Genocída alebo Mýtus (2)

logoGenocída alebo Mýtus o svetovom sprisahaní Židov a Protokoloch sionských mudrcov ? Často sa spomínajú Protokoly sionských mudrcov. Prinášame preto informatívny článok s ukážkami.

Treba tiež narušovať vzťahy medzi štátmi a vyostrovať národnostné trenice, až kým sa porozumenie medzi národmi celkom nestratí. Postupne sa musia zvyšovať arzenály zbraní a čoraz častejšie rozpútavať vojny. No výsledkom týchto vojen nesmie byť definitívne víťazstvo niektorej strany, ale ešte väčší ekonomický chaos. Súčasne treba podkopávať mravné základy Nežidov, široko propagovať ateizmus, prepychový spôsob života, samopal a nemravnosť. Mudrci s týmto deťom posielajú do domov Nežidov ako svojich agentov Špeciálne vybraných vychovávateľov a guvernantky. Osobitne starostlivo treba podporovať alkoholizmus a prostitúciu.

Mudrci uznávajú, že NeŽidia by ešte vedeli prekaziť ich sprisahanie, ale zároveň sú presvedčení, že dokážu zlomiť akýkoľvek ich odpor. Na zvrhnutie vládcov môžu využiť ľud: spôsobia také zbedačenie más, že tie povstanú súčasne vo všetkých krajinách a pod kontrolou mudrcov zničia všetko súkromné vlastníctvo, prirodzene, s výnimkou vlastníctva patriaceho Židom. Môžu poštvávať jednu vládu proti druhej: po dlhých rokoch šikovne splietaných intríg a podnecovania nepriateľstva ľahko dosiahnu rozpútanie vojny proti ktorémukoľvek národu odporujúcemu ich vôli. Ak by sa náhodou proti nim spojila celá Európa, získajú si podporu amerických, čínskych a japonských diel. A okrem toho ešte je tu metro: podzemné železničné trate boli vymyslené s jediným cieľom – umožniť mudrcom čeliť vážnej opozícii tým, že vyhodia do vzduchu ktorúkoľvek metropolu. Zvyšky opozície môžu potom kedykoľvek zničiť strašnými chorobami. Ráta sa dokonca s takouto možnosťou: ak by niektorí Židia prejavili zaťatosť, skoncuje sa s nimi pomocou antisemitizmu.

Mudrci pripravujú pôdu na svoje ďalekosiahle plány na základe zhodnotenia súčasnej situácie vo svete. Už teraz môžu konštatovať, že náboženstvá, a najmä kresťanstvo, zničili. Vplyv jezuitov bol zmarený a pápežstvo je bezbranné – kedykoľvek ho možno odstrániť. Aj prestíž svetských vládcov upadá: vraždy a hroziace atentáty ich nútia objavovať sa na verejnosti len s telesnými strážcami, zatiaľ Čo vrahovia sú oslavovaní ako ozajstní mučeníci. Na oddanosť jednoduchého ľudu sa už nemôžu spoliehať ani vládcovia, ani aristokrati. Spoločenskými základmi otriasli hospodárske neporiadky. Dôsledkom šikovných finančných manipulácií je úpadok ekonomiky a obrovské štátne dlhy; vo financiách je chaos a zlatý štandard (Zlatý štandard – systém zlatého monometalizmu čiže taký peňažný systém, pri ktorom nevyhnutným ekvivalentom a základom obratu je jedine kov. Peňažný systém vznikol v 18. storočí vo Veľkej Británii a vo väčšine ďalších kapitalistických krajín koncom 19. storočia.) spôsobuje národnú katastrofu.

Nie sú ďaleko časy, keď nežidovské štáty privedené do zúfalstva s radosťou odovzdajú moc mudrcom, ktorí si už postavili základy budúcej nadvlády. Aristokraciu nahradili plutokraciou alebo mocou zlata, ktoré plne kontrolujú. Zaviedli kontrolu nad zákonodarnou činnosťou a v zákonoch dosiahli chaos: názorným príkladom ich diabolských chytráctiev je arbitráž. Aj vzdelávací systém si spoľahlivo privlastnili. Tu sa ich zhubný vplyv prejavuje v tom, Že objavili vyučovanie pomocou názorných pomôcok: zmyslom toho objavu je urobiť z Nežidov „nemysliace poslušné zvieratá, ktoré čakajú, kým sa im pred očami objaví predmet, aby mohli sformulovať zodpovedajúci pojem“.

