PUBLICITA VYDÁ ZA TISÍC BOMB (10)

ČERNÁ TABULKA MASAKRŮ A VÁLEK VE XX. STOLETÍ (1900 – 1997)

cernakniha

KAPITALISMUS A BARBARSTVÍ

– Poslední protiindiánské represe v USA, v závěru genocidy započaté v XIX. století … 100 000

– Válka anglo-burská (o kontrolu nad Jižní Afrikou) … 100 000

– Oběti koloniálních výbojů na konci XIX. a na začátku XX. století (včetně Koreje Japonskem) … 500 000

– Rusko-japonská válka (1904-1905). Jen bitva u Mukdenu stála víc než 100 000 mrtvých … 300 000

– Potlačení revoluce v roce 1905 v Rusku  … 100 000

– Italsko-turecká válka o Tripolsko (1911)  … 50 000

– Balkánské války (1912-1913)  …  500 000

– Genocida Arménů v Turecku    … 1 000 000

– První světová válka (1914-1918)  … 8 500 000

– občanská válka v SSSR, hladomor a epidemie následující po zahraniční intervenci a blokádě Západem .. 6 000 000

– Represe po revolučním hnutí v různých evropských zemích. Finsku, baltických zemích, Maďarsku, Německu, Polsku. Rumunsku, Bulharsku (1918-1923) …  200 000

– Řecko-turecká válka (1920-1922) …  100 000 plus  1 500 000 uprchlíků

– Oběti fašismu v Evropě před druhou světovou válkou (1925-1939) … 150 000

– Francouzsko-španělská válka proti Maroku v Rifu (1925-1926) …   50 000

– Vojenské intervence USA ve Střední a Jižní Americe a v Karibské oblasti (1910-1940) … 50 000

– Válka v Chacuoropu mezi Bolívií a Paraguayí (1931-1935) …  150 000

– Oběti hladomorů a epidemií v Indii, v Číně a v Indočíně (1900-1945) (z toho nejméně 6 milionů v samotné Číně) …… 8 000 000

– Masové represe a občanská válka rozpoutaná Čankajškem v Číně (1927-1937)     … 1 000 000

– Agresivní japonská válka v Číně (1931 – 1941)  …  1 000 000

– Válka italského fašismu v Etiopii   …  200 000

– Občanská válka ve Španělsku rozpoutaná Frankem za podpory Hitlera a Mussoliniho a usnadněná „nevměšováním“   …   700 000

– Druhá světová válka vyvolaná Hitlerovým Německem a militaristickým Japonskem byla rovněž výsledkem postupných kapitulací západních kapitalistických zemí před nacismem v Evropě a před Japonskem v Asii (1939-1945)  …  50 000 000 včetně vojenských a civilních obětí včetně deponovaných a Holocaustu

– Francouzská válka v Indočíně (1946-1955)    …   1 200 000

– Americká válka ve Vietnamu (1956_1975)    …  2 000 000

– Poválečné kolonialistické represe na Madagaskaru (80 000 mrtvých), v Alžírsku (1945), v Maroku, v Tunisku, v černé Africe …  500 000

– Válka a represe ve Východním Bengálsku, Bangladéši (podle Amnesty International) … 3 000 000

– Indo – pak islámské masakry následně po rozdělení Indie (1948) (14 000 milionů osob přestěhovaných)  …  300 000 (Některé zdroje uvádějí 10 milionů mrtvých)

– Čtyři izraelsko-arabské války na Blízkém východě (1948-1956-1967-1973) včetně války v Libanonu …   300 000 mrtvých a 700 000 Palestinců vyhnaných

– Represe proti Kurdům v Turecku, Íránu a Iráku …  200 000

– Válka v Biafře (Nigérie) (1967-1970)    …  1 000 000

– Válka Írán-Irák    … 600 000

– Válka v Perském zálivu (1991), přímé oběti   …   200 000 plus oběti podvýživy a blokády, která dosud trvá   …  500 000

– Přímé americké intervence nebo přes guerilly a polovojenské skupiny rozmístěné v Nikaragui, Salvadoru, Guatemale, Panamě, Dominikánské republice atd. … 200 000

– Válka ve Východním Timoru    … 200 000

– Represe v Chile, Argentině, Brazílii, Peru, Bolívii, Kolumbii atd. vesměs s podporou amerických služeb  … 150 000

– Mezietnické konflikty v Zakavkazsku a ve střední Asii v důsledku rozpadu SSSR (1990-1995), kde samotná válka v Čečensku v roce 1995 měla 80 000 mrtvých … 200 000

– Války v Angole    …  2 000 000

– Válka v Mozambiku   …  1 000 000

– Masakry v Somálsku, v Libérii, v Ruandě (genocida proti Tutsiúm 500 000), Burundi, Sierra Leoně, Kongo/Zaire, Kongo / Brazzaville atd. (1990-1997), v Jižní Africe za apartheidu. U Afriky uvádíme též oběti hladomorů (Sahel, Somálsko, Etiopie a oběti nedostatku péče mezi uprchlíky) … 4 000 000

-Válka mezi fundamentalisty v Afghánistánu   …   700 000

– Války a etnické masakry v bývalé Jugoslávii vyvolané rozpadem země z podnětu Německa a jiných západních mocností (1990-1996)   …   200000 (plus 1 milion uprchlíků vyhnaných ze svých domovů)

Jen v letech 1990 až 1995 války způsobily ve světě pět a půl milionu mrtvých, z toho tři čtvrtiny civilních osob (Evropa 250 000, Asie 1,5 milionu. Střední a Blízký východ 200 000, Afrika 3,5 milionu).

K této neúplné tabulce je třeba přidat smrt podvýživou u 6 milionů dětí pouze za rok 1997.

Uprchlíci a vyhnanci čítali v roce 1997 čtyřicet milionů.

Tyto cifry – vzaté povětšině z encyklopedií, jež jsou nyní k dispozici ke konzultaci pro všechny – jsou zřejmě přibližné a nejsou vyčerpávající. Jsou zde uvedeny jen pro informaci.

V počtu obětí kapitalismu nejsou uvedeny oběti masových represí v zemích dovolávajících se socialismu, v SSSR a zvláště v Číně, ani oběti kambodžské genocidy. Vyhodnocení týkající se těchto obětí, která lze najít v četných pracích, jsou rovněž přibližná a jsou předmětem diskuse.

Vydavatel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.