Kdo byl Vljačeslav Molotov ? (1)

logoDne 14. února 1962 byl v Moskvě vyloučen z KSSS dvaasedmdesátiletý Vjačeslav Molotov — jeden z nejstarších členů strany, který zaujímal ve vedení země a v sovětské vládě významné místo.Po třicet šest let byl členem ústředního výboru, jedenadvacet let členem politického byra a prezídia ústředního výboru strany. Čtrnáct let, včetně období druhé světové války, působil ve funkci ministra zahraničních věcí SSSR.

O příčinách jeho vyloučení ze strany bylo v usnesení byra Sverdlovského obvodu  Moskvy řečeno: „Za protistranickou frakční činnost… za aktivní účast při masových represích období kultu osobnosti Stalina …“

Molotov se snažil proti rozhodnutí odvolat, obrátil se k moskevskému městskému výboru strany. Protokol ze zasedání jeho byra z 22. února 1962 zachytil velmi charakteristický dialog mezi prvním tajemníkem Pjotrem Děmičevem a Vjačeslavem Molotovem.

„Děmičev: Za vaší bezprostřední účasti bylo zastřeleno tisíce čestných a nevinných lidí! To vám bylo jasné už v tomto období!“

Molotov: „Existoval alespoň jeden člen politického byra, který by v tu dobu byl proti těmto rozhodnutím?“

Skutečně, jména takových členů politického byra nejsou známy. Ale Vjačeslav Molotov nebyl jen jeden z představitelů nejvyšších mocenských kruhů, které se slepě podřizovaly Stalinovi. Sám měl ohromnou moc a vliv na Stalina. Zvláště v době masových represí ve třicátých letech.

MRAVY CARSKÉ OCHRANKY

„Politické práce jsem se začal zúčastňovat od útlého věku, od 16 let…,“ napsal Vjačeslav Skrjabin (Molotov je pseudonym, který si zvolil později) ve svém životopise. „Ale to byl právě rok 1905, rok naší první revoluce, který probudil, bohužel, často jen na čas, mnohé a mnohé — staré i mladé. Děkuji pátému roku, protože mne probudil definitivně…“

V roce 1906 vstoupil Vjačeslav, syn obchodního příručího a žák Kazaňského reálného učiliště, do bolševické strany. Stal se jedním z organizátorů ilegální revoluční organizace studentů.

 

molotov2

 

V noci na 22. března 1909 byli vedoucí činitelé této organizace uvězněni carskými četníky. V archívech se zachoval dopis otce Vjačeslava Skrjabina ministru vnitra, obsahující prosbu „osvobodit mého syna z vazby a odeslat ho pod můj odpovědný dohled … Pokud se vyhnanství ukáže jako nevyhnutelné, neshledáte možným povolit mému synovi volný odjezd za hranice bez konvoje?“ Brzy gubernátor Vologodské oblasti, kam byl Vjačeslav poslán na dva roky pod policejní dohled, otci oznámil, že jeho dopis „byl ponechán bez následků.“

Když se k moci dostal Stalin, byl jeho oporou i Molotov. Možná, že se spoléhal na vlastní zkušenost, když předpokládal, že relativní měkkost carské vlády ve vztahu k revolucionářům ji přivedla k pádu. Proto prosazoval nemilosrdný odpor proti každému, kdo projevoval jiné myšlení, či z toho jen byl podezřelý…

Pokračování

Obr. 4: Sovětští vedoucí činitelé (v první řadě odleva Josif Stalin, Michail Kalinin, Vjačeslav Molotov, Klim Vorošilov) v předvečer vpádu fašistického Německa do SSSR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.