Kdo je kdo v politice

Novináři částečně z nevědomosti a částečně úmyslně považují určité skupiny lidí a jednotlivce za levici, pravici, extrémisty atd., jak se jim to hodí. Ovšem ve skutečnosti jsou definice a historie těchto učení a názorů úplně jiné a tím je překrucují a matou pojmy, nálepkují a vyrábí nepřítele. 

 

Levice 

Levice vznikla v 19 století po francouzské revoluci na základě učení Němců Marxe a Engelse. Ti se zabývali řízením společnosti v době tehdy probíhající průmyslové revoluce, kdy továrníci zaváděli stroje a lidé přicházeli o práci a v tehdejších podmínkách to znamenalo být na mizině, bezdomovcem. Ta situace pokračovala až do konce druhé světové války, kdy se teprve zaváděla pořádná sociální opatření. Byla předtím taková bída (za první republiky u nás), že se kupovaly na splátky i košile.   Problém viděli v přerozdělování zisku ve firmách. Firma se bere jako kolektivní práce, kde každý je důležitý, jeden člověk sám nic nezmůže. Rozdělení zisku by mělo být spravedlivější.  Vlastníkem firmy pak není jen prvotní majitel, který dá prvotní kapitál na rozjezd firmy, ale po čase všichni zaměstnanci, protože oni svou prací vyrobili zisk, kterým se majiteli vrátila prvotní investice a pak už vyrábí zisk na rozvoj firmy a do své kapsy.  Proto v tomto stádiu splacení prvotních nákladů se dala firma znárodnit, zestátnit, kdy zisk už nešel někomu do kapsy a do zahraničí, ale na místní sociální systém, zdravotnictví, zemědělství, školství, silnice, inženýrské sítě, vědu, sport kulturu atd. 

Extrémní levice

Za extrémní levici se považují lidé, kteří reagují s horkou krví na tu nespravedlivost, aféry a agresivní jednání vládnoucí pravice. Nelíbí se jim účast našich vojáků, kteří by nás měli bránit na válkách a nesmyslném vraždění pro ekonomické zájmy naftařského, bankovního a zbrojního systému, které se nás netýkají. Vadí jim podvody velkých firem na lidech, které když jsou vyšetřovány, dostanou amnestii, a tedy okradení podvedení lidé nedostanou odškodnění. Vadí jim církevní restituce (církev je firma poskytující služby jako každá jiná a proto by si měla na sebe vydělávat sama) a rozkrádání našeho státu a jeho zadlužování.  A taky jim vadí peníze na politické neziskové organizace a přitom v sociálních a kulturních neziskovkách pracují lidé zdarma, jen pro dobrý pocit z užitečné práce.    

Když se ve společnosti objeví takovýto problém formou aféry, tak mají chuť udělat defenestraci, někoho z vlády a parlamentu zastřelit a zabavit jim majetek, který stejně nemůžou dokázat, že si ho poctivě zasloužili za práci, a že není od lobbystů, mafie, spekulantů apod.  Poctivý zaměstnanec – pracující si nemůže našetřit ani na důchod – důchodový fond právě ti nahoře rozkradli. Není možné, aby právník bral za hodinu práce 1000Kč a doktor 300Kč. 

Výroba vyšší než jsou potřeby lidí (anebo si to lidi nemůžou dovolit) a nesmyslů jen aby se ekonomika hýbala – zbytečné plýtvání surovinami a energiemi, ekologické katastrofy a znečišťování přírody výrobou, násilné boje a války o území se surovinami a levnou pracovní silou, to jsou důvody, které každý z levice vidí a říká si, že už tento ekonomický systém nemůže déle vydržet.

Neomarxista

Je člověk patřící do levice, aplikuje učení Marxe na současnost a snaží se vymyslet lepší systém společnosti na základě historických zkušeností kladných i záporných.  Lepší společnost může vzniknout jen, když budeme mít představu, jak bude vypadat. Dříve se budoval rozvinutý socialismus, byl tedy tady jakýsi prvotní socialismus, který se po převratu v roce 1989 zvrhnul zpět ke kapitalismu. 

Pravice

Pravice říká, že každý se musí o sobe postarat sám. Že jen ti schopní mají právo na přežití, že je každého chyba, že se nesnaží a že je chudý. A že silnější mají právo pohrdat těmi chudými povyšovat se na ně a tedy sociální systém by se měl zrušit, zdravotnictví platit celé, a pokud já mám zájem rozšiřovat svoji firmu a někdo menší mi stojí v cestě, tak mám právo ho zničit hospodářsky, právně a když to nejde právně, tak podvodem, násilím – i válkou, kde zničení cizího majetku a zabíjení je beztrestné.  

