Jak to bylo s osvobozením Plzně

Pohled do událostí minulého století, zvláště jeho těžkého období, které představuje filozofie a naplňování fašismu, je námětem mnoha vědeckých studií, analýz, faktografií. Také prací literárních, z nichž nejcennější jsou ty, kterými jejich autoři předávají získané poznatky, vědomosti, pocity, zkušenosti svým následovníkům, příštím generacím. 

Mezi ně patří kniha kolektivu autorů ze západních Čech, vydaná ve formě vzpomínek na fašistickou okupaci z let 1938-1945, období protektorátu Čechy a Morava a postupné likvidace zde žijících „barbarských slovanských kmenů“ kmeny germánskými, árijsko-nordickými, „čistou rasou“, jak často nacisté sami uváděli.

Pod názvem „Jak to bylo s osvobozením Plzně?“ se kniha představuje svým čtenářům v náročném období současnosti, v předvečer 70. výročí událostí r. 1945 – období, kdy byly zlikvidovány prvky cizího násilí a český národ přestal být „barbarským“, určeným k likvidaci. Nosnou součásti sedmdesátistránkové knihy jsou osobní vzpomínky Jaroslava Maršáka, přímého účastníka povstání Plzeňska v květnu 1945 a dalších účastníků.

V knize je doporučena řada dalších dokumentačních a literárních materiálů s tematikou protinacistického odboje a Květnového povstání 1945 v západních Čechách.

jak-to-bylo1

Jak známo Plzeňsko osvobozovala americká armáda.

Přes 50 stran doplňujících fotografií přibližuje čtenáři osobnosti popisovaných událostí, tematické a pamětní desky rozmístěné na nejrůznějších místech Plzeňska.

Obsahuje jmenné přehledy umučených českých občanů, závěry z plzeňských nacistických popravišť a další. Nedílnou součástí fotodokumentace je bohatá série fotografických snímků z 14. a 25. dubna 1945, kdy anglo-americké letectvo provedlo nálety, jimiž byly zničeny celkově nebo v rozhodující míře průmyslové a zemědělské podniky, obě plzeňská železniční nádraží, některé obytné části města včetně škol a další objekty Plzně a jejího okolí. Je také připomenuta pomoc Západočechů Praze.

Kniha končí výstižnou výzvou k poválečné i současné generaci, včetně těch nejmladších, kteří na sobě zatím fašistickou zvůli nepoznali, zřejmě ji ani nejsou schopni v realitě pochopit a bránit se jí.

Je třeba stále připomínat, že za války zahynuly tisíce Čechoslováků, vojáků i civilistů, že při osvobozování Československa padly tisíce dalších čestných lidí mnoha národností, bojující proti fašismu na obou frontách, v povstáních a v partyzánských oddílech.

 Julie Masopustová

Slovanská vzájemnost c. 175

 Boštík, J.: Jak to bylo s osvobozením Plzně? Orego, 2. dopl. vyd., Praha 2018, vázaná, 150 Kč + pošt.

viz: https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-to-bylo-s-osvobozenim-plzne-237215 

Máte-li o knihu zájem, pište na e-mail – drveradr@seznam.cz 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.