Proč odkládali druhou frontu (8)

logoRuský historik V. Falin o nejpřísnějším anglo-americkém válečném tajemství

Operace Nemyslitelné: válka proti SSSR mela vypuknout 1. července 1945

Několik závěrečných poznámek. V březnu 1945 Churchill vydal rozkaz shromažďovat a pečlivě skladovat ukořistěné zbraně wehrmachtu pro případ použití ve válce proti Sovětskému svazu. Náčelníci štábů zároveň dostali rozkaz rozpracovat operaci nazvanou Nemyslitelné. Válka proti Sovětskému svazu měla propuknout 1. července 1945 a mělo se na ní podílet 112-113 divizí amerických, britských, kanadských, polského expedičního sboru a 10 nebo 12, pokud se to podaří, divizí wehrmachtu, které Angličané odzbrojili a rozmístili v táborech ve Šlesvicku-Holštýnsku a v jižním Dánsku. Pokud je známo, Churchill neinformoval o tomto plánu Roosevelta, ale kontaktoval některé americké generály typu Pattona, který požadoval, aby se vojska nezastavila na Labi, ale postupovala rovnou dál, až ke Stalingradu.

Po Rooseveltově smrti (12. dubna 1945) se Churchill pokusil získat Trumana pro přeměnu druhé světové války ve třetí. Není neopodstatněná domněnka, že Trumanův návrh na poradě v Bílém domě 23. dubna udělat za spoluprací s SSSR tlustou čáru, byl poplatný i vlivu britského premiéra. Smysl návrhu novopečeného prezidenta byl následující: Sovětský svaz sehrál tu úlohu, kterou mu určovala americká politika ve vlastním zájmu. Nyní ho USA už nepotřebují. Japonsko rozdrtí bez jeho pomoci. Prezidenta zbrzdili jeho vlastni generálové a admirálové. Podle nich, když SSSR nebude vázat Kwantungskou armádu v Mandžusku, bude dobytí Japonska stát americkou armádu milion až půldruhého milionu obětí navíc. To je nepřijatelné. Trumanova reakce: ať Sovětský svaz nám prokáže poslední službu a pak ho pošleme do háje.

Pokračování

In: Slovanská vzájemnost, měsíčník Slovanského výboru ČR, roč. X, č.99, květen 2007

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.