K slovensko-maďarským vztahům (8)

 

sr-madSvětový židovský kongres si vzal na mušku Maďarsko za antisemitismus

Světový židovský kongres protestuje proti nejnovější vlně antisemitismu a množícím se nenávistným vystoupením v Maďarsku. Poukázal hlavně na vystoupení obecního zastupitelstva města Rajka na hranicích se Slovenskem, konkrétně Attilu Kissa, který podněcoval k vyplenění místní synagogy.

Kiss, člen nedávno zrušené extrémně pravicové Maďarské gardy, vyzval na zasedáni rady ostatní zastupitele, aby neváhali vzít motyky a lopaty a zničit synagogu na Kossuthově ulici. … „Takové antisemitské výpady nesmí zůstat bez odpovědi. Proti nim je třeba vystoupit s důraznou politickou akcí,“ prohlásil předseda židovského kongresu Donald Lauder.

Poukázal též na posilování krajně pravicových polovojenských skupin typu Maďarská garda a nekončící proud urážek a hanobení, který z tohoto politického tábora vychází vůči etnickým menšinám v Maďarsku.. „Nejde přitom jen o Židy, ale i o Rómy a další menšiny. Takovéto praktiky jsou v demokratické společnosti, která chrání svoje menšiny, celkem neúnosné,“ zdůraznil Lauder. www.lutio.hu. březen 2009)

Rómy v Maďarsku loví brigády smrti

V tomto smyslu píše tisk o několika vraždách Rómů v poslední době. Scénář je podobný. Vrazi zapálí romský dům a ty, kteří se snaží zachránit útěkem, střílí.

Košice: Romské organizace vyzývají vládu MR, aby zakročila proti extremismu
Předseda přípravného výboru SRK Gejza Adam v této souvislosti připomenul nedávné vyjádření českého eurokomisaře Vladimíra Špídly, podle kterého tam, kde se seskupuje pravicový extremismus a k moci přichází pravice, vznikají pogromy na sociálně závislé lidi, hlavně na Rómy a Židy.(www.luno.hu, březen 2009)

O právech menšin u nás a v Maďarsku

Zkušenosti z posledních týdnů ukázaly, že mezery v poznatcích našich politiků se nejvýrazněji projevuji v polemikách o učebnicích vlaslivědy pro školy s maďarským vyučovacím jazykem na Slovensku. Vůdcové slovenských Maďarů poukazují na to, že v učebnicích chybějí maďarské geografické názvy, tedy názvy slovenských míst v maďarské formě, tedy takové, které byly v době bývalé monarchie před rokem 1918. Podle Maďarů učebnice obsahují hybridní tvary.
O co vlastně jde? Pro Maďary je důležité zachovat ve vědomí žáků maďarské geografické názvy zdob Uherska, a to nejen z jižní části Slovenska, ale z celého území tzv. Felviděku. Podle nich by se tyto názvy rněly zachovat jako „historické“, přestože většina mist na Slovensku dostala maďarské pojmenováni až za vlády grófa Bánffyho (v roce 1897), kdy parlament Uherska na návrh tohoto horlivého maďarizátora přijal zákon, že „obec může mít jen jeďno úřední jméno a v úředních listinách, na obecních razítkách a ve školských knihách se jiné jméno nesmí používat“. Podle maďarských politiků (těch u nás i v Budapešti) mají jako relikt zůstat jako důkaz, kam až sahalo Uhersko před „katastrofálním rozhodnutím Trianonské mírové smlouvy“, kterou oplakávají při každém výročí… Na jakých mapách děti slovenských Maďarů hledat taková místa hledat?.., Druhou spornou otázkou je, že se údajně neplní slib R. Fica, který prohlásil, že se v menšinových právech slovenských Maďarů zachová „status quo“. Nelze však zachovávat současný stav, který je v rozporu s s právními normami SR. … Ústava SR poskytuje národnostním menšinám „právo na osvojení si státního jazyka“. Přísíušnici maďarské menšiny v SR se tohoto práva vzdávají a mnozí slovenštinu neovládají.

A proto by se mělo porovnat poskytování menšinových práv na Slovensku a v Maďarsku… tak zvané slovenské školy v Maďarsku, mající název „dvojjazyčná slovenská Škola“, se musí řídit zákonem o národnostech č.77/1993, který v § 48 určuje: „Vyučování maďarského jazyka – v počtu hodin na takové úrovni, aby se ďosáhlo jeho osvojeni -je potřebné v menšinovém školském zařízení zabezpečit“… Bylo by jistě vhodné, aby vláda SR vyzvala Evropský parlament, aby po tom, co maďarští poslanci z obou stran Dunaje mnohokrát kritizovali stav v poskytování menšinových práv slovenským Maďarům, pověřil nezaujatou objektivní skupinu poslanců, aby přezkoumala a posoudila, zvláště pak porovnala poskytování menšinových práv Maďarům na Slovensku a Slovákům v Maďarsku. Neměli by to však býí už „osvědčení“ experti, kteří opakovaně na různých návštěvách Slovenska vyslechli jenom stížnosti poslanců Strany maďarské koalice, přičemž to, jaká práva má slovenská menšina v Maďarsku, posuzovali jen podle maďarského národnostního zákona č. 77/1993 Sb. (24.2.09, Slovenské národní noviny, č. 8/2009, s. 1; Fábry Viliam, monitoring Matice slovenské)

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.