Z Domova

Socialismus versus kapitalismus

1989V poslední době při svých cestách často slyším slova „zlatí komunisté“, i když jsem nikdy nebyl jejich příznivcem, tak do značné míry s nimi souhlasím.

 

 

To, co zde prezentují všechny vlády od pádu tzv. totality, bych nazval jako závodem o co nejrychlejší rozkradení společného majetku, likvidace průmyslu a zemědělství. Když si postavím oba režimy vedle sebe a na jednu stranu dám klady a zápory jednoho či druhého, v mnohém vychází lépe socialismus a ta mnohými opovrhovaná totalita!

 

Socialismus

• Všichni měli povinnost pracovat a měli práci.

• Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny.

• Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat.

• Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi.

• Levné a všem dostupné úvěry.

• Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu).

• Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití.

• Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování.

• Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč.

• Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené,seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes,kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi.

• Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních.

• Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci.

• Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech.

• Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali.
• Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých.

• Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny.

• Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu,respekt a úctu,měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali.

• Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni,měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů.

• Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně,tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil.

• Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes. Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet, přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování, a tudíž nebylo úniku do anonymity.

• Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy…

• Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit.

• Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna.

• Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si, že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách,velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné).

NEVÝHODY
• Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče…

• Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží.

• Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží,které jsme neuměli vyrobit.

• Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.

KAPITALISMUS DNES

• Můžeme cestovat téměř bezproblémově do všech států světa, pokud nevyjíždíme do států, které vůči nám zavedly vízovou povinnost. • Máme konečně banány!! (- tohle nám opravdu velice chybělo, že?!).

• Máme nadměrný a bezproblémový výběr drog, které si můžou snadno opatřit již školáci.

• Máme spoustu heren.

• Kdo nechce nemusí pracovat, ale ti, kteří by velice rádi pracovat chtěli,tak nesnadno a obtížně práci shání.

• Máme vysokou kriminalitu a její nízkou objasněnost.

• Máme přepychově vybavené věznice, kde se zločinci mají lépe než mnozí důchodci nebo rodiny s dětmi.
• Máme právní džungli, ve které nám jde vláda příkladem v obcházení a nedodržování vlastních zákonů.

• Máme exekutory, kteří nás okradou a oberou s posvěcením státu o veškerý majetek.

• Máme bezdomovce, částečně vlastní vinou, částečně po „návštěvě“ exekutorů.

• Máme nejnekvalitnější silnice a dálnice, zároveň však paradoxně také jedny z nejdražších.

• Nekontrolované dovozy, které ničí domácí výrobu a tím i ruší pracovní místa.

• V mnoha zejména zahraničních firmách jsou pracovní podmínky zaměstnanců jako v době otrokářské.

• Odbory nefungují ani zdaleka tak jako dříve, v mnoha firmách jsou přímo zakázány.

• Ztráta soběstačnosti státu, ačkoliv dříve jsme byli v mnohém soběstační(viz naše zemědělství). A v návaznosti potravinářský průmysl .

• V mnoha firmách je vyplácení mzdy sázkou do loterie, zaměstnavateli nějaký výrazný postih nehrozí.

• Vysoké zadlužení mnoha rodin, v nejednom případě způsobený zaměstnavatelem a nezaměstnaností.

• Exekutory, kteří nešťastným a bezbranným lidem seberou vše, aniž by tito lidé mnohdy vůbec něco dlužili.

• Máme zde lichváře, kteří se nestydí lidi okrást o poslední, co mají, naopak díky aktivní pomoci zákonodárců jim pomáhají v budování fabrik na dluhy.

• Právo peněz, nikoli zákonů je zde na denním pořádku.

• Máme stát právnický namísto právního.

• Preventivní lékařská péče spíše mizí, stejně jako předražené očkování.

• Je zde ráj podvodníků všeho druhu chráněných zákony tvořenými v nejednom případě samotnými podvodníky či jejich pomocníky.

• Peníze se vyvádějí do zahraničí, končí v kapsách zahraničních vlastníků našich bývalých podniků, které zde téměř zadarmo získali, buď pod cenovým nákupem nebo přímo zločinem, případně restitucí mnohdy poněkud podivnou.

• Máme drahé, ale nekvalitní upadající školství a bude ještě hůře.Bohužel je preferováno vysokoškolské vzdělání, kde velké množství absolventů nikdy v životě nebudou ve vystudovaném oboru pracovat, studují jenom proto, že díky diplomu budou mít větší šanci na vyšší plat, nikoli ze zájmu o obor.

• Máme téměř zlikvidované učňovské školství, každý chce být vysokoškolák,učiliště jsou nezajímavá, neatraktivní, nenabízí vyšší platové ohodnocení.

• Máme plné úřady práce vysokoškolsky vzdělaných mloků, které nikdo nechce zaměstnat.

• Máme velice nízkou porodnost, mít a vychovávat děti je dnes luxusem.

• Máme strach a obavy o práci, strach zda firma za naší práci zaplatí, strach cokoli říci, abychom nepřišli o práci, strach a obavy, že nebudeme mít finanční prostředky na zaplacení hypotéky, na nájem, na energie, na obživu …

Asi tento můj článek bude mít hodně kritiků, kterým současný chaos v tomto režimu plně vyhovuje, možná že se najde hodně lidí, které svým obsahem zaujme. Byl bych velice rád, kdyby se nad tímto článkem zamyslelo co nejvíce lidí a klidně tam i něco z vlastních myšlenek a úvah dopsali. Myslím, že je nad čím přemýšlet a případně se i poučit.

P.S. 7.6.2012 zprávy Čro - za první čtvrtletí roku 2012 přibylo 65 000 exekucí proti důchodcům...

Došlo e-mailem

Napsal Milan Tůma Zobrazeno: 7688