Petice občanů České republiky

logoproti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu l, kterým byla Katedrála sv. Víta předána do vlastnictví římskokatolické církve

V historii katedrála nikdy nepatřila žádné církvi. Byla církví vždy pouze spravována. Od samého počátku byla budována jako domov pro korunovační klenoty a poslední odpočinutí českých králů. Proto je tam také hrob jednoho z nejslavnějších českých panovníků – husitského krále Jiřího z Poděbrad. Bylo by nestoudné polemizovat zda tam patří či nikoliv. Český národ má důvod být na něj hrdý. Jedním z prvních kroků nových majitelů je právě odstranění této hrobky. I další plánované úpravy jsou v rozporu s původním posláním dómu. To, že v katedrále není skutečný oltář konečně také vypovídá o záměru českých panovníků, aby katedrála byla symbolem České země. Rozhodnutí soudu je tedy v rozporu se základními principy ústavnosti a ve své podstatě ohrožuje i demokracii v této zemi.

Stažení petičních archů www.iniciativy.nazory.cz/svVit/petice.rtf

Za petiční výbor: PhDr. Zdeněk Mahler, genmjr. Antonín Špaček, nositel Řádu Bílého lva vojenské skupiny za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost, předseda ČsOL, důstojník čestné legie Francouzské republiky, brig. gen. MUDr. Josef Hertz, místopředseda ČsOL, Rytíř čestné legie Francouzské republiky, Anděla Dvořáková, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu, Prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc., předsedkyně Společnosti E. Beneše, gen. Stanislav Hlučka a plk. Jan Horal, Sdružení zahraničních letců II. světové války.

Kontaktní adresa: ing. Drahomíra Garajová, Útulná 10, 100 00 Praha 10.

Kontaktní adresa k zasílání podepsaných archů: Slovanský výbor ČR, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1

Petice v elektronické formě: http://petice.nazory.cz/petice/petice-detail.php?id=56

Poznámka: Elektronický podpis není podpisem petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

KATEDRÁLA SV. VÍTA

– Od samého začátku symbolizovala českou státnost.

– Budovala ji (stejně jako Národní divadlo) celá občanská společnost z dobrovolných sbírek, panovník i stát, přispíval na ni podstatně i president T. G. Masaryk.

– Jsou v ní uloženy korunovační klenoty a ostatky českých králů, včetně husitského krále Jiřího z Poděbrad, což samo o sobě vypovídá o záměru českých panovníků, aby katedrála byla nedotknutelným duchovním a kulturním dědictvím celého českého národa, nikoli majetkem jedné církve, římskokatolické, a dle jejího kanonického práva Vatikánu.

Poznámka:

Již v roce 1994 se občané ČR vzepřeli proti stejnému nespravedlivému rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1. Petici tehdy podepsalo během necelých tří týdnů více než 30 tisíc občanů včetně poslanců Parlamentu ČR. Zájem veřejnosti o současnou petici se jeví ještě větší.

VÍCE INFORMACÍ NA :

http://www.iniciativy.nazory.cz/svVit/index.htmkatedralu.vsem@seznam.cz 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.