Leninova závěť

Diktováno dne 25. prosince 1922 a 4. ledna 1923

V. I. LENIN

Dopis XII. sjezdu [závěť]

Velice bych doporučil na tomto sjezdu [v dubnu] provést řadu změn v naší politické struktuře.

Chtěl bych Vám sdělit uvážení, která považuji za nejdůležitější.

V první řade doporučuji zvýšit počet členů Ústředního výboru na několik tuctů nebo dokonce na sto. Zdá se mi, že našemu Ústřednímu výboru by hrozila velká nebezpečí, kdybychom neprovedli takovou reformu, pokud se chod událostí nevyvíjí zcela příznivě pro nás (s tím však musíme počítat).

Poté bych chtěl doporučit pozornosti sjezdu udělit rozhodnutím Státní plánovací komise za určitých předpokladů zákonodárný charakter, tedy do určité míry a za určitých podmínek vycházet vstříc s. Trockému.

Co se týče prvního bodu, tj. zvýšení počtu členů ÚV, tak věřím, že je nutné, jednak ke zvýšení autority ÚV jakož i k tomu, abychom vážně pracovali na zlepšování našeho aparátu a zabránili, aby konflikty malých částí ÚV by mohly získat příliš velký význam pro celý osud strany.

Věřím, že naše strana má právo požadovat od dělnické třídy padesát až sto členů ÚV a dostat je od ní bez přílišného napětí sil.

Taková reforma by naší stranu značně upevnila a ulehčit její boj uprostřed nepřátelských států, který se podle mého názoru v příštích letech může a musí silně zostřovat. Zdá se mi, že naše strana by takovým opatřením získala tisíckrát větší stabilitu. […]

Tím, že se s. Stalin stal generálním tajemníkem, soustředil ve svých rukou nesmírnou moc, a já si nejsem jist, dokáže-li vždy dost obezřetně tuto moc uplatňovat. Na druhé straně se s. Trockij, jak již ukázal jeho boj proti ÚV v otázce lidového komisariátu pro dopravu, vyznačuje nejen vynikajícími schopnostmi. Osobně je asi nejschopnějším člověkem v současném ÚV, ale také má přílišné sebevědomí a přílišnou vášeň pro čistě administrativní opatření.

Tyto dvě vlastnosti dvou vynikajících vůdců současného ÚV můžou bez omylu vést ke štěpení, a jestli naše strana nezavede opatření, aby tomu zabránila, může štěpení přijít překvapivě. […]

Dodatek ze dne 4. ledna 1923: Stalin je příliš hrubý a tento nedostatek, který se jakžtakž dá trpět ve styku mezi námi komunisty, nelze trpět u generálního tajemníka. Proto soudruhům navrhuji, aby uvážili, jak Stalina z této funkce přemístit, a jmenovali na ni jiného člověka, který by se ve všech ostatních směrech lišil od Stalina jen jednou předností, že by totiž byl snášenlivější, loajálnější, zdvořilejší a pozornější k soudruhům, méně náladový atd. Mohlo by se zdát, jako kdyby tato okolnost byla jen maličkostí. Já však věřím, že vzhledem k zabránění štěpení a vzhledem ke mnou nahoře líčeným vztahům mezi Stalinem a Trockým toto není maličkost anebo taková maličkost, která může získat rozhodující význam.

Rozdáváno N. S. Chruščovem delegátům XX. sjezdu (1956)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.