NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (15)

logoNěmecká východní politika

Cílem německé východní politiky je upevňovat všestranně vliv a moc sjednoceného Německa.Získávat ve východní Evropě stále výraznější podporu pro postupy a zájmy Německa. Kapitálově pronikat a vytvářet základnu pro německé mocenské strategické zájmy.

Merkelová soustřeďuje pozornost na německý zákon o uprchlících a odsunutých. Paragraf 96 ukládá vládě SRN a spolkovým zemím „kulturní hodnoty oblastí vyhnání ve vědomí vyhnaných a utečenců, celého německého národa a ciziny zachovat. .. potřebujeme proto i ve směru naší kulturní politiky změnu kurzu. Vyhnaní z vlasti se musí opět více podílet na utváření této politiky.“

Východní politika SRN se m.j. opírá o široce založený kulturní projekt. V péči o německou menšinu v ČR, podle smlouvy mezi SRN a ČSFR z roku 1992 se výrazněji projevuje směšování témat péče o německou menšinu s některými tématy spolků odsunutých Němců. Noviny Lndeszeitung, financované také vládou ČR, přinášejí názory B. Posselta, J. Böhma a dalších představitelů uvedených spolků. Toto směšování směřuje k šíření myšlenek, které jsou pro nás nepřijatelné. Nelze také v Praze trpět působení německé revanšistické kanceláře. Není rozhodující její krycí registrace. To je můj názor.

Německé zločiny ohrožovaly lidskou civilizaci

Je naší morální lidskou povinností německá bezpráví a zločiny proti morálce a lidským právům, humanitě a lidské důstojnost n e p ř e t r ž i t ě objasňovat. Vracet se do minulosti německých zločinů ja naší životní povinností. Tento prostor nesmí zůstat z naší strany nevykrytý.

Naše mladá generace musí znát příčiny, zdroje, projevy a důsledky německého bezpráví a zločinů proti lidskosti. Německé bezpráví bylo od roku 1933 – 1945 masově realizováno v celé Evropě. Na všech frontách agrese a zločinů „tisícileté“ německé říše. Němečtí „nadlidé“ masově vraždili v koncentračních táborech, na válečných frontách, v okupovaných zemích, v mučírnách a věznicích. Poznávat dnes i v budoucnosti, v nepřerušovaném rytmu příčiny, zdroje a dopady zločinů Německa a Němců – přestavuje hlavní klíč k historické pravdě o Německu a Němcích u uvedeném časovém období.

Němci v ČSR vedli podle politiky Berlínem organizovanou nepřátelskou činnost proti jednotě, existenci a suverenitě československého státu. Tj. od roku 1918. Včetně pokusů o vojenské ozbrojené akce proti československé státní moci. Německé bezpráví v Mnichově 1938 a po něm se ve vztahu k českém u národu realizovalo jako systém.
Moderní dějiny ČSR ve vztahu k Německu v období let 1918 až 1945 jsou dějinami bojů Československa a jeho lidu proti nepřátelské politice Německa a Němců. Jejich nepřátelství k nám bylo bytostné. Nelze to ničím omlouvat. Ti, co Německo a Němci plánovali učinit s českým národem v případě vítězství Německa ve druhé světové válce – je velkou samostatnou kapitolou v rejstříku německých zločinů.Také tyto záležitosti nelze opomíjet.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.