Vojáci proti válce (tisková zpráva)

logoDalší informace k otevřenému dopisu hejtmanům krajů, primátorům a starostům obcí, v jejichž působnosti by měla být vybudována protiraketová základna armády USA.

Vážený pane hejtmane, primátore, starosto,

občanské sdružení Vojáci proti válce se na Vás, jako představitele samosprávy i státní správy, obrací s naléhavou výzvou – odmítněte ohrožení životů, zdraví a majetku svých spoluobčanů instalací jakýchkoliv prvků protiraketové základny USA v okruhu Vaší působnosti. Existence takovéto základny, stejně jako jiných prvků systému protiraketové obrany Spojených států na území ČR, ohrožuje všechny její občany. Měl byste považovat za svoji povinnost zajistit maximální informovanost spoluobčanů o těchto otázkách, jak ze strany zastánců, tak i odpůrců vybudování takovéto základny. Bezpečnostní rizika spojená s existencí takovéto základny pro ČR a její občany jsou v širších souvislostech uvedena ve dvou přecházejících otevřených dopisech našeho občanského sdružení. Jde tedy jen o několik podle našeho názoru podstatných doplňujících informací.

Informovanost občanů ČR o této problematice, zejména ze strany státních orgánů, je zcela zjevně nevyvážená a neobjektivní. Převažují tendenčně laděná podpůrná stanoviska prezentovaná některými členy vlády, zejména ministry zahraničních věcí a obrany, i některými dalšími politiky. Jedná se přitom o stanoviska celou problematiku zamlžující, v některých podstatných směrech zkreslující nebo dokonce nepravdivá (např. zlehčování bezpečnostních rizik pro ČR a její občany; tvrzení o návaznosti základny na závazky ČR v EU a NATO, o ekonomické výhodnosti pro ČR – nikdy nikým a ničím nespecifikované, o ochraně vojenských misí ČR v zahraničí atd.) Nic z toho není pravda. Je to jen desorientace a klamání veřejnosti.

Nevyváženost v informování občanů dokladuje i skutečnost, že téměř bez povšimnutí zapadlo závažné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny PČR o petici proti umístění raketové základny USA v ČR. Na tomto veřejném slyšení se ministr obrany J. Šedivý spolu s politickým ředitelem ministerstva zahraničí M. Povejšilem snažili obhajovat zřízení základny na území ČR. Jejich argumenty však byly podrobeny věcné kritice přítomných odpůrců základny. V diskusi vystoupili přítomní poslanci Kateřina JACQUES, Hana ORGONÍKOVÁ, Václav EXNER, dva zástupci občanské iniciativy NE ZÁKLADNÁM, dva zástupci občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE a zástupci iniciátorů petice Zdena Bergerová a zástupce KSM. Všichni diskutující podpořili různé petice proti budování základny a vyslovili nesouhlas se stanoviskem J. Šedivého a M. Povejšila. Jako zavádějící bylo odmítnuto sdělení J. Šedivého, že místo raket by se mohlo jednat jen o základnu radiolokátorů. To by však nijak nesnižovalo ohrožení území a občanů ČR ze strany států, jež by se mohly cítit postupem USA ohroženy.

Stejně bylo odmítnuto i jeho tvrzení, že se jedná o závazky vůči spojencům v NATO. Skutečností je, že znepokojení ohledně americké základny vyjádřil i generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer, který vyslovil obavy, že systém, který chrání pouze USA, by dále ochromil už nyní nepříliš dobře fungující zásady Severoatlantického společenství, jehož cílem je společná obrana. Diskutující rovněž upozornili na politické důsledky budování základny na území ČR, tj. možné zhoršení mezinárodních vztahů zapříčiněné vzbuzením nedůvěry některých států, zejména Ruska a Číny, a v podstatě obnovení závodů ve zbrojení.Toto není cesta ke skutečnému míru a k posílení bezpečnosti.

