Vzpomínky komunisty (4)

logo… psané před třiceti lety, člověka narozeného v roce 1904. 

Rakouskouherský režim

Císař Frant.Josef Habsburský měl jediný zájem, aby každý občan platil řádné a pravidelně daně. Kdo neměl peníze, tomu bylo zkonfiskováno co se dalo, většinou dobytek, často i celé prodlužené hospodářství. Často neměli lidé peníze na kvasnice, zápalky, běželi tedy s vajíčkem ke kupci, aby dostali to nejnutnější. Předávání hospodářství se provádělo tak, že nevěsta musela přinést určité věno, část měli dostat sourozenci, část na splacení dluhů, které se vždy přenášely na další generaci. Sňatky se podle toho uzavíraly, byly většinou předem smluvené, rozhodovalo jen to, zda ženich nebo nevěsta mají patřičný kapitál. Láska a krása, to bylo druhořadé. Nevěsta byla hlavně pracovní síla.

V každé rodině bylo průměrně kolem šesti dětí, jeden zdědil chalupu a ostatních pět dětí bylo přebytečných. Museli odejít z domu a nějakým způsobem se o sebe postarat. Jezdilo se za prací do Bavor, do Vídně a kam se dalo. Kdo se bál riskovat, zůstal v obci jako podruh, dělal různé pomocné práce, většinou za kus žvance, jak se říkalo.

26. července r. 1914 vypukla první světová válka. V Jugoslávii zastřelili následníka trůnu Ferdinanda. Všichni mladí muži narukovali a práci na polích vykonávaly ženy, děti, starci, kdo jen trochu mohl. V srpnu 1915 nám náhle zemřel otec (srdeční mrtvice). Na práci zůstala matka a sestra, které bylo 16 let, mně bylo 11 roků. Bylo to velmi zlé. Těžko je si dnes představit, jak jsme to všechno mohli přežít a zvládnout. To málo, co jsme vyrobili, se mělo odevzdat pro vojsko. Byly vytvořeny tzv. rekvizice. Velitel byl Čech a 4 až 5 maďarských vojáku. Byli  vyzbrojeni dlouhými bodly, kterými hledali schované obilí ve slámě nebo v seně. Všechno, co se našlo poschovávané, bylo zabaveno. Kdo uměl dobře schovat, nedal nic, podle zásady: kde nic není, ani čert nebere. Situace byla pak taková, že kdo neuměl obili schovat, neměl ani na setí. Mnozí prodávali na černo, keťasili a šmelinařili ještě dlouho po válce.

V poslední době před skončením I.svět.války se přišlo ne lepší úkryt. Četníci vždy věděli kdy bude rekvizice, včas to oznámili a Klenovští odvezli obilí na vozech do obce Javora. Totéž pak provedli občané z Javora, když se dozvěděli, že má výt u nich rekvizice. To už působily revoluční síly, četníci se stavěli  proti Rakousku a v obcích se tím lidé sbližovali.

I.světová válka skončila 28.říjnem 1918, každý jásal, že byla utvořena Československá republika a každý se domníval, nastane spravedlivý společenský řád. Záhy nastalo zklamání. Parcelace sice byla, bezzemci dostali vzdálené pozemky, které si museli zaplatit a ti, kteří neměli budovy, stáje pro dobytek, se zřekli celé parcelace. Velkostatek na Klenové se jen o velmi málo zmenšil a statkář měl k dispozici kočího a čeledíny, tak jako dříve. Trochu vylepšil ubytování, zrušil tzv. ratejny, kde v jedné větší místnosti bydlely až tři rodiny s dětmi, a všichni spali na zemi na slámě.

V obci Klenová se urychleně založil Sokol, kde jsme vlastně byli všichni chlapci z obce i z panského dvora včetně pana statkáře Vrby, který nás nechal dokonce cvičit na zámecké zahradě, ale jen po dobu revolučního hnutí. Podobně procházel i vývoj v městech. Po ochabnutí revoluční vlny ovládli politickou situaci sociální demokraté a národní socialisté, kteří se nechali získat od jednotlivých kapitalistů a  tím znárodnění  bylo definitivně  zastaveno.

