. Zničení základny bombardérů ve městě Leone, se všemi letadly, je její práce. 

Nicméně, život této legendární ženy, poznamenala osudová rána... 

Její syn Ramón, dokonale ovládající španělský jazyk, se stal vojenským pilotem. V té době bojoval ve Španělsku. V pouhých 17 letech zahynul na Zaragoze. Po pádu Asturije je Maria odvolána do Moskvy. Nyní, když ztratila manžela a syna, rozhodla se věnovat celý svůj život boji proti nacismu. 

Druhá světová válka začala... 

Bohužel téměř všechny operace Marie Fortus jsou dosud utajeny, ale stopy její práce jsou dobře vysledovány zvláštními operacemi sovětské vojenské zpravodajské služby na území Ukrajiny, obsazené nacisty.

Na konci roku 1941 byla do štábního sekretariátu v Rovenské oblasti z Berlína poslána efektní blondýnka s jemným bavorským přízvukem. Pracovala jako sekretářka poručíka Paula Sieberta (pod tímto jménem se skrýval neméně legendární rozvědčík Nikolaj Kuzněcov, jehož Maria Fortus znala ze zpravodajské školy Kominterny). Tato dvojice prokázala neuvěřitelnou odvahu a vynalézavost v řadě neskutečně odvážných akcí při likvidaci nacistických funkcionářů okupované Ukrajiny.

Na příkaz velitelství tento odvážný tandem rozvinul operaci a ... za denního světla zlikvidoval říšského poradce reichskomisariátu Ukrajiny Gella i jeho tajemníka Wintera. Dále zlikvidovali hlavního soudce Ukrajiny Funka, vicegubernátora Galicie Bauera, naprosto drze, přímo pod nosem gestapa, u jeho vlastního domu, unesli velitele trestních jednotek na Ukrajině, generála von Ilgena, se všemi dokumenty. Stejné duo zlikvidovalo 11 vyšších generálů, čímž účinně dekapituje velení okupačních sil.

Brzy, za nevyjasněných okolností důstojnické kasino vyletělo do vzduchu, čímž zbavilo gestapo a abwehr mnoha vysoce postavených důstojníků komunikace a rozvědky. Také dokumenty náhle "chyběly" u zvláštního komunikačního důstojníka, čímž odhalily plán výstavby tajného velitelství Hitlera poblíž města Vinnitsa.  

Obecně všude, kde se Mariam Abramovna objevila, smrt slavila mezi nacisty bohatou sklizeň a vojenská rozvědka SSSR získávala originální dokumenty. Bohužel, 9. března 1944 Nikolaj Kuzněcov, jakožto oberleutnant Paul Siebert, při pokusu vyjít mimo frontu, byl zabit banderovci, u obce Boratin. 

Rudá armáda brzy začala tlačit hnědou nákazu na západ a před nástupem rozsáhlé ofenzívy bylo úkolem odhalit opevněné linie obrany nacistů mezi řekami Prut a Seretem na území Rumunska. A poté, co beze stopy zmizelo několik osamocených rozvědčíků, operaci iniciovala samotná Maria Fortus. S tímto úkolem se brilantně vypořádala.

Byla i taková epizoda ... 

V říjnu 1944, na počátku bitvy o Budapešť, přešel na stranu Rudé armády maďarský kapitán Laszlo Nevai, který podal zprávu o umístění tajného archivu maďarské a německé rozvědky, ukrytého v suterénu zničeného královského paláce. Neskutečnou operaci na uchvácení tajného archivu přímo během fronty, nařídili Marii. Už za dva dny se v týlu německých jednotek objevila pohledná Fraulein v uniformě důstojníka medicínské služby, doprovázená tlumočníkem Šándorem a týmem "chirurgů".

Jak jinak, operace proběhla skvěle. Přitom ale, při balení materiálů ve sklepě zámku, začal nálet a Marie s „chirurgem“ byli zasypáni po výbuchu letecké bomby. 

Po pár hodinách přijel překladatel Šándor, a přes složitost situace šel do kanceláře vojenského velitele a požádal o naléhavou povinnost poslat lidi k záchraně dvou německých vedoucích lékařů z trosek. Ve zmatku bombardování a pouličních bojů, Němci nejenom pomohli vyhrabat „lékaře“, ale také pomáhali naložit na náklaďák těžké krabice „medicínského“ archivu.

Brzy, v zimě roku 1944, byl legendární Marii dán nový, super neuvěřitelný úkol. Na území Maďarska měla Rudá armáda síť vojenských zpravodajských důstojníků, z nichž část byla prozrazena provokatérem. Zázračně přeživší radistka Lídia Martyšenko, skrývající se před gestapem, ztratila spojení ve městě Szekesfehervar.

Maria Fortus zachránila rezidenty, kteří vstoupili do souboje se zkušenými analytiky gestapa a vojenské rozvědky Říše, a brilantně porazila soupeře v operační hře.

Legendární operace "Alba Regia" (viz stejnojmenný film z roku 1961) byla skvěle zrealizována touto geniální ženou. Velitel vojenské zpravodajské služby GRU, 173 dní před koncem války, se dostal z německého týlu s volací značkou "Já, Alba Regia... Informuji vás..."

Válka pro ni však neskončila 9. května 1945. Jako zkušený zpravodajský důstojník se znovu zapojila do vojenských zpravodajských operací na okupovaných územích Maďarska, Československa a Německa. V druhé polovině července 1945 byla Maria Fortus přidělena veliteli Centrální skupiny vojsk maršála Koněva, kde obdržela pokyny, aby co nejrychleji našla tajnou podzemní továrnu na severu Čech. Přesné informace o místě, stavu a účelu nebyly k dispozici.

Jednalo se o legendární podzemní průmyslový komplex "B-5" Richard ". Příští den, pod rouškou korespondenta vojenských novin, Maria Fortus přijela z Vídně do malého českého města Litoměřice. A brzy objevila legendární objekt na hoře Radobýl, zamaskovaný a připravený k destrukci. 

Po válce Maria Fortus pracovala v ústředí GRU a znovu se vdala za rozvědčíka - Gennadije Zajceva. Teprve v roce 1955 legendární Marie odešla do důchodu s hodností podplukovníka, poté obhájila kandidátskou práci, stala se významným vědeckým specialistou v oblasti sociologie. Mnoho cestovala po světě, účastnila se konferencí, ale sotva její vědečtí kolegové mohli hádat o tom, čeho všeho se tato žena účastnila. Maria Fortus-Zajcevová zemřela v roce 1981 ve věku 80 let.

Byla vyznamenána dvěma Řády Lenina, dvěma Řády Rudého praporu, řádem Rudé hvězdy, medailemi (celkem 34 ocenění, z toho 14 zahraničních).

Filmy na motivy příběhů Marie Fortus: 

Napsal Petr Kolář Zobrazeno: 1771