George Bush, hrdina robotníckej triedy (6)

logoProti neexistujúcemu nepriateľovi

Keď si ho vezmeme ako návod na udržanie dominantnej koalície pokope, vyzerá spätný úder taký nepravdepodobný a taký plný vnútorných protirečení, že väčšina liberálnych pozorovateľov dokáže len s ťažkosťami uveriť, že naozaj existuje. Keby bolo všetko, ako má byť, myslia si liberáli, tieto dve skupiny – biznis a modré goliere – by si mali ísť navzájom po krku. Že by sa Republikánska strana mohla stavať do pozície obhajcu robotníckej Ameriky pripadá liberálom ako tak do očí bijúce popieranie reality, že šmahom ruky celý tento jav zavrhujú a odmietajú ho brať vážne. „Veľký spätný úder“, domnievajú sa, nie je ničím iným, než skrytým rasizmom, alebo stareckou chorobou, alebo bezdôvodným kňučaním veriacich vidiečanov, či protestom „rozhnevaných bielych mužov“, ktorí cítia, že si ich už dejiny nevšímajú. A to všetko je do istej miery pravda.

Ale chápať spätný úder týmto spôsobom znamená, že človeku uniká moc jeho myšlienky, ako aj jeho životaschopnosť v širokých vrstvách obyvateľstva. Napriek všetkému sa stále objavuje, ako nákaza zatrpknutosti šíriaca sa zo starých na mladých, z protestantských fundamentalistov na katolíkov a Židov, a z rozhnevaných bielych mužov na každý možný odtienok demografických kategórií.

Vôbec nie je dôležité, že sily, ktoré za dávnych Nixonových čias vyvolali existenciu „tichej väčšiny“, už dávno vymizli. Spätný úder udiera s nezmenšenou silou, jeho zúrivosť sa valí desaťročiami. Sebaistí liberáli, ktorí v tom čase Ameriku viedli, sú dnes na pokraji zániku. Nová ľavica, so svojimi škodoradostnými vulgarizmami a pohŕdaním štátnou zástavou, vymrela úplne. Celá „spoločnosť hojnosti“ – so svojimi paternalistickými korporáciami a mocnými odbormi – odchádza každým rokom stále viac do dejín. Ale spätný úder pretrváva. Naďalej sníva svoje strašidelné sny o úpadku národa, farbistom bezpráví a zradách páchaných na vrcholkoch moci, bez ohľadu na to, čo sa v skutočnosti vo svete deje.

Thomas Frank, The New Statesman, 30. augusta 2004

Pokračování příště

Ze stránek : http://www.hejrup.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.