II. poselství Fidela Castra G.W.Bushovi (1)

kuba

II. poselství Fidela Castra G.W.Bushovi

 

Drazí spoluobčané,

dvě nové hanebnosti vlády Spojených států mne přiměly k tomu, abych presidentovi Spojených států adresoval druhé poselství – zařazení Kuby na další z nestoudných seznamů sestavovaných těmi, kdo se chtějí stát pány světa, který je součástí zprávy Státního departmentu zveřejněné 14. června a obviňuje naši zemi z účasti na nelegálním obchodu s lidmi a připojuje zlovolnou pomluvu o tom, že podporujeme sexuální turistiku, a dále vyhlášení 16 krutých dodatečných opatření k blokádě, která mají zadusit ekonomiku, zajišťující život našeho lidu.

Pane Bushi,

musím být klidný, avšak velmi upřímný, byť bez jakékoli snahy o osobní urážky či invektivy. Zařadit Kubu na seznam zemí praktikujících nelegální obchod s lidmi je cynické. A co je na oné zprávě, kterou musí každoročně vydávat Státní department, ještě odpornější a nestoudnější je tvrzení, že Kuba podporuje sexuální turistiku a dokonce s dětmi.

Můžete se informovat, že za účelem spojování rodin podepsala Kuba se Spojenými státy dvě migrační dohody. První, z roku 1984, nebyla americkými administrativami plněna. Deset let poté, se namísto 20 tisíc víz udělovalo ročně pouze kolem tisícovky, tedy 5 %. V souvislosti s migrační krizí rozpoutanou v roce 1994 podepsala naše země s vládou Spojených států novou dohodu, která byla v následujícím roce rozšířena a do současnosti zůstává v platnosti přesto, že zatímco v části týkající se počtu víz je (Spojenými státy) v zásadě plněna, pokud jde o nevyhnutelnou a základní povinnost zdržet se jakéhokoli podněcování nelegální emigrace, tomu tak není.

Vražedný Zákon o kubánské úpravě zůstal zcela bezdůvodně nedotčen a naopak ho doplnily nové podněty. Tento nesmyslný a nemorální zákon způsobil nesčetné ztráty na životech, mimo jiné mnoha kubánských dětí. Vedl k následnému odpornému převaděčství emigrantů rychlými čluny, které připlouvají z Floridy a přistávají kdekoli u našich břehů. Kuba takové činy tvrdě trestá, zatímco administrativa Spojených států sedí z dobře známých politických důvodů dotýkajících se státu Florida se založenýma rukama.

Žádná země světa neposkytuje dětem takovou fyzickou a morální ochranu, zdraví a vzdělání jako Kuba. Měl byste vědět, že v prvním roce života umírá ve Spojených státech více dětí než na Kubě. Sto procent dětí a dospívajících v naší zemi, včetně těch, kteří trpí některým mentálním či fyzickým handicapem, chodí de vhodných škol a studuje.

Jak chcete ignorovat, že zatímco ve Spojených státech mají třídy v průměru přes 30 žáků na učitele a učebnu, na Kubě je to méně než 20 a studijní výsledky již překonávají výsledky jakékoli rozvinuté země?

Naše zdravotnické služby zvýšily naději každého narozeného dítěte na dožití ze 60 let a méně v roce 1959 na současných 76,13 let.

Bez ohledu na americkou blokádu a rozpad socialistického tábora, dosahuje nezaměstnanost na Kubě pouze 2,3 % a je několikanásobně nižší než ve Vaší vlastní, nejbohatší a průmyslově nejrozvinutější zemi světa.

Měl byste se hanbit za své snahy hospodářsky udusit národ, který v podmínkách blokády a déle než čtyři desetiletí trvající hospodářské války, ozbrojených agresí a teroristických akcí dokázal dosáhnout tak významných výsledků. Vy byste ve Vaší vlastní zemi nemohl nic podobného ukázat.

Snažíte se zadusit ekonomiku a vyhrožujete válkou zemi, jejíž lékaři působí v současnosti již v počtu 20 000 v 64 zemích třetího světa. Vaše administrativa má sice k dispozici zdroje nejbohatší velmoci na Zemi, avšak žádné lékaře do nejodlehlejších koutů těchto zemí nevysílá, jako to dělá Kuba.

V důsledku nejrůznějších forem rozkrádání a drancování zemí třetího světa za pomoci nespravedlivého a neudržitelného světového ekonomického pořádku, který prosadily bohaté země na úkor 80 % obyvatel planety, máte spolu s představiteli nejbohatších států na svědomí genocidu, jež každoročně přináší smrt více než deseti milionům dětí a dalším desítkám milionů lidí, které bylo možno zachránit.

Namísto neustálého spřádání intrik a lží by Vás měl někdo informovat o těchto problémech a o těchto pravdách.

Pokud jde o Kubu, necháváte se vést fanatickou vírou, že Vaše znovuzvolení v listopadu závisí na podpoře prokazatelně teroristické mafie z okruhu starých emigrantů a jejich potomků, z nichž významná část pochází z řad batistovských defraudantů a válečných zločinců, kteří se svou kořistí a se svými nepotrestanými zločiny uprchli do Spojených států.

Další zbohatli z dlouholeté účasti na teroristických akcích a agresích, jež stály náš národ mnoho krve. Tyto kruhy jsou předmětem stále většího opovržení a mají stále menší vliv. Všichni si pamatují, co se dělo na Floridě, kde spáchali množství volebních podvodů, v nichž jsou opravdovými experty. A vy jste zvítězil rozdílem pouhých 518 hlasů. Nechci Vás zahanbovat rozebíráním tohoto špinavého a nepříjemného tématu. Raději se omezím na upřímné vyjádření názoru, že chyby, k nimž vedou Vaše závazky vůči této mafii, mohou mít v příštích volbách rozhodující kontraproduktivní efekt.

Americký lid je syt ostudného vlivu těchto kruhů na zahraniční i vnitřní politiku tak významné země. Vaše závislost na těchto skupinách povede ke ztrátě mnoha hlasů nejen na Flodiě, nýbrž po celé zemi.

Tím, že Američanům pod hrozbou tvrdých represí zakazujete cestovat na Kubu, porušujete ústavní zásadu a právo, na něž byli občané Vaší země vždy hrdí. Navíc ukazujete politický strach.

Když Kuba bez váhání a beze strachu otevřela s několika málo výjimkami dveře mase emigrantů, aby mohli navštívit svou původní vlast, když dokonce nedávno povolila návštěvy na základě jednoduchého mechanismu obnovy pasu každé dva roky, aby mohli cestovat, jak často si přejí, přijal jste Vy nemilosrdná a nehumánní opatření proti kubánským rodinám, urážející jejich kulturu a jejich odvěké tradice. Zakázat trvale žijícím Kubáncům, naturalizovaným či nikoli, aby navštěvovali své nejbližší rodinné příslušníky častěji než jednou za tři roky, i kdyby byli na pokraji smrti, je neslýchanou krutostí. Nemálo Američanů kubánského původu již pomýšlí na vyslovení své nedůvěry.

pokračování

 

zdroj: http://sckp.unas.cz/
Společnost česko-kubánského přátelství

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.