O MOŽNÉ AGRESI DO IRÁNU A JEJÍCH DŮSLEDCÍCH

kubaVýběr z textů Fidela Castra:

(I)       „(…)   Co   dělají  poprvé   izraelské   válečné   iodi   v mořích  Perského   zálivu, v Hormuzském průlivu a námořním prostoru Iránu?“

„Lze si představit, že odtud americké nukleární letadlové lodi a izraelské válečné lodi odejdou se staženým ohonem, až budou splněny požadavky Rezoluce, která také stanoví, že inspekce iránských lodí nebudou prováděny bez souhlasu Iránu? Případné odmítnutí by bylo podrobeno zkoumání.

Dalším faktorem je možnost zabavit to. co bylo předmětem inspekce, pokud se potvrdí, že to nesplňuje ustanovení této Rezoluce.“

„Odzbrojený Irán byl obětí kruté války s Irákem, v níž masa Revolučních gardistů čistila minová pole, po nichž postupovala kupředu.“

„Prezident Mahmud Ahmedinežád uvedl, že jeho země obnoví jednání koncem srpna a zdůraznil, že by se jich měly účastnit státy jako Brazílie a Turecko, jediní členové Rady bezpečnosti, kteří odmítli sankce z 9. června.“

castro-f„Vysoký funkcionář Evropské unie s despektem poznamenal, že ani Brazílie ani Turecko nebudou k jednáním přizvány. Člověk nepotřebuje nic víc, aby si udělal patřičný názor.

Jako již tolikrát v historii člověka, žádná zobou stran neustoupí, jedna /.pychy mocných, druhá, z odporu ke jhu a s ohledem na svou bojeschopnosl.“

„Iránský lid, národ s tisíciletou kulturní tradicí se bude bezpochyby agresorům bránit. Je nepochopitelné, že by si Obama vážně myslel, že se před jeho požadavky skloní.“

„Prezident té  země a její náboženští vůdcové inspirovaní islámskou revolucí Rúholláha Chomejního, zakladatele Revolučních gard, moderních Ozbrojených sil a nového iránského státu, se postaví na odpor.“ (Pramt-n: „Nedosažitelné štěstí“, 4. červenec 2010)

(II)  „(…) když dá Obama příkaz splnit Rezoluci Rady bezpečnosti (Rezoluce 1929 z 9. Června   2010   schválená   radou   Bezpečnosti   OSN   ponechává   v platnosti   povolení provádět inspekce iránských lodí a letadel a možnost jejího provádění na území kteréhokoli státu s tím, že tentokrát ji povoluje provádět i na lodích na otevřeném moří), dekretuje potopení všech amerických válečných lodí v této oblasti.“

„Žádnému prezidentovi Spojených států nepřipadlo tak dramatické rozhodnutí. Měl to předpokládat.“

„Obracím se tentokrát poprvé v životě na prezidenta Spojených států Baracka Obamu: „Musíte vědět, že máte ve svých rukách možnost, nabídnout lidstvu jedinou reálnou možnost míru. Dáte-li rozkaz střílet, budete moci využít svých výsad jen jedinkrát.“

„Je možné, že pak, po této traumatické zkušenosti, budou nalezena řešeni, klerá nás nepřivedou znova do této apokalyptické situace. Všichni ve Vaší zemi, včetně Vašich nejhorších oponentů na levici, či pravici, Vám za to budou vděční, stejně jako lid Spojených států, který nenese na vzniklé situaci žádnou vinu.“

„Žádám Vás, abyste laskavě vyslechl tuto výzvu, kterou Vám tlumočím jménem lidu Kuby. Chápu, že nelze očekávat a Vy byste ani nikdy nedal rychlou odpověď. Dobře vše promyslete, poraďte se se svými specialisty, požádajte o názor v této záležitosti své nejmocnější mezinárodni spojence i odpůrce. Já nestojím o pocty ani slávu. Udělejte to! Svět se může opravdu zbavit nukleárních i konvenčních zbraní. Nejhorší ze všech variant bude nukleární váika, která je virtuálně nevyhnutelná. ZABRAŇTE JÍ! (Zdroj: „Výzva prezidentovi Spojených států“, 3. srpna 2010)

(III)   „Bývalí důstojníci CIA  Phil Giraldi a Larry Johnson, W.   Patrick Lang ze Speciálních sil Tajné služby Obrany, Ray McGovern z Tajné služby Námořnictva a CIA a další bývalí vysocí důstojníci s dlouhými léty služby mají pravdu, když Obamu varují, že izraelský premiér má naplánovaný překvapivý útok, který by přiměl Spojené státy k válce s Irákem.“

„Rezolucí 1929 Rady bezpečností Spojených národů Izrael dosáhl toho, aby se Spojené státy zavázaly, že zaútočí první.“

