K modelu socialismu (1)

kscmNAŠE PŘEDSTAVA O MODELU SOCIALISMU

Cílem komunistů je odstranění třídní společnosti, v níž jedni vykořisťují a ovládají druhé, a vybudování sociálně spravedlivé komunistické společnosti, založené na svobodné družné spolupráci všech jejích členů.

Tento odvěký sen vykořisťovaných a utlačovaných přestává být nesplnitelnou utopií. Za dosaženého vývojového stupně lidské společnosti stává se úsilí o jeho naplnění už objektivně uskutečnitelným.

Dosavadní třídní rozdělení společnosti spočívalo na nedostatečné úrovni produktivity lidské práce. Jakmile byl Člověk schopen vyrobit více, než sám spotřeboval, mohl se jeho nadvýrobku zmocňovat druhý, který se stal jeho vykořisťovatelem a utlačovatelem. A existence těchto poměrů byla nevyhnutelná, dokud produktivita lidské práce nebyla schopna zajistit člověka důstojné životní podmínky pro všechny.

Už dnes dosahovaná a ještě více perspektivním rozvojem vědy a techniky dosažitelná produktivita lidské práce je schopna (při vyloučení nesmyslného mrhání a ničení zdrojů společenského bohatství – plundrování přírodních zdrojů, zbrojení a válečné ničení, luxus boháčů, nesmyslná vlezlá reklama, atd.) je toho však schopna. Existence třídní vykořisťovatelské a utlačovatelské společnosti přestává tak být nutnou a nevyhnutelnou.

Naopak, mění se v absurdní anachronismus, navíc ohrožující dnes už samu existencí lidstva. Nástup k beztřídní společnosti stává se nejen možným. Představuje jedinou záchranu před katastrofou, do níž vleče lidstvo trvání existence kapitalismu jako poslední fáze třídní vykořisťovatelské společnosti.

Přechod od společnosti třídní k beztřídní bude největším a nejhlubším převratem v dosavadních dějinách lidstva. Skoncuje s dějinami násilí, otevře cestu skutečně svobodného rozvoje, uvolní nesmírné tvůrčí potence lidstva. Slovy Marxe bude to přechod od předhistorie k skutečné historii lidstva.

Vystřídání třídní společnosti komunistickou beztřídní společností, tento největší a nejhlubší převrat v dějinách lidstva, představuje nesmírně složitý a obtížný proces, který bude možno uskutečnit jen během relativně dlouhého přechodného období.

Přechodné období od kapitalismu ke komunismu je tím, co se v marxismu chápe pod pojmem socialismus. Cestu k němu otevírá revoluční odstranění kapitalismu, socialistická revoluce v užším, politickém smyslu slova. V širším smyslu je socialistickou revolucí úplná přestavba celé společnosti, tj. vybudování a dosažení plného socialismu.

Ani toho nelze dosáhnout naráz – ani z kapitalismu do socialismu nelze prostě přeskočit. Také k tomu je zapotřebí určitého přechodného období, jehož délka a problémy závisí na konkrétních okolnostech, z nichž se vychází a bude vycházet. Tento přechod od kapitalismu k úplnému socialismu (tj. to, co následuje po socialistické politické revoluci až do úplného dovršení socialistických přeměn) byl resp. je v podstatě to,čeho počátkem byl resp. je tzv. reálný socialismus.

Protože se mnozí, přívrženci i odpůrci, domnívají, že komunismus je možno „zavést", „nadekretovat", je třeba aspoň ve vší stručnosti naznačit, jak obrovitý úkol dosažení komunismu představuje.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.