Kdo byl Vljačeslav Molotov ? (3)

logoCESTA NAHORU
 

V roce 1926 se Vjačeslav Molotov stal členem politického byra. Stalin doplňoval nejvyšší orgán strany jemu oddanými lidmi a Molotova si všiml. Za necelé tři roky v politickém byru si Molotov získal jeho plnou důvěru. Už v roce 1929 podepisovali protokoly ze zasedání politbyra jen dva tajemníci ÚV — Stalin a Molotov. Když Stalin odjel na dovolenou, Molotov ho zastupoval.

Čím si Molotov zasloužil takovou Stalinovu důvěru?

Jedna z velkých služeb, kterou Molotov Stalinovi poskytl, byla jeho aktivní pomoc při odstraňování posledních Stalinových konkurentů — Nikolaje Bucharina a Alexeje Rykova a také při rozbití jejich stoupenců v moskevské stranické organizaci — největší v zemi.
Když se Molotov 28. listopadu 1928 postavil této organizaci do čela, za sto třicet dnů svého působení ve funkci stačil přeměnit celé vedení stranické organizace hlavního města. Ze šesti tajemníků obvodních výborů strany byli čtyři uvolněni ze svých funkcí. Složení byra městského výboru se změnilo ze šedesáti procent. (Později byli mnozí z „uvolněných“ podrobeni represím.)

 

molotov3

 

Z iniciativy Molotova, kterou Stalin schválil, byl připraven dopis stranickým organizacím Moskvy. V něm byli komunisté vyzýváni k zesílení bdělosti a k aktivnímu boji s „pravou odchylkou“, s těmi, kdo měli námitky proti omezování nové ekonomické politiky, proti ekonomicky nezabezpečeným tempům industrializace a proti násilné kolektivizaci. „Musíme udělat všechno pro to, abychom překonali kolísání jednotlivých elementů naší strany a maximálně je izolovali…“ naléhal Molotov, když dopis komentoval před stranickým aktivem.

Vlastní bdělost Molotov demonstroval nejen ve vztazích k přívržencům Bucharina a Rykova, ale i ve vztahu k veškeré sovětské inteligenci. Tvrdil, že právě v kruzích inteligence narůstá třídní boj. Z iniciativy Molotova projednávalo politické byro třikrát hru talentovaného spisovatele Michaila Bulgakova „Útěk“. Bylo rozhodnuto považovat ji za kontrarevoluční a Bulgakov se tak ocitl mimo divadlo a vydavatelství.

Plénum moskevského výboru strany shledalo, že Molotov ve funkcí jeho prvního tajemníka sehrál „ohromnou úlohu při sjednocování moskevské organizace …“ S tímto hodnocením odešel z této funkce, aby za krátkou dobu stanul v čele sovětské vlády. Toto místo se uvolnilo po odstranění Alexeje Rykova. Ovšem to neznamená, že v hlavním městě se nenašli lidé, komunisté i bezpartijní, kteří objektivně hodnotili stalinského favorita.

„Možná, že se Vám nedostává statečnosti,“ psali mu Svěrčkov, Šilov, Muratov, Komarov a další dělníci ze závodu Srp a kladivo. Kostrbatost svého slohu bohatě kompenzovali smělostí a objektivností svého hodnocení událostí: „Tento dopis otisknout v moskevských novinách, alespoň v listu Rabočaja Moskva. Věc se má tak: ze všech našich pozorování jsme se přesvědčili, že k socialismu nepřijdeme. A proč? Vy sám víte, že jestli se bude stále lhát, věc se nepohne. Už je vidět, že každý rok je hůře … My se postupně měníme ne v budovatele socialismu, toho nabubřelého pojmenování, ale vracíme se k dobám Ivana Hrozného, kdy jste začali nasazovat stejné pochopy. Měl byste si uvědomit, co děláte. Nejdůležitější otázka je ta: Vy jste definitivně paralyzoval 150 miliónů obyvatel, veškerý zdravý smysl jste postříleli, nechali zavřít a vzali jste se i za ty, kteří krví zapalovali revoluci…“

Tento dopis byl napsán v roce 1929. Historikové ho nezřídka považují za přelomový rok. Právě tehdy totiž začal prudký ústup od leninské koncepce     výstavby socialismu a obrat ke kasárenskému socialismu stalinovštiny. A to ještě čekala třicátá léta s rozmachem represí. Léta, ve kterých Vjačeslav Molotov dosáhl zenitu moci a prakticky neomezené důvěry Stalina.

Pokračování

Obr. : Vjačeslav Molotov (uprostřed) byl ve třicátých letech v blízkosti Stalina za stolem předsednictva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.