Něco shnilého je v tomto státě

kalousekPolitici, kteří nemají žádnou zodpovědnost, ba ani svědomí, velice demokratickým způsobem rozhodují o nás, bez nás, což je daleko horší a pro občanskou společnost nesnesitelnější, než politický systém let minulých. Místo toho, abychom šli dopředu, vracíme se do let nástupu kapitalismu v Československu za první republiky. 

Kde se poděly ony sliby, kterých měli oni demokraté, deroucí se k moci v roce 1989 plná ústa. Na nereálné a klamavé sliby dostali do ulic a na náměstí občanskou společnost, která jim žel dovolila instalovat ještě horší a bezlítostný systém, než byl ten minulý. Odměnou této občanské společnosti se stala skutečnost, že politici pravicových stran, včetně ČSSD, jež se zaklínali pravdou a láskou na každém svém kroku, rozprodali, rozkradli a vytunelovali tento stát a zadlužili jej i občanskou společnost způsobem, který nemá v dějinách tohoto státu obdoby. Žel čím dále, tím více lidí je okrádáno o životní, pracovní a sociální jistoty, jelikož zákony této země takovéto okrádání občanské společnosti dovoluji. Čím dále, tím více lidi je vháněno do osidel nouze a bídy. Pravicové vlády nechávají čím dále, tím více lidi dělat za minimální mzdu, která se léta nezvyšuje, a to ještě zákony umožňuji zakládat firmy ve firmě, které se zaměstnanci podepisuji několik pracovních smluv, čímž okrádají nejen stát na daních, ale i zaměstnance a nejsou mu povinní platit ani onu minimální mzdu a jiné náležitostí. Chceš pracovat, tak mlč. Takovýchto a podobných věcí, je na tisíce a to díky děravým zákonům tohoto státu, které instalovaly zkorumpované pravicové vlády a poslanci těchto stran.

Nejiný návrh k okradení pracujících důchodců, je na světě a pochází opět z dílny snad největšího zloděje všech dob, ministra financi Miroslava Kalouska. Kdysi člen KDU-ČSL, který se v minulosti tolik zaštiťoval vírou, musí tím, co dělá zneuctít či znesvětit každý kostel, do kterého dnes vstoupí, jeho víra se obrátila v pekelnickou moc arogance a bezcitností. Možná tím, že přešel do TOP9 se již křesťanem být necítí, ale na druhou stranu, tím jak se zasazuje o církevní majetek, asi i tam sleduje své cíle. Svým chování jen dokládá, že je člověkem bez hanby a studu, a jeho chování na veřejnosti, tedy i to, co můžeme vidět ve sdělovacích prostředcích, je přímo otřesné. Takových politiků, jako Miroslav Kalousek nám tady za léta upevňování demokracie vyrostlo dost, je ale otázkou, zdali by místo toho, aby seděli v poslaneckých či senátních lavicích, či dokonce ve vládě, měli sedět někde. Třeba tam, kde sedí ti, jenž tento systém přivedl na „ šikmou plochu “. Navíc životy těm, kteří tu tíhu života v blahobytu demokracie neunesli, a raději za těch více jak dvacet let odešli z tohoto světa, nikdy nikdo z nich nevrátí.

V této souvislosti je třeba říci, že Kalousek je opakem Jánošíka, on se především chrání a stará se o bohaté, těm se snaží, vzít co nejméně, naopak těm chudým nakládá tu obrovskou zátěž státu, kterou zapříčinili a i nadále způsobují politici, jako je on sám. Logika tady neexistuje, přece pracující důchodce by měl byt naroveň postavený, každému člověku v pracovním procesu, tedy má stejné povinnosti, měl by mít i stejná práva. Pominu skutečnost, že si na důchod svou práci vydělal a odešel do důchodu ve stanovených letech. Stát mu upírá a nevyplácí zákony schválenou valorizaci důchodu, čímž jej okrádá a také jej stahuje dolu, do bídy. Pokud důchodce dělal při důchodu léta navíc, nedočkal se žádného navýšení důchodu, až teď za poslední dva roky se tak stalo, jenže výsledkem je zanedbatelné několika korunové navýšení. Tady je třeba poukázat na to, že onen důchodce platí nemalé daně, platí zdravotní a sociální pojištění, tedy stát za něj nemusí platit tolik, jako za ty, jež si důchody užívají.