Za připomenutí stojí i názory uznávaných zahraničních odborníků a některých států na celou koncepci protiraketové obrany Spojených států (NMD). Např. americká Unie angažovaných vědců (Union of Concerned Scientists) a „Program studia bezpečnosti“ Massaschusettského technického institutu (MTI) společně publikovaly rozsáhlou studii o účinnosti plánovaného NMD. V této studii docházejí autoři mj. k těmto pozoruhodným, zajímavým závěrům:

1. Projektovaný systém NMD je poměrně snadno překonatelný;

2. NMD by byl nefunkční a kontraproduktivní. Jeho nasazení by zvýšilo jaderné ohrožení ze strany Ruska a Číny a mohlo by narušit spolupráci těchto států na mezinárodním programu kontroly šíření balistických raket dlouhého doletu a všech zbraní hromadného ničení;

3. Čína varovala, že americký plán raketového obranného systému by mohl vyvolat další závody ve zbrojení;

4. Autoři studie jsou přesvědčeni, že NMD by na jedné straně poskytl jen nepříliš spolehlivou obranu proti omezenému útoku balistickými raketami, ale současně by ohrozil bezpečnost USA nejen narušením diplomatických vztahů s Čínou a Ruskem, ale i předpokládanými protiopatřeními ze strany těchto případně i dalších států. Jedinou účinnou, rozumnou cestou, jak omezit raketovou hrozbu z Číny a Ruska, je spolupracovat s těmito státy na omezování zbraní hromadného ničení a počtu raket dlouhého doletu;

5. Balistické střely dlouhého doletu nejsou jediným způsobem, jak zasáhnout území USA jadernými, chemickými a biologickými zbraněmi. Mezi alternativní způsoby patří např. křižující rakety s plochou dráhou letu, balistické rakety menšího doletu odpalované z ponorek i povrchových lodí a četné další;

6. NMD bude představovat závažnou překážku v americko-ruském omezování jaderných zbraní a zřejmě ohrozí širší kontrolu zbrojení a dohody o nešíření zbraní hromadného ničení;

7. Klíčové členské státy NATO tvrdí, že americký národní obranný systém sníží mezinárodní bezpečnost a zkomplikuje vztahy států uvnitř NATO;

8. Tzv. „darebácké státy“ (KLDR a Írán) i přes jejich jaderný a raketový program nepředstavují v současné době reálnou jadernou či raketovou hrozbu pro USA;

9. Pokud USA rozmístí svůj systém NMD, musí nutně předpokládat, že potenciální protivníci, kteří již mají ve své výzbroji balistické rakety dlouhého doletu, podniknou nezbytné kroky ve vývoji a realizaci účinných protiopatření. Tolik citace výňatků z obsáhlé studie amerických vědců k problematice systému NMD, jehož součástí by měla být i základna v ČR. Bez ohledu na to, zda by na ní byly umístěny antirakety nebo radar – tj. oči a uši, bez nichž jsou samotné rakety k nepotřebě. PROTO I UMÍSTĚNÍ RADARŮ PROTIRAKETOVÉ OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ PŘEDSTAVUJE STEJNÉ RIZIKO JAKO ANTIRAKETY.

Vážený pane hejtmane, primátore, starosto,

vyzýváme Vás, abyste s tímto dopisem, v němž podáváme další nezkreslené, objektivní informace seznámil členy zastupitelstva a všechny spoluobčany. I když někteří politici nesouhlasí s tím, aby tato problematika byla součástí předvolební kampaně v nadcházejících volbách, jsme přesvědčeni, že občané by měli mít právo volit takové kandidáty, kteří budou vedeni snahou zajistit mj. i ochranu jejich života, zdraví a majetku, a to bez ohledu na svoji politickou orientaci. Poskytněte proto tuto informaci bez jakýchkoliv ideologických a politických předsudků svým spoluobčanům k jejich svobodné úvaze a rozhodování.

gen. v.v. Oskar Marek, člen rady sdružení plk. v.v. Jiří Bureš, předseda sdružení plk. v.v. Blahoslav Zahradníček, člen rady sdružení

Kontakt: Tlf.: 603 989 728 e-mail: vojaci.protivalce@email.cz  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.