NĚMECKO VE STRATEGICKÝCH SOUVISLOSTECH (21)

logoDalší vývoj

NATO mělo v polovině 80. let 20. století na středoevropském válčišti 23 divizí. 12 z nich tvořily divize bundeswehru. Koncepce „předsunuté obrany“ vyjadřovala válečné záměry USA – NATO proti NDR,PLR, ČSSR a dalším zemím Varšavské smlouvy. Také německý vojenskoprůmyslový komplex se po začlenění SRN do NATO značně posílil. Zbrojní produkce ve SRN se věnovala výrobě moderních tanků, obrněných transportérů, raketových prostředků a dalších. Raketový výzkum ve SRN dostal nové dimenze. K 1. lednu 1986 pracovalo ve zbrojním průmyslu SRN na zakázkách pro bundeswehr 310000 pracovníků.

Po roce 1989 se úloha bundeswehru nově definovala. I mimi hranice SRN a zemí NATO. Usnesení Spolkového ústavního soudu z roku 1994 obešlo čl. 87 ústavy SRN.. Nasazení bundeswehru mimo hranice SRN bude v zájmu mírových cílů SRN. Kdyby tomu tak nebylo, SRN by byla poškozována. Zdůvodňuje zmíněné usnesení.

Účast bundeswehru na agresi USA a zemí NATO proti Jugoslávii v roce 1999 je mezníkem, porušování postupimských dohod sjednoceným Německem. Po prvé od roku 1945 německé ozbrojené síly se opět podílely na agresivní válce. Nasazení jednotek bundeswehru při okupaci Jugoslávie , v Afghánistánu, v Africe … v rámci NATO svědčí o dvojím.

Jednak o globalizaci NATO v rámci americké hegemonistické doktríny v mezinárodních vztazích. A o tom, že taková americká doktrína umožňuje SRN realizovat své mocenské a ekonomické záměry mimi své hranice. Tím jsou německé mocenské záměry kryty blokem NATO.

Polní řády armády USA

Definují bojové činnosti, cíle a způsoby jejich dosahování. Jsou nástrojem k realizování agresivní vojenské politiky USA v zahraničí. Polní služební řád „FM 100-5“ stanovuje od roku 1983 výcvik vojáků USA ve SRN podle zásad letecko-pozemních válečných operací proti zemím Varšavské smlouvy. Válčiště se mělo v počátečním zahájení třetí světové války přenést na území východoevropských zemí. Hlavním cílem bylo vést údery na druhé a třetí sledy vojsk Varšavské smlouvy. Izolovat hlavní síly od záloh v uvedených zemích.
„FM 33-1“ stanovuje metody, taktiku a prostředky pro vedení „nekonvenční války“. Tj. nepřátelské války psychologické, diverzní a podvratné činnosti. Vést speciální operace proti zemím amerického zájmu. Hlavní ideologií byl a je i dnes antikomunismus. Hlavním cílem amerického pojetí vedení psychologické války, stejně jako v zemích NATO, je usilovat o změnu politické moci ve vytypovaných zemích. Podporovat tam protivládní kruhy, financovat je, vyvolávat chaos, zneužívat přípravu a výsledky voleb atd.

Další řády a směrnice například určovaly způsoby organizování nepokojů v členských zemích NATO. Aby se vytvořily záminky pro použitý mocenských zásahů. Pozornost USA a velení NATO se zaměřovala a zaměřuje na aktivisty mírového hnutí, studentských protestů, na levicové síly, na odborové organizace atd.

Doc. PhDr. Josef Groušl, CSc.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.