Extrémní pravice

Extrémní pravice nedělá žádné diskuze, ale výsledkem je vybombardování států, státní převraty v cizích zemích pro získání trhů, ponižování ostatních národů, podpora agresivních hnutí vrahů a teroristických skupin, rozšiřují lži pomocí svých médií. Oligarchové – multimilionáři a miliardáři – nejbohatší lidi ve státě mají pak dokonce vlastní armádu, anebo si koupí parlament a ten jim odhlasuje, co potřebují a ovládají tak státní složky a média. 

Nacionalista

Nacionalista vydává svůj národ, svou kulturu za vyspělejší, kvalitnější, lepší, hezčí, užitečnější než jiný národ a kulturu. Národ dřív znamenal ve většině případů i svůj stát. Národ jeho historie je skupina lidí, kteří jsou vychováváni stejně a domluví se. V dnešní době se to trochu promíchalo. Stát to je skupina lidí, kteří přispívají do jednoho společenského systému svou prací a daněmi a z těch daní v ideálním případě čerpají výhody společného žití – všechny státní služby – zdravotnictví, školství, sociální systém atd. A je jedno, kdo v tom státě žije, jaké národnosti. Bylo to vždy pomíchané a dnes je to ještě více. V rámci státu, ale nelze se na někoho vyvyšovat a někoho ponižovat. To už jsme zažili po celou historii až do konce druhé světové války mezi námi a Němci mezi jejich kulturou a naší. 

Je ale nesmysl zahazovat svoji kulturu a bořit její hodnoty, anebo to nějak měnit vlivem někoho jiného k horšímu. Národ – lidé po celou historii se snažili udělat lepší společnost, získat svá práva spravedlivě pro všechny, dostat vzdělání, mít lepší životní a pracovní podmínky a sociální jistoty. Jestliže jde vývoj po spirále, měl by se současný úpadek opět přeměnit v něco lepšího.  Místo nenávisti mezi kulturami, by se mělo hledat to lepší, co mají jinde a to převzít inspirovat se tím a ne se vracet nějakými ústupky v historii zpět.  

Fašista

Fašisti je skupina lidí, kteří si myslí, že jsou nejlepší, nejsilnější a proto mají právo s ostatními a i s těmi co jsou proti nim zacházet jako z méněcennými a zabíjet je, krást jim majetky a zotročovat je. Ničí lidem osobní svobody, práva, sociální jistoty.  Jde o lidi mladé, egoistické, zdravé a bohaté spolu s těmi co jim slouží a chtějí taky dostat koryto v tomto systému. Zahrnuje v sobě částečně i rasismus a nacionalismus. Je to hnutí agresivní, nemilosrdné na všech úrovních od osobní po celospolečenskou. Nenávidí komunistické, levicové myšlenky a nastoluje totalitní diktaturu.

Revanšista

Revanš jako odplata. Revanšista je teda člověk, který chce spravedlnost, pomstu, či trest za něco. Teď je otázka: co bylo příčinou té akce a kdo začal a proč se vše stalo.  

Multikulturalismus

Multikulti je pro mě směs kultur, z kterých si beru to, co se mi líbí, co je užitečný, hezký příjemný. Tak mi třeba chutnají italský špagety, maďarský guláš, ruský boršč, atd. Líbí se mi francouzské filmy a řeč, irská hudba, atd. Obdivuji přírodní národy, jak přežijí bez civilizace v extrémních podmínkách na Sibiři, na polárním kruhu, na poušti anebo v pralese apod. Obdivuji, jak žijí ekologicky, skromně, jaké mají mezi sebou vztahy apod.  Ale nebudu přebírat nějaké jejich primitivní názory na věci, které už věda vysvětlila a ničí zdraví fyzické a psychické člověka, berou mu jeho svobodu – třeba, že se dívky vdávají mladé, nemůžou si vzít, koho chtějí, musí chodit v neděli do kostela nebo v pátek či v sobotu nesmí nic dělat apod. nebo musím chodit takhle oblečená, nesmím dělat to a to, musím dělat to a to a jinak přijdu do pekla nebo mě oni sami ukamenují. Můžu převzít jejich zvyky slavit jejich svátky, pokud se mi to líbí, ale na svém území nebudu dělat někomu ústupky na úkor své kultury a společenského vývoje.     

Rasista

Rasista tvrdí, že určitá rasa je lepší než jiná a proto může ty druhé likvidovat. Je otázka, zda ta rasa měla stejné podmínky k vývoji jako jiná, jestli když je teď obrovský cestování po světě se ty rozdíly nesmazávají u těch, co mají prostředky žít jinde. Myslím si, že mají zřejmě určití lidé genetické dispozice k něčemu – černoši jsou dobří zpěváci a běžci, ale to neplatí o všech a stejně jsou tak dobří i mezi býlími. Spíš je dobře, aby každý mohl rozvíjet své schopnosti a být tak užitečný společnosti a dělat o co ho baví a co umí dobře.  A nemusíme být všichni stejní a stejně odolní vůči nemocem. 

