II. poselství Fidela Castra G.W.Bushovi (2)

kuba

II. poselství Fidela Castra G.W.Bushovi

 

S ohledem na striktně volební zájmy jste v rozporu s rezolucemi schválenými téměř všemi členy Spojených národů nedávno přijal nová a tvrdší ekonomická opatření proti kubánskému lidu, která světová veřejnost a naprostá většina domácího veřejného mínění ve Spojených státech odmítá.

Nejhorší na Vaší bezhlavé a tupé politice vůči Kubě je, že Vy a skupina Vašich blízkých poradců jste bezostyšně deklarovali svůj záměr prosadit silou to, co označujete jako politický přerod na Kubě, pokud dojde při plnění mé současné funkce k mému úmrtí. Politický přerod, který, jak bez váhání připouštíte, se pokusíte co nejvíce uspíšit. Vy víte velmi dobře, co to v mafiánské řeči znamená.

Snad nejhanebnější však je prohlášení, že první hodiny jsou rozhodující, neboť představa je taková, že se poté musí za každou cenu a za všech okolností zabránit, aby nové politické a administrativní vedení převzalo řízení naší země, což je v naprostém rozporu s kubánskou ústavou, pravomocemi Národního shromáždění a vedení naší strany a s funkcemi, které základní zákon a další nejvyšší lidové instituce zaručují, stejně jako všude ve světě, těm, kdo mají zodpovědnost za okamžité převzetí tohoto úkolu.

Vzhledem k tom, že toho lze dosáhnout pouze vysláním jednotek, které by obsadily klíčová místa v zemi, proklamuje se tím i záměr vojensky invervenovat v naší vlasti. Proto jsem Vám 14. května k roli Césara, do níž jste se pasoval, poslal předem pozdrav, jenž jsem převzal od gladiátorů, kteří byli přinuceni bojovat na život a na smrt v cirku antického Říma.

Dnes považuji za potřebné dodat řadu dalších věcí.

Musíte vědět, že Vaše tažení proti Kubě nebude nikterak snadné. Náš lid odolá Vašim ekonomickým opatřením, ať by byla jakákoli. Čtyřicet pět let heroického boje tváří v tvář blokádě a hospodářské válce, výhrůžkám, agresím, plánům na zavraždění našich vedoucích představitelů, sabotáží a terorismu revoluci neoslabilo, nýbrž posílilo.

Zrádná invaze na Girónu před 43 lety byla v bitvě bez chvíle oddechu, bez ohledu na kalkulace brilantních expertů za necelých 66 hodin rozdrcena.

Někteří z nás, kdo stojíme v čele této revoluce, jsme prožili onu jedinečnou zkušenost, kdy hrstka mužů, která začínala se sedmi puškami, dokázala za pomoci zbraní ukořištěných během bitvy nepříteli porazit Batistovy ozbrojené síly v počtu 85 000 mužů, vybavené, vycvičené a vyškolené Spojenými státy.

Rok a šest měsíců po Girónu, v říjnu 1962, nepřiměla reálná hrozba jaderného útoku jediného kubánského bojovníka ani mrknout okem. Přes dohodu mezi oběma supervelmoci nebyla povolena žádná inspekce na našem území.

Desítky let špinavé války, sabotáží a terorismu, v nichž se tak vyznamenalo mnoho z Vašich současných miamských přátel, nedokázaly Kubu zlomit.

Pád evropského socialistického tábora a samotného SSSR, který nás v podmínkách blokády zostřené Torricelliho a Helms-Burtonovým zákonem a jinými opatřeními připravil o trh, palivo, potraviny a suroviny, kubánský lid nezlomil. Zdánlivě nemožné se stalo skutečností. Vydrželi jsme! Je to cosi, co mají kubánští vlastenci již v krvi a tradicích, vždyť v poslední válce proti španělskému kolonialismu se postavili 300 tisícům španělským vojákům, vyčerpali je a virtuálně porazili. Tam je ona vůle bojovat proti nemožnému a zvítězit.

Není mým záměrem Vás, pane presidente Spojených států, těmito vzpomínkami trápit, ani Vám jimi ztrpčovat život. Prostě naplňuji přání osvětlit Vám, co je Kuba, co znamená skutečný a hluboký revoluční proces a jaký je národ, na nějž se snažíte hledět s pohrdáním.

Kuba má dnes nejkulturnější a politicky nejuvědomělejší obyvatelstvo ze všech zemí světa. Není to fanatický národ. Je to národ s idejemi. Není to národ analfabetů nebo pologramotných. Je to národ, kde vysokoškolské studium dosahuje masových a všeobecných měřítek, stejně jako statečnost a vlastenectví. K jeho snům o skutečně spravedlivé a humánní společnosti se přidává zkušenost a znalosti, něco, Vy s Vaším fundamentalismem a mesiášskými sklony těžko pochopíte.

