K slovensko-maďarským vztahům (7)

 

sr-madSvět by si měl vzít příklad ze slovenské menšinové politiky?

… Bumm.sk informuje o tom, že Ján Slota v rámci odpovědi na otázky činitelů informačního portálu Aktuálně.sk řekl o psaní zeměpisných názvů, že „nemůžeme dovolit, aby na Slovensku se mohli používat takové zeměpisné názvy, které vznikly za dob nejtvrdší maďarizace. Slovensko se nemůže nazývat Horní zemí, obce a města, které patři ke Slovensku nemohou mít maďarské názvy, neboť tím si někdo značkuje území.“

V odpovědi na otázku jiného Čtenáře Belousová řekla, že její strana není proti rozvoji menšin, ba pravé naopak. Avšak nesouhlasí se zneužíváním menšin jako „páté kolony“ na to, aby se sousední stát míchal do vnitřních věcí Slovenska a rozněcoval napětí (ostatně tuto situaci jsme poznali v době vlády nacismu v Némecku-pozn.red.). Zopakovala i stanovisko vlády, podle kterého: „Slovensko je jedním z mála evropských států, kde jsou pro národnostní menšiny dané nadstandardní podmínky“.

Poznamenal i to, že „její strana nikdy nevystupuje útočně proti Maďarům, vždy jenom reaguje a brání se tam, kde je to nutné“. … Zdůraznila, že její strana je v obranné pozici…Poznamenala že všechno je výsledkem politiky Strany maďarské koalice, poněvadž jejím cílem je zavřít Maďary do ghetta, aby tak zůstalo její voličské stádo pohromadě… (vybrala uspořádal Imrích Fuhl, www.luno.hu. 19.2.09)

Béla Bugár, bývalý předseda SMK, poslanec Slovenské národní rady, ve své knize „Žiji v takové zemi…“:

„Pro mne je moje maďarskost kouskem vlastní identity. Nemůžu dokonce říci ani to, že je výsledkem mé volby, protože bych klamal. Pokud jde o moji národní identitu, nikdy jsem se neoctnul před volbou. Mojí maďarskostí nemohlo otřást nikdy nic. Považuji to za obrovský dar osudu.“(prop.sk, březen 2009)

„Slováci se dobrovolně zřekli uherské kultury, v důsledku čehož získali svoji méněcennost a xenofobii… Slováci nikdy nevěděli, že jsou národ. Nemají přece žádnou Šlechtu ani krále. Velká Morava-prý Staroslovanská říše, Príbina, Rastislav, Svatopluk … jsou jen mýty.“ (Citáty z televizní relace Litera, prop.sk, únor2009)

„Je třeba asi zřetelně říci, že jak termín „ekonomická velezrada“ dosud smysl neměl, tak nečinnost a pokračováni proruské politiky této vlády po lednu 2009 by jej naplnily obsahem až vrchovatým.“ (Komentátor SM£ Peter Schutz, prop.sk, únor 2009)

ÚJ SZÓ, 4.2. 2009, z rozhovoru s Josefem Berényim: „ Skočilo přetahováni kolem psaní geografických názvů? JB.: „SNS a HZDS slíbili, že vše dají na ústavní soud. Jak by se presto zrodilo jiné rozhodnutí, my budeme mít možnost pokračovat v tomto průběhu u mezinárodních institucí. To neříkám jako výhrůžku, ale jako fakt.“

Slovenské děti v Mlýncích se učí o Štúrovi

Učitelka dějepisu Monika Kellerová v maďarské obci Mlýnky, kde žiji Slováci, nemá na národní dějiny čas. Pro děti je nejdůležitější naučit se dobře slovensky.

Co učíte ze slovenské historie?

Jen velmi málo. Jsme škola, která má všechny předměty v maďarštině, nadto žáci mají hodiny slovenského jazyka. V dějepise se učíme dějiny Maďarska a celosvětové. Při výuce o národnostních hnutích v 19. století nanejvýš mluvíme o Ludovííu Štúrovi…

A co se týká rozšířených hodin slovenštiny?

Trochu vzpomínáme Velkomoravskou říši. Žáci velmi málo umí slovensky, chybějí jim z domova poznatky o slovenské literatuře. Takže při slovenštině se učí zejména komunikovat v rodném jazyku. Trochu jinak je to ve školách s rozšířeným vyučováním slovenštiny, kde se slovensky učí dějepis a zeměpis. V Maďarsku je pět takových škol, jedna je v Békešské Čabe. A samozřejmě, je tu slovenské gymnázium v Budapešti.

Jaké učebnice používáte?¨

Maďarské učebnice přeložené do slovenštiny. Kdyby jste chtěli vyučovat z učebních textů ze Slovenska, byl by to problém? Ne. Mohli bychom, v tomto směru nás nikdo nekontroluje. (LuNo. hu, sestavil I. Fuhl, březen 2009)

Pozn.red. – Školství maďarské menšiny na Slovensku je na mnohem vyšší úrovni, než školství Slováků v Maďarsku. Princip reciprocity není dlouhodobě dodržován.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.