Náboženství v politice

Náboženství dneska jako církevní instituce a soubor zákazů a příkazů nemá smysl. Navíc kněží přes své zákazy páchají trestné činy a ještě po zpovědi kryjí zločince. Náboženství má dnes smysl pro poznání sebe sama, člověka, jeho chování, jednání, pudů a vyšších ctností, myšlení a pocitů a stavů vědomí, pro poznání stavu štěstí a stavu absolutního poznání, poznání co jsem já.  Má sloužit k tomu, aby byl člověk lepší, nenechal se ovládat emocemi, ale žil v klidu, v lásce ke všemu a ke všem a to i k přírodě a dalším živočichům.  Každé náboženství má v sobě skrytou část duchovní, která se zabývá vnitřním prožitkem, a tedy skrze sebe poznává boha tu energii či vědomí – bytí řečeno slovy kvantové fyziky a transpersonální psychologie.  Lidé, co se zabývají tímto vnitřním poznáním – mystici, nepotřebují žádnou instituci, aby jim řekla správný výklad, a také všichni mluví stejně, (i když ta cesta poznání je u každého jiná i jinak dlouhá) a po celé zeměkouli a po celou historii lidstva si rozumí. Církve by neměly být dotovány státem, je to nespravedlivé vůči jiným firmám poskytujícím psychologické a duchovní služby.   

Uprchlíci, globalizace, zážitky, bezdomovci, smysl života… 

Uprchlíci jsou lidé, kteří prchají před hrozbou ztráty života. Tím jsou teroristické činy, kriminalita a válka. Pokud prchám, jsem vděčný, že mě někde přijmou do svého společenského systému a tam pracuji a spolutvořím tak tento systém. Musí se ovšem posuzovat, kdo tam vyvolal na jejich území ten konflikt, kdo jim zničil majetek a společenský systém a proč a kdo odtamtud utíká – zda viníci nebo oběti. (Po druhé světové válce taky fašisti a nacionalisti prchali do zahraničí s nakradenými penězi svých obětí – všechny nakradené peníze se dosud nenašli.)  Levice také musí vidět nejen příčinu konfliktu – krajní pravici, ale také povahu těch uprchlíků. Nelze tolerovat jejich porušování našich zákonů a ničení našeho společenského systému. 

Globalizace neznamená univerzální kulturu, náboženství, jídlo a jazyk, ale volnost v cestování, všude dostupnou kvalitní zdravotní péči, všude důstojné podmínky k životu a ne dělání otroků – levné pracovní síly v zahraničí – novodobé kolonie. Neznamená to jedno jídlo dostupné po celém světě nacpané chemií, aby vydrželo rok, ale jídlo třeba podle jednoho receptu, když bude dobrý a zdravý, ovšem čerstvé z místních surovin. Globalizace znamená rozvoj turistického ruchu, ale zachování přírodních podmínek. Na co mě bude 5 hvězdičkový hotel na poušti, když chci zážitek spaní, tak jak žijí domorodci a nebe pod hvězdami, na co kontinentální snídani, když chci ochutnat jejich místní jídla. Je ovšem třeba v rámci globalizace zvýšit vzdělání i o hygieně, aby to nebylo nebezpečné. 

K čemu globalizace, všechny možnosti, když nemáte spravedlivý systém společnosti, ani představu jejího vylepšení a ani naději na její zlepšení, a v té situaci jste jednou nahoře a jednou dole a třeba až na dně jako bezdomovec uprostřed všeho toho civilizačního přepychu, kdy si stejně nemůžete nic dovolit mít, koupit, někam jezdit.  Jak si pak také pořídit děti – úplnou rodinu s vědomím, že jim nebudu mít možnost dát vše, co bych chtěla? 

Oportunismus

Posledních dvacet let vládne ve společnosti oportunismus. Je to braní výhod na úkor vyšších ideálů: hlavně že si nahrabu, že to zničí podnik to je jedno. Hlavně že mam práci, i když se v ní porušují zákony. Hlavně, že si vydělám a něco dostanu do kapsy, když odhlasuji tento zákon a přihraju nějakou zakázku známému, který má podnik.  Založím firmu a oškubu stát – co na tom, že ho rozkradu a zadlužím. 

Nedivím se, že dnešní mladí žijí ze dne na den, neplánují, užívají si, loví zážitky, cestují pěšky, odchází ze systému a všelijak protestují proti dnešní společnosti. Současná morálka: Lidé volí ty, co pak rozhodnou o bombardování státu a pak se plácají po zádech, jak jsou dobří, že jim tam poslali humanitární pomoc. Voliči jsou tak blbí a volí ty politiky, kteří vybombardují státy a pak nechtějí přijímat odtamtud emigranty, hlavně že jim politik slíbí o pár stovek větší důchod či plat. 

Pokud se nevytvoří idea lepšího řízení společnosti postavená na morálce, skutečné humanitě, ekologii a vývoji k lepšímu, tak se opravdu asi jako lidstvo zničíme.   

Došlo e-mailem 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.