Jak pomoci při mrtvici ?

logoPodobná příhoda se může stát i Vám …

 Opravdová příhoda:

Na jednom grilování Lenka najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se jí jen udělalo špatně kvůli svým novým  nerozchozeným botám.

I přesto že byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit a posadili jí ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Lenka v klidu. Pozdě večer po grilování Lenky manžel nato všem zavolal a oznámil , že jeho manželka byla přece jen hospitalizována. 

O hodinu později náhle zemřela.

Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Lenka ještě žít!

Někteří lidé nezemřou hned, ale zůstanou odkázáni na pomoc druhých s vědomím, že jsou v beznadějné a bezvýchodné situaci. Trvá jen 1 minutu si toto přečíst!

Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněný. Tvrdí, že trik je vtom nejen rozpoznat a správně diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který může pomoci.

Jak rozpoznat mrtvici:

Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto:

1) poprosit ho, aby se zasmál – což zřejmě nebude schopen

2) poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu – může mluvit nesrozumitelně a zmateně

3) poprosit ho, aby zvednul obě ruce – což mu nepůjde, anebo jen velmi těžko

4) poprosit ho, aby vyplázl jazyk – pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to znak mrtvice

Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden zhora vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku!

Rozšiřte tuto zprávu a mějte tyto pokyny na paměti!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.