Genocída alebo Mýtus (8)

logoGenocída alebo Mýtus o svetovom sprisahaní Židov a Protokoloch sionských mudrcov? Často sa spomínajú Protokoly sionských mudrcov. Prinášame preto informatívny článok s ukážkami. Keby mal človek dostatok času, z takého materiálu by mohol vyrobiť vynikajúci falzifikát. Keď sa však začítame do Protokolov, máme dojem, že boli robené narýchlo. Napríklad v Dialógu sa prísne rozlišuje medzi politikou Napoleona III., keď sa ešte len pripravoval na uzurpovanie moci, a jeho politikou, keď už mal moc pevne v rukách. Protokoly si takéto odtiene nevšímajú. Na jednom mieste prednášatel hovorí v takom duchu, akoby už mudrci mali všetko pod kontrolou, ale na inom mieste vzniká dojem, Že na to budú čakať ešte sto rokov. Raz sa chvastá, že mudrci už nežidovské vlády zastrašili, ale inokedy priznáva, že o sprisahaní mudrcov nič nevedia a o ich existencii ani nepočuli. Tieto nelogickosti možno vysvetliť tým, že despota, ktorého opisuje Joli, sa usiluje o nadvládu nad Francúzskom, kým mudrcom ide o nadvládu nad celým svetom. Autor falzifikátu sa ani nenamáha podobné rozpory aspoň ako-tak zladiť, a navyše s obľubou niť dialógu narúša vlastnými hlúposťami, takými, ako je napríklad hrozba, že mudrci vzbúrenecké hlavné mestá vyhodia do vzduchu pomocou metra.

Ešte čudnejšie je, že autor falzifikátu preberá aj úryvky s útokmi proti liberálnym myšlienkam a s ospevovaním pozemkovej aristokracie ako nevyhnutnej opory monarchie… Tieto časti sú svojou povahou také nežidovské, že vyvolali rozpaky aj medzi vydavateľmi Protokolov. Niektorí vydavatelia ich jednoducho vynechali, iní sa pokúsili vec vysvetliť tým. Že zúrivý ruský konzervatívec Sergej Nilus sem zrejme vložil vlastné úvahy. Ich ťažkosti sú pochopiteľné.

Politický sionizmus nebol jedinou formou židovského národného hnutia. Koncom 19. storočia sa rozvinul akýsi „duchovný“ sionizmus, ktorého hlavný ideológ Achad Hamm (pseudonym A. Ginzberga) ostro kritizoval program územného a politického riešenia židovskej otázky, ako ho nastolil Theodor Herzl. Nazdával sa, že Izrael ako krajina bude hrať úlohu iba duchovného centra v živote Židov, a vystupoval proti myšlienke politických sionistov „sústreďovať všetkých Židov na svete do vlasti predkov – židovského štátu“. Hlavným cieľom Achada Hamma bola duchovná obroda židovského národa.

Záver

NORMAN KOHN: Genocída alebo Mýtus o svetovom sprisahaní Židov a Protokoloch sionských mudrcov. (Z časopisu Zvezda, Č. 8 preklad z angličtiny, TA 7/1991)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.