SOCIALISMUS VERSUS KAPITALISMUS. HRY, SEX A TERORISMUS

obrysPolitický převrat v roce 1989 přinesl lidem všechno možné, jen ne to, co očekávali. Alespoň drtivé většině z nich! »Občané Slovenska byli v tom čase v euforii, v očekávání, co všechno pozitivního jim kapitalismus přinese,« řekl pro KROKY KAROL ONDRIAŠ, komunista, politik a autor několika knih.

   
   Vaše knihy odhalují tvrdé zákony kapitalismu a v devadesátých letech minulého století byly mezi prvními, které ukázaly negativní stránku kapitalistické demokracie. Co vás vedlo k jejich napsání?

   Nikdy jsem si nemyslel, že budu psát knihy. Mé rozhodnutí napsat knihu způsobily studijní pobyty v USA a převrat v Československu v roce 1989. V roce 1988 jsem ze socialistického Československa odjel na postdoktorální pobyt (po získání CSc.) na univerzitu v Connecticute v USA. Tam jsem se poprvé setkal s reálným kapitalismem. V čase rok a půl trvajícího studijního pobytu jsem tam poprvé v životě viděl žebráky, bezdomovce a řádění organizovaného zločinu. Také jsem zjistil, že v USA se nežije v takovém blahobytu, jak nám předvádí reklamy a prezentují zprávy Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropy. Coby vědecký pracovník přírodních věd jsem se začal zajímat, jak vlastně kapitalismus funguje. A tím to začalo.

   Jací byli běžní Američané?

   Byli velmi milí, příjemní a sympatičtí. A udivila mě organizace práce, která je tam na vysoké úrovni. Na to velmi rád vzpomínám. Samozřejmě, zahraniční politika USA je již jiná otázka. Byla imperiální a silně protisocialistická.

   Vrátím se ke knihám. Dá se tedy říci, že v USA jste poznával skutečně vyspělý kapitalismus.

   Ano. USA jsou ideálním místem, kde je možné se seznámit a poznat skutečný – imperiální kapitalismus. Když jsem byl na studijním pobytu na univerzitě v New Yorku, začal jsem číst americké »disidenty«, jako jsou Noam Chomsky, Wiliam Blum, Michael Parenti, Edward S. Herman, Robert W. McChesney a další. Autoři podali množství důkazů o nehumánnosti kapitalismu. Měl jsem možnost seznámit se s videozáznamy o některých nehumánních akcích USA. To bylo v letech 1992-1995. Rozhodl jsem se, že se o tyto poznatky podělím s lidmi na Slovensku, kteří v tom čase žili v euforii. Doufali totiž, že kapitalismus jim přinese něco pozitivního. Po návratu na Slovensko v roce 1996 jsem vydal knihu Všeobecné kecy, fakta a nezodpovězené otázky.

   Myslíte, že čtenáři na vaši knihu reagovali přiměřeně jejímu obsahu?

   Musím přiznat, že reakcí čtenářů jsem byl velmi mile překvapen. Můj předpoklad byl, že na Slovensku může mít o mou knihu zájem tak 100-200 lidí. Opak byl pravdou. Kniha vzbudila velký zájem a ohlas a mnozí čtenáři přišli za mnou osobně některé věci prodiskutovat. V neposlední řadě šlo také o to, že moje kniha patřila mezi první, které popsaly »demokracii« kapitalismu. Zjistil jsem, že na Slovensku máme hodně moudrých lidí, jen své vědomosti nemohou využít. To rozhodlo, že jsem se pustil do psaní dalších knih.

   Před několika týdny vyšla vaše zatím poslední kniha Socialismus versus kapitalismus. Hry, sex a terorismus. Čím je podle vás zajímavá?

   Pokládal jsem za svou povinnost napsat tuto knihu, knihu, která ve faktech hodnotí vývoj socialismu na Slovensku a na faktech porovnává socialismus s naším kapitalistickým vývojem po roce 1989. Totiž nikdo by to za nás, komunisty, neudělal. Byl bych rád, kdyby se kniha dostala do povědomí nejširší veřejnosti. Věřím, že bude mít historickou hodnotu. V současnosti ji můžete najít na internetové stránce www.prop.sk. Pokud jde o ostatní knihy, postupně budou všechny texty dostupné na internetu na www.kss.sk.

   Připravujete něco nového?

   Právě pracuji na anglické verzi zmiňované knihy Socialismus versus kapitalismus, protože pokládám za důležité, aby se s porovnáním vývoje reálného socialismu s reálným kapitalismem v praxi na Slovensku obeznámilo také mezinárodní komunistické a dělnické hnutí. Kniha, porovnávající výsledky socialismu a kapitalismu, ukazuje praktická pozitiva socialismu. Není to tedy žádná teorie. Do budoucna mám ještě plán napsat s kolektivem autorů knihu Stavby socialismu, v níž by byly představeny všechny stavby, které se na Slovensku v čase socialismu vybudovaly. Při této práci budu potřebovat také pomoc lidí, kteří mají k danému tématu případné podklady. Pokud má někdo doma archivované související materiály, budu rád, když se mi ozve, případně mi je zapůjčí. Zajímavosti, týkající se staveb na Slovensku, se jistě najdou i u obyvatel České republiky – vždyť mnohé jsme stavěli společně.

   Hovořila EVA SISKOVÁ 

   Ze slovenštiny přeložila IVANKA DŽIUBOVÁ

 Ze stránek : Obrys – Kmen č. 33/2006

http://www.obrys-kmen.cz/index.php?rok=2006&cis=33&cl=05

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.