Správná životní pravidla

logoŽivotní pravidla v praxi. Do redakce nám zaslal pan Kouba.

1. Přehled pravidel

Pokud se učíme novému, poznáváme pravidla, podle kterých to nové pracuje, jsou zde

pravidla; silniční, obchodní, herecká, umělecká, slušnosti, technická, logická,

přírodní, atd. Když řidič poruší silniční pravidlo tak má většinou problémy; dostane

pokutu, havaruje, atd. Jsou pravidla, která známe od narození a dědíme je po

rodičích a jsou pravidla, která se musíme učit, abychom uspěli v tomto boji o

výhody.

 

2. Porušování pravidel

Mám rád šachy a zde jsou složitá pravidla, podle kterých se tato stará strategická

hra hraje a mnohdy se stává, že ten druhý tato pravidla porušuje. Následkem je že s

člověkem, který porušuje zavedená pravidla, nechceme být v kontaktu, protože jeho

jednání nás rozčiluje. Dejme tomu že ten druhý porušuje pravidla slušnosti a tak nás

uráží, nebo nám lže, či nás dokonce okrádá. Ten druhý je buď hloupý, nebo sobecký a

porušuje pravidla, protože se chce mít dobře a je mu jedno že my se budeme mít zle.

Dejme tomu že vás ten druhý uhodí v rozčilení do tváře rukou, aby vám dal primitivně

najevo, že on je váš pán a že vy jej musíte poslouchat? 

 

3. Víra v to že se budou pravidla dodržovat

Pokud budeme hledat cestu k tomu, aby se neporušovala správná pravidla, dojdeme k

tomu, že zde musí být od narození do 15 let správná profesionální internátní

výchova. Rodina nedokáže naučit svoje děti tomu jak žít podle správných pravidel a

tak ona produkuje nevychované potomstvo a toto potomstvo; lže, krade, terorizuje,

vydírá, parazituje, šikanuje, atd. Jaký je učitel takový je i jeho žák, je zde

veliký nedostatek správných učitelů a tak se musí využít správně jejich čas pro

výuku dětí v internátních světových školách. Podívejme se na děti v pubertě, zde je

jasná ukázka toho že nedostatek správných pravidel vede k tomu, že děti působí svému

okolí mnoho problémů, místo aby se zapojili do budování společnosti.

 

4. Složitá pravidla

Mnohdy se setkáváme se tím, že jsou pravidla zbytečně složitá, protože nejsou

přirozená a někomu ona přinášejí výhody. Obzvláště stará elita vytváří obrovské

množství složitých pravidel, díky kterým ona parazituje na spodině, tam kde jsou

daně a zbraně, tam je i elita která miluje koryta.

 

 

5. Pravidelná meditace

Já si pravidelně opakuji meditaci, která mi dává sebevědomí a optimismus.

Já jsem dokonalý a vše je k dobru.

Je to jakýsi začátek transformace mého myšlení, a když se změním já tak mě i ostatní

rádi napodobí a potom se správně změní celá společnost a budou se dodržovat správná

pravidla.

 

 

6. Přirozená pravidla

Když zvíře poruší přírodní pravidla, tak zahyne, je to kruté ale nutné, protože

jenom tak má příroda svůj dokonalý přirozený řád. Jsou pravidla objektivní, která

každý uznává a respektuje a jsou zde pravidla subjektivní, které neuznáváme a

nerespektujeme. Nejběžnějším problémem je zde to že společnost odsuzuje sobectví,

jako by to bylo špatné pravidlo které je spojeno se zvířaty. Ty jsi sobecké zvíře,

které není podobné žádné víře, ten kdo to ale říká je sám sobec.

 

 

7. Sobecká pravidla

Ježíš Kristus byl největším sobcem, jaký kdy zde v lidských dějinách byl, protože on

byl nejvíce proti sobectví. Ten kdo zde v něčem králem je ten zde i největším sobcem

taky je, jenom díky sobectví lze získat veliké výhody. Základním životním pravidlem

je tedy sobectví, díky sobectví získáváme výhody a je nám dobře, dobrota je žebrota.

Sobec hlásá pití vody a sám pije sladké víno, to je základ každé politické a

náboženské ideologie.

 

 

8. Pokrytecká pravidla

Jestliže pomocí pohádek a víry v dítěti potlačíme jeho přirozené sobectví, dojde k

tomu, že dítě v životě neuspěje a tak se o nás na stáří nepostará. Vše co dáváme to

i dostáváme, je to jenom divadlo a obchod, za pokrytectví dostaneme pokrytectví, to

je další základní životní pravidlo. Elita hlásá svoje pokrytecká pravidla a hned pro

sebe vymýšlí z těchto pravidel výjimky a tak co je dovoleno elitě to je zapovězeno

spodině. V přírodě nejsou žádné výjimky pro přírodní elitu, lidská spravedlnost je

slepá k tomu jak elita ubližuje spodině.