Mudrci už kontrolujú politiku aj politikov. Všetky strany – od najkonzervatívnejších po krajne radikálne – sú v podstate nástrojom v ich rukách. Mudrci, skrývajúci sa za slobodomurárstvo, vnikli do tajomstiev všetkých štátov a majú dostatok síl na to, aby vyvolali k životu spoločnosť s novými sociálnymi poriadkami, alebo naopak, ak sa im to zachce, jestvujúcu spoločnosť rozbili. Po storočiach bojov, ktoré stáli tisíce Životov Nežidov, ale aj mnohých Židov, mudrcov od definitívneho dosiahnutia cieľa delí možno už len sto rokov.

Ich cieľom je príchod „mesiášskeho storočia“, keď celý svet spojí jediné náboženstvo, judaizmus, a vládnuť mu bude vládca z Dávidovho rodu. Toto storočie bude posvätené zhora, lebo sám boh si zvolil Židov na svetové panstvo s celkom určitou politickou štruktúrou: Spoločnosť je organizovaná na princípe nerovností: masy sú v nej oddelené od politiky, vzdelanie a tlač potláčajú aj najmenší záujem o politiku. Všetky publikácie podliehajú cenzúre a sloboda slova a spolkov prísnym obmedzeniam. Tieto obmedzenia sa podávajú ako dočasná opatrenia, ktoré vraj budú zrušené, len čo sa skoncuje so všetkými nepriateľmi ludu: v skutočnosti však ostanú naveky. Dejiny SB vyučujú len ako názorná pomôcka, ktorá zdôrazňuje rozdiel medzi chaosom minulosti a ideálnym poriadkom v súčasnosti: úspechy novej svetovej ríše sú stále konfrontované s politickou slabosťou a neúspechmi predchádzajúcich nežidovských vlád. Každý deň spoločnosti je sledovaný. Mnohopočetná tajná pol (čia pochádza zo všetkých vrstiev obyvateľstva: povinnosťou každého občana je hlásiť všetky kritické poznámky o režime. Protivládna agitácia sa posudzuje ako najhanebnejší zločin porovnateľný len s krádežou alebo vraždou. Skoncovalo sa so všetkými prejavmi liberalizmu a hlavnou požiadavkou je bezvýhradná poslušnosť. V neurčitej budúcnosti sa sľubuje sloboda, ale tento sľub je efemérny.

Obyvateľstvo má zabezpečenú vysokú životnú úroveň. Nezamestnanosť nejestvuje a dane závisia od príjmov. Zainteresovanosť „malého“ človeka je povzbudzovaní rozvojom drobnej výroby. Vzdelanie je plánované tak, aby sa mladí ľudia pripravovali v závislosti od svojho pôvodu. Alkoholizmus sa Čo najserióznejšie odsudzuje, ako napokon každý prejav slobodnej vôle.

To všetko poskytuje masám pocit uspokojenia a pokoj, pričom príkladom sú im vodcovia. Zákony sú jasné a nemeniteľné a sudcovia nepodplatiteľní a neomylní. Všetci Židovskí vodcovia sú vyberaní zo schopných, iniciatívnych a žičlivých ľudí: najvyšší vodca je najlepší: nevhodných následníkov neľútostne odstraňujú. Židovský vladár sa s ľuďmi voľne stýka a prijíma ich petície: nikto netuší, že je pod stálou ochranou agentov tajnej polície. Musí viesť bezúhonný súkromný život a nesmie brať pod ochranu svojich príbuzných: nemá nijaký majetok. Pracuje na príkaz vlády. Výsledkom je svet bez násilia a neprávostí, v ktorom všetci občania užívajú skutočné blahá spoločnosti. Národy sveta sa tešia a oslavujú skvelú vládu: preto bude Sionské kráľovstvo trvať nekonečne dlho.

Taký je zámer pripisovaný týmto tajomným pánom – sionským mudrcom.

Pokračovaní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.