Rusové válku nechtějí

logoTuto báseň jsem našla v sešitě ze školy. Tenkrát mě přišla samozřejmá. Dnes ji považuji za aktuální a opět potřebnou jako před 60 lety za studené války. Není v naší televizi pořadu, kde by se z Rusů nedělali agresivní stroje a lidi chtějící válku. Divím se, že nedali proti tomu protest.

Jevgenij Jevtušenko

Chtějí Rusové válku?

Zeptejte se u tišiny
nad širými oraništi a poli
i u bříz a topolů.
Zeptejte se  těch vojáků,
co pod břízami leží,
a ať vám řeknou jejich synové
jestli Rusové chtějí válku.

Ne jenom za svou zemi
vojáci umírali v té válce,
ale aby lidé celé Země
klidně mohli vidět sny.
Pod šelestem listí a plakátů,
Ty spíš New York, ty spíš Paříž.
Ať vám odpoví vaše sny
Chtějí-li Rusové válku.

Ano umíme bojovat,
ale nechceme aby opět
vojáci padali v boji
na zemi svou smutnou.
Zeptejte se u matek,
zeptejte se u ženy mojí,
a vy pak musíte pochopit
chtějí-li Rusové válku.
(Můj překlad)

 

Евгений Евтушенко

Хотят ли русские войны? 
Спросите вы у тишины 
над ширью пашен и полей 
и у берез и тополей. 
Спросите вы у тех солдат, 
что под березами лежат, 
и пусть вам скажут их сыны, 
хотят ли русские войны. 
  
Не только за свою страну 
солдаты гибли в ту войну, 
а чтобы люди всей земли 
спокойно видеть сны могли. 
Под шелест листьев и афиш 
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. 
Пусть вам ответят ваши сны, 
хотят ли русские войны. 
  
Да, мы умеем воевать, 
но не хотим, чтобы опять 
солдаты падали в бою 
на землю грустную свою. 
Спросите вы у матерей, 
спросите у жены моей, 
и вы тогда понять должны, 
хотят ли русские войны. 
  

Jevgenij Jevtušenko přednáší ruskou poezii ve světě a i v amerických univerzitách.
Bližší informace na internetu.

My jsme dříve byli vychováváni v jiných ideálech a za míru – po roce 1989 se díky USA válčí už asi v páté válce a všechny jsou nedaleko od nás a na našem kontinentu.

Přitom Američani ani neví, kde náš stát je.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.