Komunismus a fašismus (21)

 

logo2. Podstata socialismu

Socialisté a komunisté soustřeďují svou pozornost na konkrétního lidského jedince, žijícího v konkrétních společenských poměrech, podmínkách a prostředí. Chtějí dosáhnout jeho rozvoje na základě osvobozené, tvůrčí práce a přejímání odpovědnosti za sebe, svou rodinu, obec. Nejsou však individualisty a nepodporují individualistické přístupy. Neodvozují lidské schopnosti z neměnné biologické, genetické výbavy. Zdůrazňují význam, který má společenská skupina a prostředí pro postupné formování člověka a možnost plné využívat jeho bytostných sil.

Podle socialistů /komunistů/ je vztahem, který nejspíše odpovídá lidskosti, vztah spolupráce a vzájemné podpory lidí. Všechny socialisty spojuje idea bratrství, pospolitosti, společenství. Prostřednictvím společenství dosahuje jednotlivec úspěchu ve svém snažení, jeho prostřednictvím se rozvíjí jako osobnost. Osobností se stává tím, že dosahuje tvořivých výsledků na úrovni, které bylo ve společnosti dosaženo, a nejen ve svém, ale také jejím zájmu. Socialisté /komunisté/ chtějí dospět k jednotnému všelidskému společenství tak, že budou především pomáhat tem, kteří nejvíce trpí a přitom jsou skupinou /třídou/, která vytváří všechny rozhodující materiální hodnoty, tj. za pomoci dělnické třídy’a jejích spojenců.
V kapitalismu nejsou takové možnosti osobního a osobnostního vývoje pro většinu vytvářeny. Lidem jsou odcizeny výsledky výroby i výrobní proces, jsou odcizeni od svých spolupracovníků a cítí se odcizeni i od sebe sama. Jejich talent a schopnosti nejsou rozvíjeny a využívány, jsou deformovány.

Svým pojetím a postupem se socialisté /komunisté/ liší od liberálů, kteří absolutizují autonomitu a sobecké inspirace, hrabivost jedince a vydávají je za přirozené. Liší se ale také od fasistů, kteří autonomitu naopak považují za škodlivou a popírají ji ve prospěch vůle vůdcovy, rasy a národa a kteří egoismu a hrabivosti hodlají využít k expanzi.

Podle liberálů a konzervativců je nejpřirozenějším vztahem mezi lidmi jako od přírody individualisíickými, sobeckými tvory, konkurence, Jedině konkurence může jedince skutečně podněcovat, živit v něm přirozenou sobeckosí a agresivitu. V pojetí fasistů se vyvíjí v boj o vítězství silnějšího za pomoci všech prostředků ničení, které civilizace poskytla. Socialisté /komunisté/ přistupují k úkolu utvářet lidskou osobnost střízlivě a odpovědně, liberální a fašistická ideologie představují rozdílná, ale ve svém schematismu a různě odstupňovaném extremismu podobná řešení.

Pokračování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.