Bojíte se socialismu? (1)

bojite"Povinností vůdců bude zejména, aby se stále více a více osvobozovali od vlivu tradičních frází, patřících k starému světovému názoru,a aby měli stále na paměti, že socialismus, jakmile se stal vědou, žádá, aby se k němu chovali jako k vědě, t.j. aby jej studovali." (Bedřich Engels: Předmluva k Německé selské válce)

Právě vyšlá kniha kolektivu autorů Josefa Hellera, Františka Neužila, a dalších, přináší velmi potřebné teoretické úvahy nad socialismem a cestou k němu. Tedy téma, kterému jsme zde, na stránkách Nového směru, věnovali již nemálo článků.

Pro Vaši představu přinášíme z něj obsah a Slovo autorů.  

 Obsah:

Slovo autorů  – str. 5

1. část: Minulost

1. kapitola Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost – protosocialismu – str. 16

2. kapitola  Krize protosocialismu a jeho zánik – str. 37

2. část: Současnost

3. kapitola  Soudobý kapitalismus a předpoklady jeho systémové změny –  str. 55

4. kapitola   Všeobecná práce – hrobař kapitalismu – str. 68

5. kapitola  Možné cesty změny vznikající v soudobém světě – str. 86

3. Část: Budoucnost

6. kapitola  Ekonomická podstata socialismu – str. 116

7. kapitola  Předpokládaná sociální struktura v budoucím socialismu – str. 129

8. kapitola  Politický systém v budoucím socialismu – str. 147

9. kapitola Základní prvky sociální politiky v budoucím socialismu – str. 157

10. kapitola Společenské vědomí a ideologická nadstavba v budoucím socialismu – str. 168

11. kapitola Problémy kultury a informací v budoucím socialismu – str. 177

12. kapitola Základní charakteristiky socialismu – str. 188

Doslov – str. 192

Knihu vydala v Příbrami roku 2007 : Zdenka Brožová, Periskop, Hluboš 133, provozovna Dlouhá 168, Příbram II.

Internet : http://www.samospravnysocialismus.cz * e-mail: tiskarna.periskop@volny.cz

Pokud jste z Prahy, zakoupit jí můžete v prodejně Futura, ul. Politických vězňů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.