Pokud bych měl hodnotit, tak v tomto případě jde převážně o práce v úklidu, službách, či různých bezpečnostních agenturách. Většinou jde o práci, o kterou mladí nemají zájem, ono vstávat do práce ve čtyři ráno, či dělat dvanáctihodinové směn a to nejen přes týden, ale i o sobotách a nedělích, či o svátcích, za minimální mzdu, to se u mladých nenosí. Podniky a pánové podnikatelé mají kde jaké úlevy, dostávají peníze za pracovní místa, za umístění zdravotně postižených, či nezaměstnaných z úřadu práce, vše je žel zneužívané a kontrola státu, veškerá žádná. Jak může invalidní důchodce či strážný dohonit pachatele krádeže, či jej případně zpacifikovat? Ty zdatnější, kteří na to mají, dnes do práce již nevezmou a mladí, ji nechtějí, kdo by se otravoval s nepřizpůsobitelnými občany, zloději, opilci, bezdomovci či žebráky. Zaměstnavatelé pracující důchodce, kteří u nich dlouhodobě pracují, okrádají, kde mohou, neplatí jim přesčasy, za práci o sobotách a nedělích, neplatí příplatky za noční směny, za práci o svátcích, neproplácí ani dovolenou. Ministru Kalouskovi nevadí, že jsou v podnicích zakládány další podniky, jež si mezi sebou přesouvají zaměstnance, aby je mohli okrádat a třeba ani jim dát poctivou pracovní smlouvu. Kalouska nezajímá, že takto je okrádán nejen stát, ale i každý, kdo v takovéto organizaci pracuje. Kalousek naopak chce okrást ty, kdož poctivě přesto vše pracují a chce jim vzít i odpočet z daní, který ze zákona přísluší každému, který v této zemi pracuje. Jde tady o diskriminaci, či o zjevné okrádání občanů této země.

Dnešní politici, nám občanům dokázali jediné, že v této zemi vládnou různé mafie, které nedovolí, aby oni, coby vyvolení za své činy nesli odpovědnost a byli po zásluze i potrestání. Proto si pro sebe schválili beztrestnost a imunitu a občanům zákony, které je umožňuji okrádat, kde to jen jde. Když se člověk podívá na to, jak tento stát chrání sám sebe a občany spoutává doslovně likvidačními pokutami, pak si můžeme o demokracii nechat jen zdát, tento systém je ve své podstatě ještě horším, než ten minulý a toto se do budoucna musí změnit. Pokud někdo tvrdí, že tady máme svobodu a volnost slova, pak toto je lež, vše je totiž žalovatelné a ona svoboda je jen imaginárním slovem. Nakonec, kdo z nich slyší onen hlas lidu, ony protesty a nesouhlasy s tím, co se v této zemi děje, nikdo. Jestli dovedli postavit minulý režim mimo zákon, pak by si měli uvědomit, že ten jejich, může potkat to samé. S velkou pompou se tady v poslední době oslavuje práce protikorupční či hospodářské policie, žel výsledky jsou vesměs nulové. Hovoří se o mnohých kauzách, o letech vězení pro pachatelé trestných činů. Skutečnost, soudy jsou jiného zdání, tvrdí, že nejsou dostatečné důkazy a pachatelé osvobodí, nebo se případ odloží, či jej obvodní, městské či státní zastupitelství sprovodí ze světa. Jenže, je to opravdu tak a nikdo se ničeho nedopustil, pak jak je možné, že je stát rozkraden a společnost, takto zadlužená? Jak je možné, že se v dnešní době ani u soudu občanu nedostane oné kýžené spravedlnosti,  naopak kde jaký vychytralý grázl má navrch.

Januš Adamus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.