ZE ZPRAVODAJE EUROPOSLANCE D. STROŽE (6)

euO LISABONSKÉ SMLOUVĚ, RADARU I ČESKÉM PŘEDSEDNICTVÍ

Rozhovor s europoslancem Danielem Strožem

K našemu rozhovoru přistupujeme pouhých pár dnů po roztržce mezi prezidentem Václavem Klausem a delegací Evropského parlamentu na pražském Hradě. Jak na tu nepříjemnou událost reagujete z pozice europoslance za Českou republiku?

Dříve, než na vaši otázku odpovím, neodpustím si již tradičně kritiku českých mediálních prostředků. A to tentokrát kvůli tomu, že byla tato schůzka prezentována – ať už v novinách anebo v rozhlasu a televizi – jako „prezidentovo setkání s europoslanci“. To je pro mě zase jednou výrazem hlupství většiny českých novinářů, nerozeznávajících strukturu unijních institucí.

Právě proto se mně nyní už stalo, že mi čeští občané pokládali otázku, proč vlastně prezidenta navštívili zrovna ti a ti určití poslanci a přitom žádní z těch „našich“ českých. Vysvětluji tedy: S Václavem Klausem se sešli představitelé tzv. Evropské konference, skládající se z předsedy Evropského parlamentu a představitelů jeho jednotlivých frakcí. Nešlo tím pádem o žádné řadové europoslance. Evropská konference je vyčleněným multilaterálním fórem pro politické konzultace, týkající se otázek všeobecného zájmu, justice a vnitřních věcí, hospodářských záležitostí a regionální spolupráce Evropské unie. Žádní čeští poslanci v těchto předsednických postech přímo nefigurují, ačkoli třeba – jako náš Miloslav Ransdorf v GUE/NGL – jsou frakčními místopředsedy.
Dovolte mi také, abych zašel trochu do podrobností a vyjmenoval členy, tvořící tuto
Evropskou konferenci, přijatou na Hradě:
Byl to v první řadě Hans-Gert Poettering, předseda EP a potom Martin Schulz, předseda Skupiny sociálních demokratů v EP, Graham Watson, předseda Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, Brian Crowley, jeden ze dvou spolupředsedů Skupiny Unie pro Evropu národů, Daniel Cohn-Bendit, taktéž jeden ze spolupředsedů ze Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a Francis Wurtz, předseda Skupiny konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice, ve které je zařazeno šest našich europoslanců za KSČM. Pouze Skupinu Nezávislost/ Demokracie zastoupila místopředsedkyně Hanne Dahl a slovenskou europoslankyni Irenu Belohorcovou vyslala Skupina tzv. Nezařazených, která svého stálého předsedajícího nemá.
V Evropském parlamentu je však politických seskupení celkem osm, chyběl tedy Joseph Daul, předseda Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů. Toho v Praze za delegaci omlouval předseda EP Poettering, přičemž poznamenal, že Daul se sešel s českým prezidentem již předtím separátně a celkem nedávno.

Myslím si, že vašeho vysvětlení bylo zapotřebí, občanům ČR se skutečně dostávají informace ve značně zkreslené podobě. Teď už se ale vraťme k původně pokládané otázce: Jak tedy vy osobně hodnotíte jednání Konference předsedů Evropského parlamentu s prezidentem České republiky na pražském Hradě?

Protože se nespoléhám na blábolení českých novinářů, stáhl jsem si zápis jednání delegace EP z hradního internetu.
A zhrozil jsem se! To, co předvedli „evropští hosté“ na Hradě, ačkoli někteří z nich autenticitu svých výroků mezitím již dementovali, nemohu nazvat jinak, než projevem neúcty k hlavě státu, připomínajícím mi – řeknu to naplno – protektorátní zacházení s prezidentem Emilem Háchou. Až na to, že Klaus tím Háchou není a dokázal se neomalenému jednání vzepřít.
Musím zde upozornit, že předsedu EP Poetteringa jsem už v minulosti veřejně kritizoval za to, že účast na sudeťáckých akcích mu na věrohodnosti v úřadu nepřidá a jeho aktivity v tomto směru společně s několika dalšími europoslanci odsoudil.
Poetteringovo panovačné vystupování na Hradě, když byl prezidentem ČR požádán, aby učinil přítrž provokativnímu chování Cohna-Bendita, což bryskně odmítl, mě tudíž ještě více utvrdilo v tom, že tento pán není příliš nakloněn českým zájmům v EU. A konečně k samotným výlevům Cohna-Bendita, hraničícím doslova s drzostí:
i když měl tento už dávný pařížský barikádník v lecčem i pravdu (tzv. klimatický balíček EU, nebo planetární klimatické změny), způsob, jakým se vyjadřoval, je vůči prezidentovi republiky nepřípustný!
Chci ještě poznamenat, že v týdeníku Obrys-Kmen (příloha Haló novin), který řídím společně s Karlem Sýsem, jsme se rozhodli kompletní přepis hradních internetových stránek z přijetí delegace EP zveřejnit. Bude v čísle 51, které vyjde v sobotu 27. prosince. Považuji tu věc za důležitý dokument, z něhož v jiných tiskovinách přinesli jen nepatrné části.

■ Takže vy v tomto ohledu straníte Václavu Klausovi?

Říkáte správně, že „v tomto ohledu“.
Jsem přece poslancem Evropského parlamentu za Českou republiku a vystupovat k jejímu prospěchu je mi nejen povinností, ale i ctí! Odmítám připustit, aby s touto republikou bylo nakládáno jako s kusem hadru a navíc pak, aby se nezacházelo patřičně s její hlavou státu. A to i když se moje politické představy a cíle od těch Klausových diametrálně liší. Pánům Poetteringovi, Cohnu-Benditovi, ale třeba i Crowleyovi se v Praze k větší popularizaci Evropské unie mezi občany nepodařilo přispět, vykonali jí tu doslova onu proslulou medvědí službu. A pokud bych směl Václavu Klausovi poradit, měl by se ve svém projevu před Evropským parlamentem v únoru příštího roku věnovat přednostně tématu, který už v debatě se zástupci EP tak trochu nakousl: totiž všeobecnému prosazování lidských práv a potřebě nového oživení demokratických zásad, které na půdě EU začínají poslední dobou poněkud uvadat.

Pokračování

Informace o aktivitách europoslance Daniela Strože. Vydání financováno frakcí GYE/NGL Evropského parlamentu. Prosinec 2008

Ze stránek http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3871&item=38658&category

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.