Umění potřást rukou

logoPřed několika týdny zemřel americký fejetonista Art Buchwald. Od malička jsem si schovával jeho články. Vtipně komentovaly americkou realitu. Pokud by vám jeho fejetony, staré až 30 let, něco připomínaly, není to podobnost čistě náhodná. To, co kritizoval, se pomalu přesunulo i k nám.

Politikové od přírody dovedou důkladně potřásl rukou, ale jen málo z nich patří do třídy senátora Williama Proxmira z Wisconsinu.

Senátor Proxmire je králem v potřásání rukou. Téměř koncem každého týdne celých pěl let, co je senátorem, vracívá se do svého domovského státu s pevnou myšlenkou — potřást si rukou s co největším poetem postižených. Minulý rok stiskl ruku 6OO.OOO krát a letos, poněvadž se znovu uchází o zvolení, doufá, že se značně zlepší.

Zatímco většina politiků stiskne ruku tenkrát, když ji uvidí, senátor Proxmire vyhledává ruce, aby je mohl stisknout téměř vědeckým způsobem. Je téměř nemožné nestisknout si ruku se senátorem, jste-li náhodou ve stejném městě.

Typický Proxmirův víkend probíhá, jak nám senátor vysvětlil, asi takto: senátor odjede z Washingtonu večer v 6.45 hodin a v 8.00 hodin je v Milvvaukee. Okamžitě spěchá do místního nákupního centra a zahajuje akci potřásáni rukou. Senátor vždy stojí před nákupním střediskem, aby mohl stisknout ruku všem, kdo vstupují i vycházejí. Obvykle prohlašuje: „Jsem senátor Proxmire a chtěl jsem se s vámi pozdravit." Pak jim podá agitační leták.

„Pohodí-li někdo tuto literaturu, zvednu ji," říká senátor. „Vypadá to velmi špatně, když se agitační literatura povaluje po chodníku."
Za velmi chladných večerů dovolí laskavý majitel obchodu obvykle senátorovi, aby postával ve vstupní hale. Když si senátor potřese rukou v nákupním středisku, spěchá si odpočinout, aby brzy ráno mohl vstát a přikvačit k některému závodu a opakovat vysilující turné. Postaví se u brány velké továrny a tiskne ruku dělníkům, kteří jdou do práce. Má-li tato továrna více bran, senátor se na sklonku večera vrací, aby u některé brány stiskl ruku dělníkům spěchajícím domů.

Během dne prochází hlavní ulicí města a tiskne ruce kolemjdoucím někde na rohu nebo před velkým jednotkovým domem. V sobotu odpoledne, když je fotbalová sezóna v plném proudu, vyhledá senátor nejvýznamnější zápas ve městě a potřásá si rukama se všemi fotbalovými fanoušky. Během dne může absolvovat několik zápasů, dojíždí autem z jednoho města do druhého.

„Fotbalové zápasy vám poskytnou spousty rukou," řekl senátor, „ale návštěvníci myslí na něco jiného a nemáte jistotu, že si zapamatují, že jste jim stiskl ruku."
Proto senátor rád navštěvuje kuželníky. „V kuželnících jsou lidé klidnější, posedávají a nic nedělají."

Večer dává senátor Proxmire přednost návštěvě lední revue, zápasu v košíkové nebo kina, aby pracoval před vchodem. Největším úspěchem celé jeho politické kariéry bylo, když za jediný večer dokázal obrazit lední revue, psí výstavu a1 schůzi mormonů.
Ačkoli stisky rukou v zimě jsou nesmírní studenou prací, senátor říká. že zimě dává přednost před létem. „V zimě dokážete bleskurychlé stisky. Lidé se nechtějí dál zdržovat. V létě ponechají ruku déle a potí se."

Někdy se senátor zraní. „Největším nebezpečím pro politika je potřást si ruku s člověkem, který je fyzicky silný, popíjel a hlasuje pro jiného chlapíka."

ART BUCHWALD (60. léta)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.