BOJ PROTI ANTIKOMUNISMU JE BOJEM ZA DEMOKRACII

kscmZ JEDNÁNI MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KOMUNISTICKÝCH A LEVICOVÝCH STRAN

 

 

V Praze se ve dnech 25. a 26. listopadu konala Mezinárodní konference komunistických a levicových stran, která měla za cíl posoudit současné formy, metody a projevy antikomunismu a jak čelit tomuto společenskému zlu, které poškozuje lidská a demokratická práva v Evropě i ve světě a je překážkou lidského pokroku.

Kromě četných domácích účastníků konference se účastnilo také 42 představitelů komunistických a levicových stran Evropy, ale i z dalších kontinentů. Z mimoevropských připomeňme KS Číny, Japonska, Indie, Izraele, Íránu, Sýrie, Vietnamu, Kuby a USA.

Hned v úvodu pracovní rozpravy konference upoutalo vystoupení místopředsedy Komunistického svazu mládeže R. Goudy, který informoval o tom, co vedlo současnou moc k vyhlášení zákazu činnosti společenské organizace mladých lidí. Protiprávní akt posloužil jednak k vyvolání atmosféry strachu před parlamentními volbami, aby byly ovlivněny volební výsledky v neprospěch levice, ale znamená také hrubé násilí vůči svobodě myšlení mladých lidí a představuje první krok ve snaze umlčet a zakázal rovněž KSČM. Tato forma státního antikomunismu se setkala na konferenci s jednoznačným odsouzením. Za mnohé lze uvést slova představitele KS Řecka Elysseose Vagenese, který mj. řekl: „Naše strana považuje rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zákazu činnosti KSM za další provokativní narušení demokratických svoboď a „řečtí komunisté učiní vše pro posílení solidarity s KSM a KSČM až do úplného zrušení tohoto protidemokratického zákazu."

Účastníci konference se zapojili do rozpravy k hlavnímu tématu -co anti komun ismus představuje a jak tomuto společenskému zlu, které plodí ideologie kapitalismu, aktivně a také koordinovaně čelit.

V pracovní atmosféře byly vyjádřeny vlastní zkušenosti a názory a dospělo se ke shodným postojům vyžadujícím potřebu akční jednoty proti silám kapitalistické globál izace ožebračující jak lidi práce, tak i ohrožující a také devastující hodnoty demokracie 3 svobody člověka. Bylo poukázáno na to, že státní terorismus zrychluje bludný kruh násilí všeho druhu. Poslání „preventivních válek" bylo redukováno na obranu a zachování kapitalismu, který palčivé problémy moderní civilizace neřeší a řešit ani nehodlá.

Účastníci konference vyjádřili rozhodný protest proti snahám připsat terorismus silám, jež vedou boj za národní a sociální emancipaci. Vítězové ve studené válce mají za cíl izolovat a umlčet strany a hnutí, které nevěří, že kapitalismus představuje konečnou stanici historie. Poslání tohoto násilí plní „nová doktrína" NATO a také „protiteroristická legislativa" EU. Obraně lidských práv se také zpronevěřilo Parlamentní shromáždění Rady Evropy, když ve své nedávné rezoluci postavilo na úroveň zločinu nacismu vše, co se kdy odehrálo, děje nebo se stane za hranicemi kapitalismu.

Na rozdíl od těchto sil tak čestně, jako komunisté, se ke své minulosti nepostavil žádný z jiných vlivných proudů. Komunisté za prvořadé kritérium přijali distanci od všeho, co se jejich jménem v minulosti stát nemělo a nedopustit, aby se to opakovalo. Odmítají však nehistorický přístup k událostem v minulosti, který její pravdivé poznání neumožňuje, a zejména snahu vydávat za zločiny cokoliv z toho, čím socialismus významně přispěl k pokroku celé lidské civilizace. Na rozdíl od buržoazie, poražené vyvrcholením protifašistických revolucí koncem 40. let minulého století, nemají dnešní komunisté na rukou ani kapku krve. Zato krvavá stopa kapitalismu sahá až do současnosti a mnohonásobně převyšuje zločiny, k nimž došlo ve jménu politiky. Společným poznáním je i to, že antikomunismus potírá všechny iluze, že by byl na straně demokracie, naopak je pro ni stále vážnější hrozbou. Dnešní kapitál pod křídly „globalizace" míří proti emancipačnímu krédu novověku a ohrožuje zájmy drtivé většiny lidstva. Toho jsou si vědomi jak síly radikální levice, tak i představitelé někomu nistické levice na konferenci a vyjádřili odhodlání zastavit a zvrátit aroganci „vítězů studené války". V tomto směru je radikální levice připravena k široké spolupráci bez jakýchkoli předběžných podmínek, shodli se účastníci konference. Jednomyslně také přijali dvě samostatné rezoluce – proti neoprávněnému rozpuštění Komunistického svazu mládeže ČR a proti snaze odtrhnout Kosovo a Metochiji od Srbska v rozporu s mezinárodním právem. (ar)

Zdroj : Naše pravda, společensko-politický týdeník KSČM, č. 48/2006. Českobratrská 4, PS 68, 701 68 Ostrava

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.