Rozvojová spolupráce – Angola

logoAngola patří mezi nejméně rozvinuté země světa. Pod hranici chudoby žije 68 % obyvatelstva. Má bohaté přírodní zdroje, mezi něž patří zlato, diamanty, úrodná půda a lesy, vody bohaté na ryby a velké zásoby ropy, ale kvůli dlouholeté válce je využívá jen minimálně. Angola může patřit mezi nejbohatší země Afriky. 85 % obyvatel se živí z vlastní zemědělské činnosti. Více než polovinu HDP tvoří sektor těžby ropy.
V současné době prochází země obtížným procesem obnovy po občanské válce, která s přestávkami probíhala v letech 1975-2002. Rozvojová spolupráce s Českou republikou/Československem, má mimořádně silnou tradici. Angola zabírá podle Indexu lidského rozvoje OSN z roku 2005, 160. místo z celkového počtu 177 zemí.

angola_index

Česká republika jako malý stát nemůže pomoc poskytovat plošně. Byli proto vybrány sektory, ve kterých bude pomoc Angole poskytována.

Sektorové zaměření

Zemědělství – klíčový sektor pro rovnovážný hospodářský rozvoj, zvláště rozvoj malých a středních zemědělců má vysoký potenciál pro omezování chudoby. Podpoříme zemědělské poradenství, které zvýší efektivitu výrobních postupů. Další projekty se zaměří na optimalizaci zpracování a uchovávání zemědělské produkce.

Školství – z hlediska dlouhodobé perspektivy rozvoje je posilování kvalifikace lidských zdrojů naprosto klíčové, vzdělávací systém Angoly byl v řadě oblastí zcela rozvrácen v průběhu občanské války. Česká republika se zaměří na zvýšení kvality základního školství a rozvoj středního zemědělského školství.

Mezi další činnosti bude patřit pomoc při odminování, posilování kapacit státní správy, podpoře občanské společnosti, posilování rovnoprávnosti mužů a žen, udržitelnosti životního prostředí.

Geografické zaměření

Provincie Bié ve střední Angole – patří mezi oblasti nejhůře postižené válkou s nejvyšším počtem vnitřních uprchlíků. Jedna z nejlidnatějších angolských provincií, zároveň region s podprůměrnými socio-ekonomickými ukazateli (chudoba, školní docházka apod.)

Výhledově provincie Moxico na východ od provincie Bié – hlavním důvodem je její relativní zaostalost vyplývající jak z geografické izolovanosti, tak ze skutečnosti, že Moxico patří mezi oblasti nejvíce postižené válkou. Na provincii se méně soustředí pozornost mezinárodní rádcovské komunity.

finance_rozvoj_angola

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.