K modelu socialismu (2)

kscmKOMUNISMUS

Komunismus je úplná beztřídní společnost. Na rozdíl od třídní společnosti, kde jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví jednotlivců, patří v komunismu výrobní prostředky všem. Je samozřejmě zachováno osobní vlastnictví, sloužící bezprostředním potřebám jednotlivců). Formy zespolečenštění jsou přizpůsobovány povaze jednotlivých sfér společenské skutečnosti (obce, organizace) a prosté účelnosti.
Komunismus bude nepolitickou společností. Politika, jejíž podstatou je řešení vztahů mezi třídami, zanikne spolu s nimi. Nebudou tedy existovat politické strany. Stát jako orgán třídní politické moci a nadvlády odumře. Bude nahrazen nepolitickou správou veřejných záležitostí.

Bude to „všelidová" společnost, vysoce racionálně organizovaná a řízená na základě demokratického centralismu, který zaručí její jednotu při autonomii jejích součástí; samosprávný celek se samosprávou jejích organických, nikoli partikulárních částí; jednota v mnohosti s bohatým vnitřním členěním. Z tohoto základu vyplývá – pokud půjde o ekonomickou oblast: Komunismus přinese, musí přinést nový poměr lidí a lidské společnosti k přírodě. Ten byl dosud poznamenán víceméně jednostranným využíváním jejích zdrojů, ústícím v současnosti v její bezohledné plundrování, okrádající nejen budoucí generace o její neobnovitelné zdroje, nýbrž ničící životní prostředí lidí až do ohrožení samých základů života na této planetě. Komunismus musí učinit přítrž takovému počínání, a bude to moci učinit, protože bude spočívat na společenském vlastnictví všech zdrojů. Musí odčinit způsobené škody, pokud se vůbec dají odčinit. Musí pouhé využívání přírody obrátit v její účelné kultivování v zájmu lidí a trvalého zabezpečení jejich životních podmínek.

Komunismu bude moci být budován a vybudován jen na základě trvalého rozvoje všech produktivních sil, materiálních i duševních, na základě vysoké produktivity práce, nesené mohutným rozvojem vědy a techniky.

Vědecko-technický pokrok nebude posouván vynalézáním prostředků ničení a pouze dodatečným jejich aplikováním na „civilní" potřeby, nýbrž výlučně k všestrannému zvyšování životní úrovně všech lidí.

Přejde se od kolapsem hrozící výroby a vybičovaného konzumu, poháněných honbou za ziskem, k jejich rozumnému rozvíjení. Bude konec s vše demoralizující komercializací.
Vysoká úroveň vědy a techniky, intelektualizace práce povede k sbližování oborů lidské činnosti. Dojde k likvidaci bývalé dělby práce, působící k jednostranné a někdy až mrzačící omezenosti a odsuzující k celoživotní přivázanosti k jednomu povolání. To umožní snadné přecházení od jednoho druhu činnosti k jinému druhu činnosti. Úplnou automatizací budou lidé vyvázáni z bezprostředního výrobního procesu. Přemění se v kontrolory, programátory, zlepšovatele a objevitele nového. Práce přestane být pouhým prostředkem obživy. Změní se v hru tvůrčích sil a potencí lidí, obdobnou dnešním koníčkům – hobby. Stane se první, nejvlastnější potřebou lidí.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.