Ruce pryč od důchodců !

logo

Došlo do redakční pošty...

Ruce pryč od důchodců… NA SVÉ STÁŘÍ SI POCTIVĚ VYDĚLALI !! Stát prý musí sehnat 33 miliard na vyplacení důchodů. Ještě před dvěma lety bylo v sociálním fondu na důchody 70 miliard. Kam se ty peníze poděly? Dnešní důchodci si na svůj důchod vydělali poctivou prací a neexistovalo, aby se někdo vyhnul placení, protože všichni pracovali,a tudíž všichni si na důchod platili. Tón médií směrem k tomu problému je šokující. Doslova se roztrhl pytel s názory, že dnešní důchodci si vlastně mohou za svízelnou situaci sami.

Že sklízejí plody svého přitakávání minulému režimu. A že by důchody měly být vlastně sníženy na polovinu. Že nikdo vlastně za minulého režimu pořádně nepracoval, a že si tedy důchod nezaslouží. To jsou naprosto nehorázné názory. Důchodový systém byl ve chvíli převratu 1989-1990 naprosto přebytkový, a to natolik, že až do minulého roku na něm bylo dle zdroje z Rady seniorů ČR-časopis doba seniorů 70 miliard Kč. Podle téhož zdroje si v minulém roce Topolánkova vláda z tohoto fondu půjčila 23 miliard a slíbila, že je do konce roku vrátí. Nevrátila nic. Pokud ano, nikde o tom nebyla ani zmínka. Současná úřednická vláda by měla v rámci své detektivní práce při odhalování černých děr, kudy mizí peníze ze státní kasy,zaměřit svůj zrak i na to, kam zmizely peníze ze sociálního fondu na důchody. Kdyby se totiž peníze, právem náležející důchodcům současným i budoucím, nerozkradly a nepoužily na různá porcování medvědů, mohlo být v systému při stávajícím stavu důchodců, i každoročním nárůstu, peněz dost až do roku 2040 i při pravidelném valorizování.

Od sametového převratu slibovaly všechny vlády, že oddělí sociální fond od státního rozpočtu. Dodnes tak žádná z nich neučinila. Nebylo by totiž dostatek peněz na různé „kamarádičky“, zlaté padáky a další nekonečný odtok peněz z hromady, na kterou si dnešní a částečně i budoucí důchodci poctivě vydělali. Je třeba, aby někdo řekl pravdu a přestal mladé lidi štvát proti důchodcům. Ti si totiž na svůj důchod vydělali. Ono to ani jinak nešlo. Protože pracovat bylo povinností, takže pracovat musel každý, a tudíž dostával mzdu, ze které musel odvádět na důchodové zabezpečení určitou částku podle výše svých příjmů. Takže dnešní přemoudřelí a přemoudřelí mladí diskutéři, včetně těch nejuvědomělejších šplhající se na Top – ruce pryč od důchodců!

Za současný stav na důchodovém účtu rozhodně nemohou oni. Na počátku kuponové privatizace byl majetek na občana odhadován na 2 miliony korun. V té době stál průměrný rodinný dům půl milionu korun. Dnes dvacet let po převratu dluží každý občan tomuto státu bezmála třistatisíc korun. Takže jsme všichni každý z nás utratili ( nepočítám zničení hodnoty koruny ) 2 300 000Kč což je 115 000ročně a asi 9 800Kč měsíčně. Ano vážení!!! Kdyby koruna zůstala na své výši, a my bychom nic nedělali po celých dvacet let, kdyby státní majetek prodával někdo za jeho pravou hodnotu, tak by každý z nás, včetně mimin, důchodců, školáků…atd dostal měsíčně 9 800 což by v případě čtyřčlenné rodiny bylo skoro 40 tis Kč/měsíc. A to nemáte!!! Vzhledem k tomu, že jsme si zvolili zloděje, kriminálníky, podvodníky a hajzly, nemáme nic.

Makali jsme a jsme dlužni!!!! KOMU JSME DLUŽNI????? JIM???? SOBĚ???? JAK MŮŽEME SAMI SOBĚ DLUŽIT??? HROZÍ NÁM KRACHEM!!! Ale ptám se jak může stát zkrachovat??? Jen tak, že se rozhodne – pokud vlastní národní banku!!!!! Ta tiskne peníze a vždy každých asi 5 let se jí všechny výdaje vrátí formou daní. ALE POKUD NÁROD NEVLASNÍ NÁRODNÍ BANKU, PAK V PŘÍPADĚ KRACHU ZÍSKÁVÁ MAJITEL BANKY NÁROD JAKO ZÁSTAVU !! NENÍ ZDE ODPOVĚĎ NA ZÁMĚRNÉ ZADLUŽOVÁNÍ STÁTU, NA ŘÍZENÝ KRACH FIREM, A CELÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PO ROCE 89???? JE NEJVYŠŠÍ ČAS NA TO, ABY STÁT PATŘIL LIDEM, VLÁDA ABY NEVLÁDLA, ALE SLOUŽILA, PODVOD BYL POTRESTÁN, A LIDÉ SE PROBRALI!!!!

