Nová vize? Už je načase!

hanoČlánek Halo novin zabývající se novým impulzem, novou ideou pro KSČM. Co je potřeba udělat pro to, aby strana měla šanci na úspěch?

 

 

K včera zveřejněnému příspěvku místopředsedy ÚV KSČM Čeňka Miloty na stránce publicistiky se ve svém mailu pro naši redakci obšírně vyjádřil Karel Holický z Pardubic.

Z jeho obsáhlé bezprostřední reakce vybíráme:

Velmi mne článek zaujal a plně s ním souhlasím. Především se chci vyjádřit k následujícímu odstavci: V neposlední řadě připravit model, vizi nové společenské formace, ke které chce a směřuje naše snažení, a která může oslovit nejen členy a stávající sympatizanty KSČM, ale především další dosud nerozhodnuté či nezařazené občany naší společnosti.

Domnívám se totiž, že co nejrychlejší předložení nové vize národu je to nejdůležitější, co stranu čeká. Před sto lety si lidé jen těžko dokázali představit, že dojde ke změně společenského řádu, ve kterém žijí, a přesto úporně věřili v silnou VIZI, jež se jim vznášela nad hlavami. Byla to víra (ne nepodobná té náboženské), která jim pomohla vše překonat a nakonec dosáhnout úspěchu. To byla doba našich dědů a otců. Dnešní nabádání o potřebě jednoty atd. jsou sice hezká, ale v myslích mnoha (a kdoví zda i těch nejvyšších) hlodá červ pochybnosti. Nová společnost nemůže kopírovat léta 48-89, jinak dopadne stejně. Čím nahradit odosobnění práce, které nastalo i v socialismu? Jak udržet dlouhodobou zainteresovanost lidí na společenském celku, při elementární sobeckosti lidských jedinců? Jak překonávat dlouhodobě pocit sebeuspokojení po dosažení individuální osobní úrovně jednotlivých členů společnosti? Jak přistupovat k lenochům a mimořádně kreativním lidem. Bude znovu platit každému podle jeho potřeb, každému podle jeho zásluh ? Definovat vztahy mezi osobním vlastnictvím výrobních prostředků a společenským vlastnictvím – budou si rovny? U osob s výrobními prostředky bude pravděpodobně přetrvávat kapitalistické myšlení – to znamená budou tyto osoby součástí kritiky společnosti nebo budou tiše trpěny ? Pokud přechod k nové formaci bude probíhat evolučně, jak budou probíhat vztahy s pravicovými stranami a jejich postoji? Čím se zajistí, aby již dosažené nebylo opět zrušeno?…

Každý člověk, aby vydržel dennodenní tlak médií na jeho psychiku, v tom musí mít jasno. Strana, a to je můj dojem, dosud zastávala takovou podivnou pozici, která byla zvláštní směsí idejí minulých a těch budoucích. Avšak znělo to velmi nejistě a v zásadě se o tom nikde moc nemluví. A o tom je právě druhá část článku, o hledání cest k různým věkovým kategoriím. Lidé, kteří socialismus zažili a nebyli s ním v konfliktu, připouštějí, že byl pro lidi dobrý, ale měl své mouchy. Ukažte jim, že existuje řešení, jak ty mouchy odstranit a jejich zájem o socialismus se opět nastartuje…

Zdá se, že lidé tomu minulému modelu socialismu nevěří, ať již jsou důvody osobní nebo se nechali převálcovat současnou propagandou.

Myslím, že již nastala doba, aby bylo vše jasně pojmenováno a předloženo obyvatelstvu. Opatrnický postoj totiž velmi nahrává sociální demokracii. V čem by se pak obě strany od sebe tak zásadně lišily??? A drobnost na závěr. Je již též na čase, aby KSČM rázně řekla odsud až posud. Je nutno lidem (i straně) vrátit sebevědomí a zahájit soudní procesy s různými pomlouvači a lháři. Viz aféra s trikem Zabij komunistu – posílíš mír . To si strana prostě nemůže dát líbit. Jak by potom chtěla, aby si jí lidé vážili a hledali u ní oporu, když si neumí udělat pořádek ani s takovými sprosťáčky.

5. ledna 2007, (zr)

Haló noviny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.