I. O. Štampach : Už je ruší…!

 logoUž delší dobu s obavou sleduji iniciativu "Zrušme komunisty".

 

Jsem zděšen, že lidé, které jsem vždy pokládal za slušné, i když jsem s nimi někdy v něčem nesouhlasil (Martin Mejstřík, Šimon Pánek, Petr Placák, Jan Ruml, Ladislav Smoljak nebo Jaromír Štětina) jsou ochotni použít pro propagaci své politické koncepce větu, která chce ZRUŠIT KOMUNISTY, tj. lidi, spoluobčany. Text petice nemuví o rušení komunistů jako jedinců, nýbrž o zákazech strany a propagace ideologie, ale děsivé, antihumánní reklamní heslo stojící v záhlaví petice přitahuje zájem extremistů a inspiruje násilníky.

Dlouho jsem váhal s vyjádřením k zákazu Komunistického svazu mládeže. Komunistickou ideologii a politickou praxi je těžko hodnotit. Její projevy sahají od demokratického socialismu až k popotovské genocidě v Kambodži. Členstvo a voličstvo českých komunistů je na můj vkus příliš nacionalistické a kulturně konzervativní. Nejsem prostě voličem, této strany a program KSM mi nebyl blízký.

Váhal jsem s vyjádřením, protože chci zůstat věrný své osobní tradici, základní linii života, v němž je duchovní i občanská svoboda velmi vysokou hodnotou. Ale nakonec jsem se rozhodl promluvit v duchu výroku připisovaného Voltairovi (jakkoli mi není příliš sympatický): "Pane nesouhlasím s tím, co říkáte, ale jsem ochoten položit život za to, abyste to mohl říkat."

Nabízí se srovnat projevy na levém a pravém okraji politického spektra. Ani v zaujatých českých médiích jsem nečetl a neslyšel, že by se někdo z mladých komunistů nebo třeba anarchistů dopouštěl politicky motivovaného násilí. O fyzických útocích z pravé strany spektra, např. o útocích na cizince nebo na Romy čtu a slyším neustále. Sám jsem byl svědkem takových útoků. Projevy násilí před letošními volbami byly rovněž jednosměrné, zprava doleva.

Provizorní důsledně pravicová vláda bez opory ve sněmovně jako jednu z prvních ukázek svého pojetí "demokracie" předvedla zákaz Komunistického svazu mladých. Ve stanovách této organizace se (v čl. 9) píše: "Se členstvím v KSM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod občana nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech, propagace násilí, národní, národnostní, rasové a náboženské nesnášenlivosti." Pro represi se tedy musela hledat jiná záminka. Bylo použito jejich zpochybnění soukormého vlastnictví. Zdá se, že právo na vlastnictví bude stát pod novým vedením chránit i na úkor jiných práv.

Tvrzení, že kritika soukormého vlastnictví je protiústavní, je trapnou ukázkou hlouposti státních úředníků nebo jejich zlé vůle. V České republice nerušeně působí celá řada politických organizací, které se vyslovují pro změnu ústavy. Například Koruna česká si přeje změnit republiku v konstituční monarchii. Nikoho ani nenapadne označit tuto stranu za protiústravní. Bylo by to nesmyslné. V sousedním Německu Godesbergský program zavazující německou (koaličně) vládní sociálně demokratickou stranu se v kapitolách "Základní hodnoty socialismu" a "Vlastnictví a moc" rovněž vyjadřuje kriticky k výlučně soukormému vlastnictví výrobních prostředků.

Protiústavní by nepochybně byla jen změna ústavního pořádku NEÚSTAVNÍMI PROSTŘEDKY. Kdo pro nějakou ústavní změnu získává občany (a tím i voliče) přesvědčováním, jedná ve shodě s ústavou. Naše Ústava (stejně jako jiné) má v sobě zakomponovánu proceduru své změny (čl. 9 Ústavy ČR).

Poukaz na protiústavní ráz KSM je podobnou ukázkou zdejší demokracie jako případ, kdy při presidentské volbě r. 1993 chyběl Václavu Havlovi jeden hlas ke zvolení, a aby se vítězství zajistilo, byl na jeden den uvězněn jeden (jistě mimořádně nesympatický, leč řádně zvolený) poslanec.

Bude zajímavé sledovat, budou-li násilní pravicoví extremisté nadále pod ochranou policie pořádat pochody k oslavě německých nacistických činitelů a fyzicky útočit na vybrané skupiny obyvatel. Budu zvědav, budou-li se tyto iniciativy jevit jako plně ústavní. Bude třeba sledovat, nemá-li je náhodou "demokratická" a "občanská" pravice v záloze, kdyby selhaly legální procedury. 

Ivan Odilo Štampach

Ze stránek : http://www.stampach.cz/pelmel_detail.php?id=165

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.