„Teď už by se Netanjahu neopovážil to udělat jako první, protože akce tohoto druhu by ho postavila proti všem nukleárním velmocem. A on není hlupák.“

„Všichni nepřátelé Iránu dohromady vytvořili absurdní situaci. Aby Obamovi nezbylo, než nařídit smrt tisíců nevinných lidi. A posádky jeho válečných lidí v blízkosti Iránu by byly mezi prvními, kdo by zemřel. A on není vrah.“

„To si myslím a neobávám se, že bych se mýlil.“

„Nejhorší, co se může stát, je, že někdo udělá fatální chybu a uspíší události, než vyprší lhůta Rady bezpečnosti, k inspekci první Íránské nákladní lodi. Avšak není důvod být takovým pesimistou.“ (Zdroj: „Izrael nezaútočí první“, 10. srpna 2010)

(IV)  „Rezoluce 1929 Rady bezpečnosti Spojených národů z9. června 2010 zpečetila osud imperialismu.“ (…) „O válce proti Iránu je již ve vysokých kruzích  impéria rozhodnuto a jejímu vypuknutí ve velmi  krátké době by mohlo zabránit jen mimořádné úsilí světové veřejnosti.“ (Zdroj: „OSN, beztrestnost a válka“, 15. srpna 2010)

(V)   „Reálnou politickou rnoc ve Spojených státech rná silná oligarchie multimilionářů, kteří  vládnou  nejen této  zemí, ale i světu:  gigantická moc Bilderbergova klubu vytvořeného Rockefellercm a Trilaterální komisí, kterou popisuje Daniel Estulin.“

„Vojenský aparát Spojených států s jeho bezpečnostními organizacemi je daleko mocnější než prezident Spojených států Barack Obama.. On tento aparát nevytvořil a ani aparát nevytvořil jeho. Hlavními faktory, jež kulturou a inteligencí obdařeného potomka něj diskriminovanějšího sektoru obyvatel Spojených států přivedly do funkce, kterou zastává, byly výjimečné okolnosti ekonomické krize a války.“

„V čem spočívá v této chvíli Obamova moc? Proč tvrdím, že válka nebo mír nezáleží na něm? Kéž by k ilustraci této věci posloužila debata novinářky a historika.“

„Řeknu to jinak: slavný kufřík s klíči a tlačítko k odpáleni nukleární bomby vznikly kvůli strašlivému rozhodnutí, které s sebou nesou, ničivosti oné zbraně a potřebě neztratit ani zlomek minuty. Kennedy a ChrušČov touto zkušeností prošli a Kuba se téměř stala prvním cílem masového útoku těchto zbraní. Ten kufřík je čímsi stejně symbolickým jako ovládací páka v prezidentových rukou, která je pouhou fikcí.“

„Jedinou významnou skutečností je, že ve Spojených státech existuje Ústava, stanovící, že v zemi je jen jediný člověk, jenž může dát rozkaz k zahájení války, což je nyní důležitější než kdy předtím, neboť světová nukleární válka se může rozpoutat během minuty a trvat tak jeden den.“

„Pak si mohu položit několik otázek: Může dát rozkaz k zahájení války někdo jiný než prezident? Potřeboval samotný Kennedy dodatečnou pravomoc k útoku na Girón a později k rozpoutání války ve Vietnamu? A Johnson k tomu, aby ji eskaloval? Nixon, aby tuto zemi devastoval bombardováním? Reagan, k invazi v Granadě? Bush st. 20. prosince 1989 k útoku na města v Panamě, Colón, devastaci chudinské čtvrti El Chorrillo a vraždění tisíců chudých lidí v ní? Potřeboval ji Clinton k útoku na Srbsko a vytvoření Kosova? Bush jr. k brutální invazi v Iráku? Zmiňuji v poradí jen několik z nejznámějších otřesných činů impéria. Obama zatím neudělal nic jiného, než přebíral dědictví.“

„Nastínil jsem myšlenku, ne že by Obama byl mocný nebo supcrmocný, on raději hraje basket nebo přednáší projevy. Navíc mu udělili Nobelovu cenu míru. Michael Moore ho vyzval, aby si ji ted“ zaslouřil. Možná si nikdy nikdo a on /e všech nejméně nepředstavoval, že v tomto závěrečném období roku 2010, bude-li se řídit pokyny Rady bezpečnosti Spojených národů, k Čemuž ho možná důrazně vyzve jistý Jihokorejec jménem Pan Ki-mun, bude v tomto závěrečném období roku 2010 zodpovědný za zánik lidského druhu.“ (Zdroj: „Jsem připraven diskutovat dál“, 22. srpna 2010)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.