Společnost

My jsme Anonymous - připojte se

logo

 

Převzato z internetu za účelem šíření. Je to poselství přesně v našem duchu. Pro ty kdo nechtějí být jen ovcí. ***Zdravíme vás, my jsme Anonymous.***
Vy, kteří se nás snažíte odhalit-vězte toto:

 

 

Jsme učitelé a lékaři.
Jsme právníci a soudci.
Jsme vojáci a hasiči.
Jsme tovární dělníci, jsme popeláři a úklidové čety.
Jsme inženýři a IT specialisté.
Jsme zoufalí a opuštění, které míjíte na ulici.
Jsme milionáři, kteří mají svědomí.
Jsme policisté, kteří se odváží vzepřít ilegálním rozkazům.
Jsme vlastenci, kteří odmítají slepě poslouchat a dívat se jinam.
My jsme šedivé stáří i nová krev mládí.
My jsme vaše matky, dcery, synové a otcové.

 

 

 

 

Všem lidem na všech úrovních státní moci, vládních agentur, armády a médií:
Žijete pod diktátem policejního státu, ovládaného korporacemi a obchodníky. Vaše vlády už padly - byly svrženy zevnitř. Rozsah korupce již není možné řešit jakýmikoliv volbami, které nám nabízíte.

Vlády, které nehodlají sloužit potřebám lidí, nemají právo na existenci. Je vaší povinností vytvořit opozici vůči nezákonné oligarchii, která uchopila moc a zneužívá ji ve prospěch vlastních zisků a zájmů. Je na vás projevit nesouhlas, klidně a veřejně, slovy i činy. Je to vaše vlastenecká povinnost postavit se proti tyranským a despotickým systémům, které pomáhala vytvořit chamtivost a apatie.

Jejich demonstrace síly je pouze ukázkou jejich slabosti. Ukažme jim, jak silní dovedeme být my! Prostřednictvím nenásilného odporu můžeme vyhrát. Pokud neprojevíte svůj nesouhlas, vaše děti vyrostou ve státě založeném na sociálním darwinismu a absolutní moci nelegitimní oligarchie, kde politici jsou pouze prostitutky a vykonavatelé vůle korporací. Pokud neprojevíte svůj nesouhlas, příští generace budou znát vaši zemi jako krajinu beznaděje, ve které svobodu slova a práva určuje bohatství. Pokud neprojevíte svůj nesouhlas, každý voják, který padl ve službě vaší vlasti, zemřel pouze za absolutní zisky z korupce, pouze jako žoldák soukromé armády bank, spekulantů a nadnárodních korporací.

Pokud nechcete vidět realitu těchto slov - spěte dál. Odpočívejte v pokoji, dokud se nevzbudíte do absolutní tyranie. Ale pokud jste si vědomi pravdivost těchto prohlášení, pokud tohle není svět, který chcete zanechat svým blízkým, vězte:
Každý může být Anonymous.

Zkorumpovaní se nás bojí,
poctiví nás podporují
stateční se k nám přidávají....
Nejsme soukromá armáda žádného náboženství, vlád, politiků ani kult.
Jsme lidé, jediný systém.

Vyzýváme všechny občany:
Shánějte, sdílejte a archivujte všechna data o špinavostech, korupci a zneužívání moci!
Musíme projevit nesouhlas!

My jsme Anonymous.
Jsme Legie.
Neodpouštíme.
Nezapomínáme.
Můžete nás očekávat.
Přidejte se k nám.

Napsal Petr Kolář Zobrazení: 4930