Vyvarujme se unáhlených soudů

hanoVrátit politice konkrétní obsah

Polemizovat s tak renomovaným a u čtenářů Haló novin oblíbeným publicistou, jakým je Václav Věrtelář, není vůbec jednoduché. On sám si občas rád rýpne do odborného zázemí, což je samo o sobě v pořádku, ale ne vždy si ověří všechna fakta. Nepochybně tak činí v dobrém úmyslu, ale i mistr tesař se občas utne.

Bohužel něco podobného jsem našel i v nedávno zveřejněném jeho článku Vrátit politice konkrétní obsah . Kritizuje v něm, že v naší volební propagandě nepředkládáme zcela konkrétní návrhy na výši nájemného. S tím do jisté míry souhlasím, přestože i v posledním materiálu projednávaném v srpnu na VV ÚV KSČM určité konkrétní návrhy byly. V současné době se však diskutují tyto návrhy odborného zázemí takříkajíc i na politické rovině, zejména v poslaneckém klubu. Na některé otázky mají různí odborníci, poslanci i zastupitelé různé náhledy, jejich postoje vyplývají i z různých místních podmínek. Pokud jde o výši nájemného, například v Praze je situace hodně odlišná od situace v některých jiných městech a vůbec není snadné najít v zákoně jednoduché řešení, které by vyhovovalo podmínkám všech regionů.

Václav Věrtelář se v tomto článku zamýšlí i nad argumentačním materiálem pro kandidáty do podzimních voleb. Vyjadřuje názor, že je příliš vnitrostranicky zaměřen. Asi neměl příležitost seznámit se s celým materiálem, ale otázky typu Proč jste se nepřejmenovali? , Čím se KSČM odlišuje od KSČ? , Proč kandiduji za KSČM? , Proč odmítáte radar? apod. nám nekladou členové, ti mají většinou jasno, ale novináři nebo nerozhodnutí občané. Kromě otázek tohoto typu materiál tvoří ještě otázky k sociálnímu státu, sociální politice a práci krajských zastupitelstev. Ani ty nejsou zaměřeny dovnitř strany. Tento materiál pochopitelně není encyklopedie, neopakuje celý volební program, snaží se kandidáty připravit jen na obzvláště kousavé otázky médií. Při jeho tvorbě jsme vycházeli i z požadavku kandidátů, kteří nás průběžně informují o tom, nač jsou dotazováni. Okruh otázek průběžně rozšiřujeme, pro kandidáty zajišťujeme i individuální servis.

Při formulování odlišností KSČM od KSČ jsme jako jeden prvek uvedli i fakt, že podmínkou členství v KSČM není marxistický světový názor. V. Věrtelář se domnívá se, že je to v rozporu se stanovami a programovými dokumenty KSČM. V tom se však mýlí. Tento požadavek KSČM na členy nemá a nikdy neměla. Stačí nahlédnout do Stanov KSČM. Mezi podmínkami členství o marxistickém světovém názoru nic není, je tam pouze odkaz na program strany a vyloučení podpory a propagace hnutí, která směřují k potlačování práv a svobod občana, jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. V kapitole o programu strany se samozřejmě hlásíme k socialismu, pluralitně chápané sociálně spravedlivé společnosti. Následuje konstatování – Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřené dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům . Nic o tom, že by povinností člena bylo vyznávat marxistický světový názor. Věrtelář zde dělá poněkud unáhlený, (ne)logický skok, když říká: Přihlašujeme se k socialismu, to je ústřední myšlenka i marxistického světového názoru, ergo kladívko – kdo neskáče není Čech – kdo se hlásí k socialismu a sociální spravedlnosti musí být marxista. Ve skutečnosti KSČM od počátku vědomě podobný požadavek do svých stanov nezahrnula. Byli bychom totiž sami proti sobě. Podobná klauzule by bránila členství lidí (hlavně mladých), kteří se upřímně hlásí k socialismu, ale o marxismu mnoho neví. Nebo – a to je ještě závažnější – bránili bychom v členství lidem, kteří si přejí socialismus, odmítají kapitalismus, ale na svět nahlížejí skrze idealistický světový názor či náboženství. Znám řadu takových a patří k velmi aktivním členům. Jsou přesvědčení, že sociální spravedlnost a socialismus odpovídá křesťanské morálce. Tyto lidi nemůžeme odmítnout, a to myslím obecně, nejen proto, že jsme nyní v situaci, kdy je každé ruky nezbytně třeba.

V tom se právě výrazně liší současná KSČM od KSČ, která byla značně uzavřenou organizací a leckdy se proto velmi obtížně dostávala k určitým skupinám občanů. V této otázce jsme se poučili a právě to je důkazem, že marxismus hraje v naší politické i ideové orientaci významnou úlohu, i když od členů nepožadujeme, aby se s ním plně ztotožnili. Je to jasné i našim kandidátům, z nichž značná část není členy KSČM.

Josef HELLER, člen rady teoreticko-analytického pracoviště ÚV KSČM

Haló noviny, 22. září 2008, http://www.halonoviny.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.