Sociálně právní systém v ČR

Cikán ti může vynadat do bílých kurev. Tebe se pak nikdo nezastane, protože se to považuje za jejich přirozený projev. Ale nedej bože, aby to bylo naopak. Cikán má právo na stejnou zdravotní péči, jako ty. To, že do zdravotní pokladny pravděpodobně nikdy nepřispěl je fakt, který je ovšem velice „rasistický“, a proto to raději nikde neříkej. Cikán má právo naši vlast pomlouvat v zahraničí a má pak právo se vrátit a žádat u nás znovu podporu, kterou samozřejmě získá, a to i zpětně, za celou dobu, co se zdržoval mimo republiku. Cikán má právo získat byt, protože je „sociálně potřebný“. Vůbec nezáleží na tom, že na takový byt jiní, pracující a také s dětmi, čekají dlouhou dobu. Byt přednostně dostane, i když se vrátí po „dlouhém pobytu v zahraničí“ a i když svůj byt před odjezdem na „dlouhodobý pobyt v zahraničí“ zpeněžil. Cikán na tebe může zaútočit se zbraní v ruce beze strachu z obvinění z rasistického útoku. Hlavně se moc nebraň, aby to náhodou nebyla nepřiměřená obrana, mohlo by se to také považovat za rasismus.

V případě tvého útoku na cikána, máš totiž smůlu, že to kupodivu neplatí naopak. Budeš trestán za napadení, a co víc – za rasistický útok, přestože to z tvé strany rasistický útok rozhodně nebyl. Cikán má právo zneužívat náš sociální systém. Pokud to ale již přehání a stát již tak svolný nebude, má právo žalovat naši republiku v zahraničí. Náš stát mu poskytne na tento soudní spor zdarma právníky, (protože je „sociálně slabý a je utiskovaná menšina“) , kteří budou za jeho práva proti našemu státu bojovat. Zahraničí mu pak, povětšinou, v jeho jistě nezadatelném právu vyhoví. V konečném důsledku mu to stejně všechno zaplatíme, včetně veškerých nákladů na soudní při. Cikán má většinou velký počet potomků. Ty máš povinnost ze svých daní uhradit mu jeho finanční náklady na jejich tzv. „vychování“, a to i v případě, že ty sám nemáš dostatek prostředků na svou vlastní rodinu.

Ty se snažíš svoji rodinu uživit prací, on se snažit nemusí, jeho práva jsou jasná. Cikán může demolovat cokoliv, i to, co mu nepatří. Ty máš povinnost uvést vše do původního stavu, a to za tvoje peníze. Pokusy o obranu tvého majetku a tvého klidného života se neslučují s právy cikánů na poklidný, slušný a důstojný život v naší zemi, viz výše. Cikáni mají právo na důchod ve stejné výši, jako máš ty, a nejen to! Jemu je vypočítáván důchod z průměrného výdělku, v tom období, ve kterém žádá o důchod.

Čili tobě, který celý život pracuješ, teď budou vypočítávat důchod z tvé základní mzdy – což je většinou tak kolem 15.000,- Kč, nemakačenkům se důchod vypočítává z průměrného výdělku v republice, t.j. v současné době z 24.000,- Kč. Takže , když v tomto státě neděláš, jsi na tom líp, než když pracuješ. Cikán má právo na zveřejnění pozitivních informacích o svém etniku. V případě pokusů o zveřejnění negativních informací, resp. objektivně pravdivých informací, má právo cenzury. Cikán má právo na utajení informací, které by veřejnosti prozradily skutečné náklady na jejich vydržování v Čechách. Položky „má dáti , dal“ z tohoto pohledu nejsou oblíbeným tématem cikánských zástupců a mluvčích. Cikán má právo požádat o dotace na projekty rozvoje cikánské kultury a na různé cikánské spolky. Stát má pak povinnost jim vyhovět. Cikán má právo na svá práva i v případě, že to omezuje práva necikánského obyvatelstva. Cikán má právo znát svá práva, ve větších městech jsou pro ně zřízena „poradenská místa“, kde má zdarma veškeré právní poradenství a zastupování u úřadů, včetně sepisování různých žádostí, atp.

A jaký z toho všeho plyne závěr ? Je historicky dokázáno, že stát, který neumí ochránit všechny své občany a upřednostňuje jedno etnikum před ostatními, je předurčen dříve, či později, k zániku….. Jediné, co nám budiž slabou útěchou je, že se toto netýká jen naší republiky, ale mnoha zemí tzv. vyspělého světa. Neboť každá tato země má své „upřednostňované ochraňované“ etnikum.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.