Dnes nejsme hrstkou mužů odhodlaných zvítězit, nebo zemřít. Máme miliony mužů a žen, máme dostatek zbraní, více než dvěstě tisíc dobře připravených důstojníků a velitelů, kteří vědí, jak je mají v podmínkách moderní a sofistikované války použít, a obrovskou masu bojovníků, kteří, bez ohledu na obrovské válečné zdroje a technickou převahu protivníkových zbraní, stejně dobře znají silné i slabé stránky těch, kteří nás ohrožují.

Za současné situace na Kubě, by invaze proti naší zemi při mé fyzické nepřítomnosti, způsobené přirozenými či jinými příčinami, ani v nejmenším nepoškodila naši bojeschopnost a odpor. V každém politickém a vojenském veliteli všech úrovní, v každém jednotlivém vojákovi je potencionální velitel, který ví, co má dělat, a v určité situaci může být každý člověk svým vlastním velícím důstojníkem.

Nebudete mít ani den, ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu, abyte mohli zabránit okamžitému převzetí politického a vojenského vedení země. Rozkazy, co je třeba činit, jsou vydány předem. Každý muž a žena budou na svém bojovém místě, aniž by ztratili vteřinu.

Zcela jasně jsem Vám 14. května před více než milionem Kubánců, kteří defilovali před Vaší Zájmovou kanceláří, řekl, co musím učinit a co udělám. Je to má povinnost. Dnes to opakuji a navrhuji Vám a Vašim poradcům, abyste nevymýšleli zlovolná odvetná opatření proti našemu lidu. Nezkoušejte šílená dobrodružství jako chirurgické řezy či poziční války s použitím špičkové techniky, protože se Vám události mohou vymknout z rukou. Může dojít k nežádoucím věcem, jež nejsou dobré ani pro lid Kuby, ani pro lid Spojených států. Mohli byste zničit migrační dohodu, mohli byste vyvolat masový exodus, kterému bychom nedokázali zabránit, mohli byste vyvolat totální válku mezi mladými americkými vojáky a lidem Kuby, a to by bylo velmi smutné.

Mohu Vás ujistit, že Vy byste tuto válku nikdy nevyhrál. Tady nenarazíte na rozpolcený národ, etnika stojící proti sobě, či hluboké náboženské rozpory, ve velení našich jednotek nebudou generálové-zrádci. Narazíte na lid pevně spjatý kulturou, smyslem pro solidaritu a historicky bezprecedentním sociálním a lidským dílem. Vojenskou akcí proti Kubě si nedobudete vavříny.

Náš lid se nikdy nevzdá své nezávislosti, ani se nikdy nevzdá svých politických, společenských a ekonomických ideálů.

Kuba byla plně solidární s lidem Spojených států v souvislosti s bolestným a neospravedlnitelným útokem na newyorkská „dvojčata“. Ještě týž den jsme zformulovali své postoje, které se dnes potvrzují s téměř matematickou přesností. Válka není cestou ke skoncování s terorismem a násilím ve světě. Ona tragická epizoda byla zneužita jako záminka k prosazení politiky teroru a síly na této planetě.

Vaše opatření proti lidu Kuby jsou nehumánním a nelidským aktem. Kuba může dokázat, že si přejete zničit zemi, díky jejíž lékařské péči byly a stále jsou zachraňovány statisíce životů v chudých zemích světa. Která by dokonce mohla zachránit stejný počet chudých občanů Spojených států, jako bylo lidí, zahynuvších v „dvojčatech“ – tři tisíce.

Vy určitě víte, že ve Spojených státech je 44 milionů občanů bez lékařského pojištění. Že 82 milionů Američanů v průběhu dvou let postrádalo v určitém okamžiku pojištění a nemohlo zaplatit kolosální cenu, jež se ve Vaší zemi platí za životně důležitou zdravotnickou péči Američanů. Velmi zdrženlivé odhady uvádějí, že mnoho desítek tisíc životů – možná třicetkrát, čtyřicetkrát více, než při útoku na „dvojčata“- je ve Spojených státech každoročně zmařeno z těchto důvodů. Někdo by měl provést přesné výpočty.

Kuba je připravena zachránit během krátkého, pětiletého období život 3 tisíc chudých amerických občanů. Dnes je plně možné předvídat případný smrtelný infarkt a zabránit mu, nalézt řešení pro nemoci, vedoucí nevyhnutelně ke smrti. Ty 3 tisíce Američanů by mohly do naší země cestovat v doprovodu rodinného příslušníka a léčení absolvovat zcela bezplatně.

Chtěl bych Vám položit jednu otázku, pane Bushi. Je to věc etiky a zásad. Byl byste ochoten udělit těmto občanům povolení k cestě na Kubu v rámci programu na záchranu jednoho života za každou oběť, jež zahynula při krutém útoku na „dvojčata“? Když budou akceptovat toto léčení a rozhodnou se přijet, budou potrestáni?

Nechť se před očima světa prokáže, že existuje alternativa k aroganci, válce, genocidě, nenávisti, egoismu, pokrytectví a lži!

Jménem lidu Kuby,
Fidel Castro Ruz.

 

 

 

zdroj: http://sckp.unas.cz/
Společnost česko-kubánského přátelství

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.