Ekonomika

Národy Evropy, spojte se proti krizi!

 

selPierre Laurent, předseda Strany evropské levice: »Smlouvou o stabilitě, koordinaci a dozorem v ekonomické a měnové unii« Angela Merkelová a Nicolas Sarkozy chtějí dosáhnout automatické přísnosti a přímé kontroly EU nad rozpočty. Víme, že bude-li text přijat, v Evropě vzroste nezaměstnanost, nejistota a chudoba a ekonomická situace se zhorší. S plánovanou iniciativou evropských občanů Strana evropské levice navrhuje prodiskutovat konkrétní nástroj k překonání krize pomocí společenského rozvoje a osvobození Evropy od finančních trhů. Už je čas vložit peníze a moc do služby lidu!  


Jsme v klíčovém okamžiku doby. Národy Evropy jsou jeden po druhém nuceny k nebývalým obětem, požadovaným finančními trhy a jejich hodnotícími agenturami. Suverénní národy jsou ponižovány a olupovány o svá práva. Političtí předáci se odvolali na „krizi veřejného dluhu“ k dosažení toho, aby lidé v Evropě uvěřili, že oni musí platit za krizi.

Měsíc co měsíc tito předáci na takzvaných „stěžejních“ a „historických“ summitech, ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem, přijímají takzvaná „globální a definitivní řešení“- která jsou rušena téměř bezprostředně jakožto neúčinná. Jediné co vyvolají je krutost vůči lidem a neschopnost řešit problém svrchovaného dluhu.

Neustálé selhávání evropských předáků je vedlo k požadování, aby byly byly podepsány nové vzájemné smlouvy mezi státy EU, především mezi těmi, jež patří k eurozóně. Cílem je zajistit bezostyšnou přímou finanční a politickou kontrolu nad jinými zeměmi. Eurozóna je na okraji zhroucení, a v sázce je teď samotná Evropská unie.

Demokracie, suverenita a zásah lidu se v očích sil, jež ovládají Evropskou unii, staly neúnosnými. To se stalo zřejmým s odmítnutím zaručit Řekům možnost referenda nebo se jmenováním bankéřů nevolenými vládními předáky v Řecku a Itálii.

Je nejvyšší čas, aby síly změny hledaly cestu ven z krize. Strana evropské levice podporuje 29. únor za den akce, oznámený ETUC (Evropské odborové konfederace; pozn.překl.). EL zorganizuje alternativní summit v Bruselu 30. a 31. března, a vyzývá ženy a muže, aby společně pracovali na vvbudování společensky a prostředím udržitelné a demokratické Evropy.

1) ODMÍTNĚTE ÚSPORNÁ OPATŘENÍ
Společenský úpadek v zemích eurozóny není jen nesnesitelnou nespravedlností, ale i urážkou důstojnosti národů. Je špatným vyřešením krize, protože vede k ekonomickému poklesu. Je proto zcela nutné tento současný trend zvrátit: prioritou není odstranění dluhu. Prioritou je společenský rozvoj, tvoření pracovních míst a vložení bohatství do služeb společnosti, s příslušným ohledem na životní prostředí. Prioritou je odstranit masovou nezaměstnanost, masovou nejistotu zaměstnání, masovou chudobu! Úspornost není řešením, je problémem! Prioritou je zaměstnanost, veřejné výdaje a veřejné služby!

2) PROLOMTE ZÁVISLOST NA FINANČNÍCH TRZÍCH
Je životně důležité rozvázat pouta závislosti na finančních trzích. Je možné odolat rostoucímu přílivu „peněz k vytváření větších peněz“. Je možné vytvářet peníze k užitečným veřejným výdajům pomocí:

1.    Zdanění finančních transakcí
2.    Uzavřením daňových rájů
3.    Bojem proti finančním spekulacím

Navíc tady jsou v každé zemi ke přijetí základní kroky: dalekosáhlé daňové reformy a okamžité vytvoření veřejných finančních středisek s využitím stávajících veřejných struktur.