 

 

9. Pravidla mocenská

Je pravidlem v každé lidské společnosti, že ti co vybírají daně, se mají dobře, a

ti, co daně platí, se mají zle, nadbytek vytváří nedostatek. Elita se chce mít dobře

a tak je zlá na spodinu, a je jedno, jak se ona centrální byrokratická ideologie

kterou elita hlásá, jmenuje. Ten kdo má zbraně, má i příležitost k tomu vybírat

vysoké daně a tím se mít dobře, to je základní lidské pravidlo. Elita pronásleduje

zloděje a vrahy protože jí konkurence snižuje zisky, ve válce elita vraždí a krade a

nikdo ji nesoudí. Dalším základním lidským pravidlem je lidové pořekadlo, “Co je

dovoleno Bohu, to je zapovězeno volu“ elita si hraje na bohy a se spodinou se

zachází jako s voly. Elitě jde vždy jenom o to mít se dobře za jakoukoli cenu a mít

čisté ruce, protože na špinavou práci zde je služebnictvo.

 

10. Pravidla lásky

Je dalším pravidlem, že když poznáme, že svoji budoucnost nemůžeme změnit k lepšímu,

tak si najdeme nějakou drogu, která nám dá iluze, že je vše dobré. Není zde potom

silná vůle s drogou přestat a tak se proměníme v otroky svojí drogy, a když ji

nemáme, tak máme deprese. Drogou je to co nadměrně přijímáme, protože nám to dělá

dobře, jde o; alkohol, tabák, sex, peníze, slávu, lež, atd. S narkomanem nelze

navázat existenční vztah, protože on již navázal vztah s drogou a on o jiný vztah

nestojí. Je tedy pravidlem, že mezilidské vztahy jsou špatné díky tomu, že zde je

závislost na tom co milujeme.

 

 

11. Jednoduchá pravidla

Když vaříme jídlo, dodržujeme jednoduchá pravidla a tak nám jídlo chutná, pokud je

nedodržíme, tak jídlo mnohdy vyhodíme. Většinou díky spěchu nebo neznalosti porušíme

nějaké důležité pravidlo a potom jsme za to potrestáni bídou nebo nemocí. Současná

společnost mnoho spěchá a nezná mnohá důležitá pravidla a tak je zde mnoho bídy a

nemocí.

 

 

12. Evoluční pravidla

Svým způsobem je evoluce jenom složitý experiment, ve kterém je pochopitelně mnoho

omylů. To je další důležité pravidlo, že svobodný vývoj je spojen s nepovedenými

experimenty. Ten náš chlapeček, se nám táto, nějak nepovedl, tak jej utopíme a

zkusíme to znovu, třeba se nám to příště povede? Je to trochu krutý humor, ale to co

je naše, to smíme zničit a pokud otec nesmí zničit dítě, znamená to, že to dítě

vlastní elita, jako svého otroka. Elita vlastní lidi, ale nechce se o ně postarat,

tak aby jim bylo dobře, protože je jí vše málem.

 

 

13. Hospodářská pravidla

Dalším pravidlem je to, že máme jenom to, o co se staráme a co smíme zničit a

prodat. Máme tedy jenom naše tělo a naše zkušenosti, to ostatní smíme jenom

používat, ale vlastní to někdo jiný. Ten kdo je chudý a nemocný hledá zázrak a

neuvědomuje si, že skutečný pravý zázrak to je znalost správných pravidel a

dodržování těchto pravidel.

 

 

14. Centrální pravidla

Sepsat nějaké svaté desatero kde jsou správná pravidla, to je jenom svatá ideologie,

protože teorie v praxi nefunguje. V každé situaci musíme použít jiná pravidla, která

odpovídají času a prostoru, univerzální pravidla jsou k ničemu. Základním pravidlem

je mít se dobře dnes i zítra, bez ohledu na druhé, dobrota vede k žebrotě a nemocem.

Když míra dobroty dosáhne maxima, je zde vždy krize a následuje válka nebo epidemie.

Důležitým pravidlem je pravidlo příčiny a následku, kdy platí přímá úměrnost v tom,

že čím větší je příčina tím větší je zde i následek.

 

 

15. Poslední pravidlo

Neustále se vše mění a jedinou jistotou je že zde není žádná jistota, je těžké se

spolehnout na to co je nám dnes svaté protože se může stát, že zítra nám to bude k

smíchu. Jediné co se nemění je to co je v centru, jde o pravidlo; akce a rekce,

pravidlo přímých úměrností, pravidlo že každý klad má i svůj zápor, atd. I v tobě je

duševní centrum a čím více se k němu přiblížíš, tím méně se budeš měnit, buď tedy

tím, čím jsi a nehraj si na to, co nejsi. Nechtěj změnit svět nebo druhého, chtěj

pomocí správných přirozených pravidel změnit sebe, tak abys byl dokonalý a vše ve

tvém životě bylo k tvému dobru.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.