Demokracie a jaderné zbraně (1)

rusgpPřinášíme velmi zajímavý článek z časopisu "Rusko v globální politice"

V předvečer setkání prezidentů Ruska a USA v Bratislavě v březnu roku 2005 bylo v ruských politických kruzích patrné značné pobouření. Příčinou byl únik informace o údajně odsouhlaseném plánu na předání ruských jaderných objektů a div ne samotných jaderných sil země pod americkou kontrolu. Toto téma dosud znepokojuje četné politiky a experty a periodicky se objevuje ve veřejných diskusích bez ohledu na všechna oficiální dementi Moskvy.
Ve skutečnosti však samozřejmě o žádnou „kontrolu“ USA nad ruskými jadernými zbraněmi vůbec nejde. Jedná se pouze o rozsah možného přístupu amerických odborníků k těm ruským objektům (zahrnujícím i skladiště zbrojních jaderných materiálů a náloží), pro něž je určena zahraniční finanční a technická pomoc s cílem fyzické ochrany, evidence skladovaného materiálu, likvidace a zužitkování přebytků.
Během 90. let Západ vyčlenil na tyto účely celkem asi 6 miliard dolarů v rámci známého programu senátorů Nanna – Lugara, a na summitu „velké osmičky“ v Kananaskisu (Kanada) v roce 2002 přislíbil Rusku poskytnout ještě 20 miliard dolarů v rámci projektu Globální partnerství. Západní vlády, které poskytují cizí zemi tak velké prostředky z kapes svých daňových poplatníků, chtějí mít jistotu, že jsou tam používány pro stanovený účel. Zároveň by zpravodajské služby samozřejmě rády získaly nějaké dodatečné informace k jaderné problematice.
Protože je celá tato sféra již tradičně zahalena do nejpřísnějšího tajemství, veškerá určení zde jsou podmínečná a po léta jsou předmětem delikátních jednání. Ostatně již podle programů 90. let byl zahraničním odborníkům umožněn poměrně široký přístup k dříve tajným objektům, výrobkům a informacím.
Vzpomenutá kauza nutí k zamyšlení nad jiným problémem, a to nad problémem vlastní ruské politické a demokratické kontroly nad jadernými zbraněmi (JaZ), přesněji, nad politikou jejich vývoje a rozvinutí, likvidace a využití podle mezinárodních smluv nebo jednostranně, v procesu odpisu těchto zbraní z výzbroje.
Na první pohled se může zdát, že mezi tímto tématem a „senzační“ zprávou o možném převedení našich jaderných objektů pod kontrolu Washingtonu není žádná souvislost. A je vůbec možné sloučit neslučitelné – jaderné zbraně a demokratickou kontrolu? Nespěchejme se závěry a rozeberme si to postupně.

Pokračování

RUSKO V GLOBÁLNÍ POLITICE • ÚNOR • 2006 – http://www.globalaffairs.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.