Kdo byl Vljačeslav Molotov ? (2)

logoZAČÁTEK POLITICKÉ KARIÉRY

Po návratu z vyhnanství v roce 1911 se Vjačeslav Skrjabin přestěhoval do Petěrburgu a začal studovat na Polytechnickém institutu. Nestačil ho však ukončit. V květnu roku 1915 dostal stranický úkol odjet do Moskvy. Ve fondech Ústředního stranického archívu se uchovaly agenturní údaje carské ochranky o jeho činnosti v této době. V jednom z hlášení se hovoří, že „Vjačeslav se zabývá obnovením stranické práce v Moskvě a v Centrálním průmyslovém regionu… Prostřednictvím Leninovy sestry Marie Iljiničny Uljanovové se spojil s některými sociálně demokratickými pracovníky a organizoval v Lefortovském obvodě marxistické skupiny…"

V jiném udání se oznamovalo, že se mu podařilo ustavit kontakty mezi sociálně demokratickými skupinami různých obvodů Moskvy a připravil svolání celoměstské konference.

Měla se uskutečnit v lese v Izmailovské oboře 7. června 1915, ale v její předvečer byli delegáti uvězněni.

 

molotov1

 

„Vjačeslava" vyslali na tři roky na Sibiř. Na jaře roku 1916 utekl a ilegálně se vrátil do Petrohradu. Zde ho v roce 1917 zastihla únorová buržoazní revoluce. Byl zvolen členem výkonného výboru Petrohradského sovětu a petrohradského výboru strany. V té době byl také jedním z redaktorů bolševických novin Pravda, často na jejich stránkách uveřejňoval své články, které podepisoval pseudonymem Molotov. Pod ním se Skrjabin stal známý jako politický činitel sovětského období.

Molotov se znal s Leninem a plnil řadu jeho přímých příkazů. O tom svědčí například potvrzení, které Lenin napsal vlastní rukou v letech občanské války: „Doručitel tohoto — je mně osobně známý starý stranický pracovník… Prosím všechny mocenské orgány a úřady, aby mu poskytly veškerou pomoc… Předseda rady lidových komisařů V. Uljanov (Lenin)."

Ve sborníku Leninových prací je umístěno kolem sta dopisů adresovaných Molotovovi. To hovoří o těsných pracovních kontaktech mezi nimi. Ale když Lenin charakterizoval styl Molotovovy práce v sekretariátu ústředního výboru, kam byl zvolen na X. sjezdu strany v roce 1921, všiml si jeho sklonů k byrokratismu a přitom k tomu „nejhloupějšímu". Ale ani toto ostré hodnocení jeho práce nezabránilo Molotovovi zůstat ve vyšších poschodích moci, i když mu vedoucí role nepříslušely.

Do roku 1926 se jeho politický životopis utvářel rovnoměrně, bez zvláštních vzletů, ale i pádů. Toho roku však započal Molotovovův vzestup ke špičce mocenské pyramidy.

Pokračování

Obr.: Vjačeslav Molotov (první zleva), besedoval i s Franklinem D. Rooseveltem (první zprava), prezidentem země, která se stala spojencem v boji proti Hitlerovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.