VYJÁDŘENÍ KE KOMUNISTICKÉ STRANĚ

logo Co pro nás občany znamená komunistická strana? Jak na nás působí členové takové strany a voliči KSČM? Nechci rozpoutat nekonečnou diskuzi jakých je na internetu víc než dost. Rád bych však poukázal na to, že mít jiný názor nemusí znamenat názor špatný.

Jak mnozí vědí, působil jsem v Komunistické straně Čech a Moravy. Pro některé bylo mé čtvrtletní členství příliš krátké, pro jiné až moc dlouhé v následujících souvislostech. Už po těchto slovech se snad mnozí přátelé a další lidé ohradí proti mé osobě a možná i proti samotnému Projektu Futurum v němž působím nyní a který tímto projde zkouškou největší. Tématem však není zmíněný projekt, ale význam slova. Tím je „Budoucnost“. Rozvedu tedy dále původní informaci. Znění tohoto textu totiž může mnohým připadat jako absurdní polemika nejen o KSČM. Co je však stálé a neměnné, vznikající a nesmrtelné? Pravda, vážení. Tolik vzácná Pravda.

 Již mnohokrát bylo uvedeno, že jsem zaujal negativní postoj k minulosti některých členů komunistické strany. Nesouhlasně se vyjádřím k vládě totalitního režimu KSČ v minulém století. Stejně tak si stále budu stát za svým v otázce jednání s těmi členy KSČM, kteří doposud minulý režim obhajují. Tito lidé zůstali uvězněni v jakési časové smyčce a jsou také důvodem mého brzkého odchodu z této strany. Přítomnost těchto osob mezi členy KSČM je většinou vysvětlována možností svobodně myslet. Ano. Strana je názorově velice pluralitní. Nebudu zde nadhazovat otázku zda je to v tomto případě správné. Každopádně demokratizace strany komunistů je na slušné úrovni. Dá se říci, že i na vyšší než v mnohých jiných politických uskupeních, kde se jiný názor „po zásluze trestá“.

 Nezůstávejte v omylu. Nezastávám se tedy činů komunistické vlády před rokem 1989 v Československu, či jinde na světě. Názorově nezůstanu nic dlužen ani současným pokusům krajní levice o návrat k systémům minulosti. KSČM však považuji za stabilní a modernizovanou stranu, která se zařadila správně do levého spektra oficiální politiky. Jako taková i vzhledem k voličské základně musí být brána vážně. Stejně vážně jsem prostudoval volební i dlouhodobý program KSČM a pokud nebudu tento spojovat s historickými dokumenty, jedná se o velice progresivní a systémově funkční nástin možné budoucnosti. Pokud se totiž zamyslíme nad pojmem komunismus a to bez přívlastků, jde o hnutí humanistické a skutečně demokratické. Než mne začnou oponenti kamenovat, prosím, čtěte dále.

 Setkávám se již dlouho s aktivitami antikomunistů. S lidmi kteří vlastně ani nevědí co to komunismus je a proč se tento výraz užívá. Jak se můžete sami dočíst na různých serverech zabývajících se touto problematikou, základní idea či filosofie komunismu nemá nic společného s trýznivým obdobím u nás především druhé poloviny minulého století. Komunistická filosofie však ve své hluboké podstatě nepopisuje a nenavádí k jakémukoliv bezpráví a zločinům. Pojem komunismus bývá spojován s Marxem a jeho samozvanými následovníky. Během dvacátého století toto přesvědčení vedlo k mnoha katastrofám. Lenin, Stalin, Mao a další překroutili i myšlení samotného Marxe, zejména ve smyslu ustanovení vedoucí úlohy komunistické strany a dělnické diktatury.

 Současný kapitalismus zde není na věky. Stejně jako v minulosti každý nespravedlivý společenský systém i tento jednou padne sám sobě za oběť. Rozpory kapitalismu se vyhrocují natolik, že v současném období nabízí především bídu, války, krize a strádání. A na to je třeba silně poukázat! Stejně jako duševně zbídačeným, komercí ovládaným lidem chce pomoci myšlenka i aktivita zmíněné čisté teze, stojí i Projekt Futurum na prahu uznání pravdy v dlouhodobé vizi KSČM. Tato strana se neskrývá za populistické názvy a jasně předkládá svůj programový cíl-socialismus. Nehodlám spojovat neslučitelné. Pravda však zůstane pravdou a je pouze jedna jediná. Ať už ji vysloví pravicový volič nebo komunista. Jako zakladatel Projektu Futurum tímto překračuji ten práh pravdy a navrhuji smír. Chcete-li, přátelskou jednotu všem voličům KSČM a dobrým lidem v této straně působícím. Těm komunistům, kteří se snaží z minulosti brát pouze ponaučení. Lidem pracujícím pro budoucnost.

