Absurdita novodobých časů

logoZdá se až  neuvěřitelné, co  vše lze  v této společnosti v rámci předvolebního  boje  zažít. Policejní  Úřad dokumentace vyšetřování se začal  zabývat tragickou událostí z roku 1984, kdy  při  výbuchu plynu v panelovém  domě v Třinci zahynulo 12 lidí.

Je opravdu s podivem, že po tolika letech se někomu vrátí paměť a rozpomene se  na to, že to bylo údajně osnováno StB. Je  tedy  otázkou, zdali se tento  člověk neprobudil po dlouhodobém  kómatu, nebo  si  toto  tvrzení u  něho  někdo na  objednávku  objednal. Myslím si, že tato společnost  je myšlenkově již v tak zbědovaném a dezolátním  stavu, že šíření nenávisti ve společnosti se stalo jakousi doménou těchto,  dnes  opravdu nelehkých  časů. Z lidí  se  dělá  prosté hlupáky, staví  se  je  proti  sobě a  to i  generačně, seje se  hluboká nenávist  ve společností a  nejhorší na  tom je to, že  mnozí  toto mají  jako  beztrestnou živnost.

Je  s podivem, co všechno v této  zemí lze či nelze a to  bez  jakékoliv  odpovědností. Bylo  tady  stvořeno  mnoho  instituci, jejíž  jediným cílem je šíření dezinformaci a  nenávisti. Je  to  vrchol cynismu, když  táto nešťastná událost  je spojovaná s teroristickým činem StB. Člověk  by  jim mohl  podsunout  mnoho zlých a  zavrženíhodných  skutků z minulostí, ale  měl  by  být  také v dostatečné  míře soudným.

Ne dost, že to  byla  obrovská  tragedie  jak na  náš  region, podobná těm, kdy  v dolech  při  výbuších  zahynulo mnoho  horníků, ale stavět  něco  na tak  absurdní  věci, jako je  obviňování StB   z možné  přípravy a  uskutečnění  této  akce, je  již  opravdu na  Jedličkův ústav.

Z logického hlediska vzato, disidentů na  Moravě  moc  nebylo a udělat  něco tak nelidského, aby  se  mohli  vypořádat  s chartisty  a disidenty je  obludnost, jakou  lze  v dnešních  časech  propagandistický  zcela  lehce  vykonstruovat. Státní  bezpečnost  se  mohla  s Václavem  Havlem  docela  jinak  vypořádat, přece  věděli  a  měli dost  informací  o tom, že  za  velké  peníze, jenž  zde  plynuly  ze  západních  zemí rozbíjeli  tento stát. Navíc Václav  Havel  byl v Ostravě – Heřmanicích  prominentním  vězněm, asi  už mnohým z toho antikomunismu začalo  hrabat a  dnešní propaganda takové  lidí  opravdu  potřebuje. 

Kdybych to  měl  brát  vážně, pak pro CIA  a FBI bylo zcela  reálné  připravit a  provést teroristické akce  11. září, co to je  pro ně  pár  tisíc  lidí v kontextu  se  zisky ze  zbrojení, z válek  a  ovládání  cizích  území  a jejich  surovinové  základny.  Je  mnoho polopravd na  toto  téma a  dodnes  nebylo  dokázáno, že  za  takovýmto  smrtonosným  dílem  je  jakákoliv  teroristická organizace. Způsob, jakým  ve  Spojených státech  zacházeli s lidmi, kterým  nebylo nic  prokázáno, naopak  byli  mučení těmi  nejodpornějšími  způsoby a  byli jim  upírané jakákoliv  lidská, občanská práva či možnost   soudu  a  soudní obrany, je  opravdu na  pováženou.

Problémem  naší  země  je, že se  zde  dá  docela lehce a  dobře a  hlavně  beztrestně žít  ze  šíření  nenávisti v občanské  společnosti  a  ona  nenávist  se stupňuje do  takových  dimenzi, že  toto začíná pomalu  přerůstat  v lidskou zášť a nesnášenlivost v níž  začíná  bujet obyčejný fašismus.

 Kdyby v této době  pan Muroň  utekl  kdekoliv do  socialistických  zemí, byl by ihned navrácen zpět , vím  o  čem píší, je to i  můj osobní zážitek. Jo jiné  by  bylo, kdyby jako  zběhlý  estébák utekl  na  západ, to by  byla  jiná, to by  bylo  medializováno a naše  země  skandalizována. Nic z toho, pan  Muroň  si zřejmě popletl  hranice,  jinak   nic  jiného není  možné. Pokud tedy byl  příslušníkem StB, pak  určitě   měl   daleko  více  informaci o tom, jak  a  kde se dá bezpečně opustit tuto  zemí a  neutíkal  by do Polska.

Je  vidět, že se   blíží  volby a  jak  se ukazuje, naše slovutné  instituce asi nemají  co  dělat. Zřejmě  pan  Muroň  je  má potřebu  zaměstnat, jen  je  s podivem, že  tady  za  dvacet let  nevyřešili a  nevyšetřili žádné  zločiny dnešního  režimu, ono tedy asi něco  pravdy o těch všude přítomných  mafiích  bude zřejmě pravda.

Jsem  zvědav, jak  dlouho  budete  ještě  pánové žít  z minulostí a  nebudete trestat  to, co je  zde pácháno po celých 20 let na  každém kroku, na  každém  občanu této země. Žel  máme mnoho mladých  specialistů na zločiny  komunismu, jenž  mnohý  z nich   nic z toho v  minulostí nepoznal , navíc  zde  žádný  komunismus  nikdy  nebyl. Je to o to horší, že  na zločiny  současného  režimu  žádné specialisty  nemáme, jinak by  to muselo v této zemí  vypadat  jinak.

Stavět něco tak obludného  na  neštěstí  lidí je opravdu hyenismus toho nejvyššího stupně. Teď  nevím, zdali pan  Muroň  nebyl náhodou při této  událostí  zraněn, nebo  byl v těžkém  bezvědomí tolik let, že   se  teprve  teď odhaluje a  ještě  tak nevěrohodným způsobem. Jistě, byl  na  čelních stránkách  mnohých masmédii, sice již  druhý  den  mnohé přišly  i  z verzemi, že  nikdy    nebyl příslušníkem StB, ale ona kachna byla již v mnohých domácnostech v pověstné troubě. 

28. 4. 2010                                   Januš Adamus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.