Pokračování

Od redakce: Můžete oslovit rodiče, prarodiče, a sepsat s nimi jejich vzpomínky? Pomůckou Vám může být tato osnova :

 Otázky pro pamětníky 2.světové války a poválečného vývoje společnosti

Prosíme o odpovědi na otázky z vašeho života, o vaše vzpomínky, na téma předválečné situace ve 30. letech 20. století, na 2. světovou válku a na poválečný vývoj společnosti – na budování socialismu.

Prosíme odpovědi nám  pošlete na náš e-mail. Odpovědi budou dány (pokud chcete anonymně) na naše internetové stránky.

Čím více vašich zkušeností a vzpomínek, tím více pravdy pro další pokolení.  Děkujeme!

1. Jak se žilo ve 30. letech? Jaké byly platy, jaké byly ceny. Jaké byly byty. Jaká byla strava? Jaká byla pracovní doba. Jaké byly možnosti vzdělávání? Jaká byla politická situace?

2. Jaká byla situace před Mnichovskou zradou a po ní?  Co se dělo?  Jak se chovali Němci, když k nám přišli? Jak se chovali za války?  Kam se stěhovali Češi z pohraničí? Jak se to organizovalo?

3. Komu se mohlo věřit a komu ne? Jak se to poznalo?

4. Jak se dělal protifašistický odboj? Jaká byla činnost a jaké byly tresty nepřátel?

5. Co dělali kolaboranti za války a po válce?

6. Co se dělo za války? Co jste jedli? Jak se žilo? Jaké jsou vaše nejhorší zážitky?

7. Ukazují válečné filmy pravdu? Který se vám nejvíc líbí?

8. Jak probíhalo osvobození města?

9. Jaká byla nálada po válce? Co se dělo ?

10. Jak probíhal odsun Němců?

11. Jak se chovala osvobozenecká armáda?

12. Jaká byla politika a politické smýšlení lidí po válce?

13. Co vedlo k únoru 1948? Jak probíhalo budování socialismu? Jak probíhalo znárodnění a zakládání JZD a jak pracovaly Lidové milice?  Jaké písně se vám líbí z té doby – které ji nejlépe vystihují?

14. Jak se žilo v 50. letech? Bylo to lepší než před válkou a v čem? A co Stalin a procesy? 15. 60. léta, jak se na ně díváte s odstupem času?

16. Bylo pro vás situace po roce 1968 zklamáním nebo jste si oddychli, že bude klid?

17. Jak se žilo v 70. letech? Ceny, platy, možnosti, kultura, rekreace, jistoty, zájezdy, dovolená, lázně.

18. Jak se chovala vojska Varšavské smlouvy u nás?

19. Jak se vám líbilo hospodaření v rámci RVHP a vůbec vašeho podniku, kde jste pracovali? 

20. Jaké byly pracovní podmínky, pracovní doba a dovolená?

21. Jaké byly mezilidské vztahy? Měl  třídní původ vliv na výběr partnera? Existovala protekce za sexuální služby u zaměstnavatelů, či vydírání? A jak se situace měnila v desetiletích?

22. V čem se lišila 80. léta od 70. let.? 

23. Účastnili jste se činnosti Národní fronty?

24. Jaké jsou vaše zkušenosti s příslušníky šlechty, církve a legií před válkou a po ní?

25. Co jste chtěli v roce 1989 za změny? Proč jste cinkali klíči? Co se vám na socialismu nelíbilo?

26. Proč se nestalo to, co jste chtěli a co se pozitivního událo po roce 1989?

27. Jak vidíte budoucnost naší a světovou dnes?

28.  Co byste chtěli vzkázat budoucím generacím?

29. Další vzpomínky podle vašeho zaměření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.