Návrhem s největším strukturálním dopadem ale je: změna úkolů a proto i stanov Evropské centrální banky (ECB). ECB má téměř neomezenou moc k vytvoření měny, aniž by se obracela na finanční trhy. Proto by mohla půjčovat bez poplatků peníze členským státům k veřejným investicím - ke zvýšení zaměstnanosti a prosazování veřejných služeb. K tomu návrh Strany evropské levice žádá o širokou podporu tomuto návrhu v souvislosti s „Iniciativou evropských občanů“ (viz příloha).

Investice financované ECB by měly dopad na reálnou ekonomiku. V dlouhodobém termínu by tyto investice vytvářely bohatství. Peníze zapůjčené Evropskou centrální bankou by měly být použity k základním veřejným investicím, jež vytvoří pracovní místa a užitečné bohatství. A stát, který je obdrží, by byl schopen splácet půjčku v řádných termínech. Požadavek na přeměnu ECB se musí stát věcí lidu!


3) ZÍSKEJTE PRÁVO NA SPOLUÚČAST, BRAŇTE SUVERENITU LIDU, PROSAZUJTE DEMOCRACII
„Evropským ekonomickým dozorem“ ztrácí suverénní státy svoji nezávislost. Demokracie je viděna jako překážka „očekáváním trhu“. Spojit lid na obranu zaměstnaneckých a občanských práv je strategický cíl těch, kteří chtějí pracovat na skutečné změně.
Vztah mezi členskými státy EU musí být založený na vzájemném respektu a rovnosti. Většina lidí stále chce žít v Evropské unii, ale v Unii založené na solidaritě a stejných práv pro všechny!

Krize má mnoho nebezpečí, ale zároveň nabízí jedinečnou příležitost k lepší a spravedlivější politice. Pracujme společně za nebývalé lidové hnutí, budované na myšlenkách na změnu. Strana evropské levice vás vyzývá k povstání za tuto historickou výzvu.

Příloha:
CO JE INICIATIVA EVROPSKÝCH OBČANŮ?
Evropští předáci si uvědomují rostoucí nespokojenost občanů vůči současné Evropské unii. Proto byla iniciativa evropských občanů vložena do Lisabonské smlouvy. Tento mechanismus samozřejmě neřeší strukturální problém nedostatku demokracie v EU, ale dovoluje skupině o jednom miliónu občanů - za přísně upravených podmínek - přímo vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla legislativu.

Strana evropské levice se rozhodla využít tohoto nástroje útočně. Chceme dát hlas všem občanům, kteří podniknou akci za to, aby naše země byly zbaveny diktátu finančních trhů ve prospěch společenského rozvoje a rozvoje životního prostředí, v duchu solidarity.

Náš návrh: Vytvořit Fond evropského společenského a solidárního rozvoje. Tento fond by nahradil Fond evropské finanční stability, který jen vnucuje obyvatelstvu úspornost.

Fond by byl druhem Evropské veřejné banky s jediným cílem; podpořit veřejné investice ve prospěch společenského a ekologického rozvoje, veřejných služeb a zdravého ekonomického růstu. Zkrátka všeho, co naše země bytostně potřebují!    

Zdanění finančních transakcí a příspěvků EU by finančně vybavilo fond, jenž by si půjčoval od Evropské centrální banky na velmi nízký úrok. Peníze by byly půjčovány za podmínek, že by byly použity výlučně k výše popsaným účelům.    
 
Po opakovaném fiasku „řešení“ nabízených Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Evropským měnovým fondem získává terén tento alternativní návrh, založený na společenském rozvoji a solidaritě.

Nezůstávejte pozadu; sdílejte s námi vaše nápady jak se k nám připojit v této významné akci!

http://www.european-left.org/

Napsal Milan Tůma Zobrazeno: 3630