Aktuality

Memorandum k 17. listopadu

 

1989Do převratu v roce 1989 nemělo Československo žádný dluh. Převažovaly aktiva, a to v miliardách dolarů. Další nepochopitelná věc - všichni lidé měli práci. Ústava garantovala právo na práci. Příživnictví bylo trestáno. Práce byla právem, i povinností. Pracovali i poslanci. Za výkon funkce měli symbolicky příplatek.

·
Školy produkovaly jen takové profese, jaké si vyžadovala společenská dělba práce. Plánovalo se. Každý absolvent školy dostal umístění, s platem, a někdy i s bytem. Zdarma. Družstevní třípokojový byt se dal splatit za pět let, aniž by se rodina živila kořínky. S demografickým vývojem jsme neměli problémy. Z novomanželských půjček se dala zařídit domácnost. Úrok byl symbolický, a při narození dítěte se odepisovalo z dlužné částky. Odchod do důchodu se postupně snižoval. Stejně i týdenní pracovní doba. MHD měla vstoupit do experimentu: měla být bezplatná. Romský problém nebyl, naši Cikáni pracovali.

Uskutečněme dne 17. listopadu ve všech městech protesty pod názvem Bereme si zpět svou zemi.

Protesty se začnou v 15:00 současně ve všech městech.

Důvodem protestů je neúnosná ekonomická, politická a velmi špatná morálně-duchovní situace v České republice. Za protesty nebude stát žádná politická strana ani hnutí. Budiž to spontánní rozhodnutí občanů Česka, kteří jsou nespokojeni s vývojem a směrem, kterým se Česko ubírá za posledních 23 let. Dne 17. listopadu uplyne 23 let od chvíle, kdy jsme chtěli žít ještě slušnější a lepší život, 17. listopadu to bude 23 let lží, rozkrádání společného majetku, vytváření finančních a lobby skupin, oligarchie a bující spekulace a korupce. Společně řekneme DOST! Společně se postavme aroganci státní moci a politikům! Vyzýváme učitele, zdravotní sestry, živnostníky, zaměstnance, nezaměstnané, všechny, kteří byli posledních 23 let klamáni a okrádáni politickou elitou spolu s oligarchií z finančních skupin, aby pozdvihli svůj hlas. Řekněte už dost.

Požadavky ve smyslu čl.32 Ústavy ČR vyslovujeme vládě i prezidentovi ČR nedůvěru a z uvedeného důvodu trváme na okamžitém:

1) rozpuštění parlamentu

2) zastavení "reforem" proti lidem

3) audit veřejného dluhu

4) zestátnění strategických průmyslových odvětví, spojů, dopravy a energetiky.

5) zajišt ní potravinové ě a ekonomické soběstačnosti

6) potrestání viníků

Odůvodnění:

1.) Trváme na demisi celé Vlády ČR, protože posouvá zemi do nepředstavitelné ekonomické a morální katastrofy, žádáme rozpuštění Parlamentu a odstoupení Hlavy státu.

2.) Požadujeme okamžité zrušení všech reforem namířených proti lidem.

3.) Požadujeme audit veřejného dluhu ČR, s moratoriem na splátky dluhů, protože sloužily soukromým zájmům a nikoli ve prospěch všech občanů. Zrušení instituce soukromých exekutorů.

4.) Požadujeme obnovení veřejné kontroly strategických odvětví, které jsou důležité pro společnost: zemědělství, bankovnictví, energetiky, vodního hospodářství, zdravotnictví, vzdělávání a řízení životního prostředí.

5.) Okamžité spuštění procesů, jmenování prozatímní vlády, operacionalizace referenda, nový volební zákon atd., zákony směřující k zajištění ekonomické a potravinové soběstačnosti, zajištění podpory národního hospodářství + vymanění se z područí EU, NATO, dluhů a sankcí.

6.) Postih trestné, politické a morální odpovědnosti viníkům, kteří okradli, obrali, zdevastovali, zničili a rozprodali naši vlast za posledních 23 let!

Žádáme spravedlivé tresty pro všechny zloděje, tuneláře a spekulanty.

Josef Vít

Došlo e-mailem

Napsal Milan Tůma Zobrazeno: 5453