 Jak je uvedeno v úvodním textu projektu: Mám sen o budoucnosti, která nebude tak stresující jako současnost. Nechci žít ve světě neustálých svárů o budoucí vedení života a stálých sporů které vedou celá lidská pokolení kvůli režimu, majetku, vlivu. Ve světě působí tolik odborníků všech věd. Lidstvo má tolik zkušeností z minulosti. Celé generace hledají tu optimální cestu dnes již globálního úsilí o spravedlivý, všem vyhovující prostor pro život. Proč se tedy nedomluvíme? Proč nehledáme společnou možnou cestu společně? Teď již slyším dav antikomunistů: Svobodný Projekt Futurum a KSČM? Já říkám, proč ne?! V té straně působí mnoho dobrých a budoucnosti prospěšných lidí. Stejně jako v jiných stranách a hnutích. Podívejme se kam spěje naše země teď.

 Kam dovedli polistopadové vlády tuto republiku? Korupční prostředí v našem státě bují více než před rokem 1989. Díky podlézavé politice našich vlád jsme opět ztratili suverenitu. Ekonomická situace velkého počtu rodin je více než katastrofální. Nezaměstnanost se stále prohlubuje. Státní dluh a deficit státního rozpočtu se pohybuje v šílených hodnotách. Nikdo dnes vlastně netuší jak zajistit svou penzi. Kriminalita v naší zemi několikanásobně stoupla. Je zlikvidována soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami. Financování zdravotnictví je v katastrofálním stavu. Bují rasismus, nenávist. Z lidí se stali bezohlední sobci starající se pouze o svůj konzumní život. Stáváme se součástí nové totality založené na modelu fiktivní demokracie a globální svobody. Nechci se však zbytečně opakovat. Stačí otevřít oči.

 Tento článek nepíši proto, abych se někomu zalíbil, nebo aby Projekt Futurum získal více příznivců. Ne. Chci tímto krokem posunout hranici vnímání a pohledu na současný stav a potřeby nás všech. Pokud tedy vyjadřuji jistou podporu KSČM, nehledejte v tom žádný jiný záměr než ten nejpodstatnější. Tím je společný a nekompromisní postoj společnosti vůči současným vlivům tvrdého kapitalismu a materialismu. Vlivům, které ničí planetu, kontinenty, unie, státy, města, obce, rodiny i jednotlivce. Už totiž vedoucí činitelé v ČR, EU, i dalších uskupeních zašli ve svém budování absolutního tržního prostředí příliš daleko. Už zanechme minulost blahé či neblahé paměti a spojme síly. Vytvořme konečně hybnou sílu nejen ekonomiky a politiky, ale celé společnosti pro zachování důstojného života občanů. Prosím, pochopte. Už žijeme v globálním světě. Dnes můžeme ovlivnit mnohé. Proto je načase vytvořit aktivní články spojující všechny iniciativy, fóra, strany a hnutí ve prospěch společného cíle. Je potřebné odhodit své individuální pohnutky a napříč politickým a občanským spektrem rozprostřít produktivní odhodlání.

 Pokud nám skutečně záleží na budoucnosti, nemůžeme si dovolit držet se sukně minulosti-matky. Ani současného otce-úpadku. Tito plodí jen nenávist a stagnaci úplně všeho. Naše děti rostou. Pojďme pro ně konečně něco udělat. Jít příkladem. Ukázat, jak se dá odpouštět. Jak se má žít. Bez válek, stresu, mamonu. Je pravdou, že tento život nám již nikdo nevrátí. Kdo pochopil, uchopil samotnou podstatu. Tady nejde o kampaň, nebo propagaci oficiálně registrované KSČM či prozatím virtuálního, přesto podporovaného Projektu Futurum. V tuto chvíli jde o jasné vyjádření mých osobních postojů a vážně míněnou výzvu: Lidi, probuďte se konečně. Nesmíme se stát otroky tržního systému. Naše kultura, životy, um. To vše nemůže být hodnoceno jako zboží určené k obchodování. Procitněme už. Prosím!

Radovan Bazger

http://www.projektfuturum.cz/

Ve Facebook skupině Projekt Futurum je již více než 760 členů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.