VOLEBNÍ PRÁVO ČERNOCHŮ

logoPřed několika dny zemřel americký fejetonista Art Buchwald. Od malička jsem si schovával jeho články. Vtipně komentovaly americkou realitu. Pokud by vám jeho fejetony, staré až 30 let, něco připomínaly, není to podobnost čistě náhodná. To, co kritizoval, se pomalu přesunulo i k nám.

 

VOLEBNÍ PRÁVO ČERNOCHŮ (článek z poloviny 60. let)

Většina Američanů ze všech vrstev národa nesouhlasí se zkouškami gramotnosti, které mají být předpokladem volebního práva. Tyto zkoušky brání mnoha černochům na jihu Spojených států i v jiných oblastech v účasti na volbách. Jak se zjistilo průzkumem Gallupova ústavu, americká veřejnost v poměru skoro 3:2 soudí, že právo volit mají mít i ti, kdo neumějí číst a psát. Ještě větší počet dotázaných je proti návrhu, aby volební právo měli jen ti, kdo mají nejméně pětileté školní vzdělání.

Dostat se k volbám ve městě Buvolí Bič (Alabama) není tak lehké, jak by si člověk mohl myslet. Nejdřív se musíte proplížit hradbou šerifovy jízdní policie, pak si probojovat cestu mrakem slzotvorného plynu státní policie a konečně musíte přeskočit stovky ohrad na dobytek.
A když nakonec přece jen chcete hlasovat v Buvolím Biči, musíte se dát zapsat do voličských seznamů. Registrační kancelář je v soudním paláci a je otevřena jen od 23,55 hodin do půlnoci každou šestou sobotu v měsíci. Dále je potíž v tom, že ačkoli registrační kancelář je otevřena, vrata do soudního paláce jsou zavřena a je to sakra práce dostat se dovnitř.

I tak černoch George Abernathy to k velkému překvapení registračního úředníka dokázal. A když se dostal dovnitř, požádal o zápis do volebních seznamů.
„Prima, George, prima! Rád zapíšu, jen co mi odpovíš tuhle na několik otázek. Nejdřív, jakpak je to s tvým vzděláním?"
„Byl jsem stipendistou v britském Oxfordu. Jsem bakalářem svobodných umění university v Columbii, získal jsem akademický titul na Harvardské universitě a doktorát filosofie ve státě Massachussetts."
„To je ohromné, George. Tak, teď počkej, něco se tě zeptám. Umíš číst a psát?"
„Napsal jsem tři knihy o kybernetice, křesťanské filosofii, o pokročilé politické teorii."
„Byl bych rád, kdybys nepoužíval tak velkých slov, George. Přímo nenávidím povýšené voliče."
Abernathy: „Myslím, že mám právo dát se zapsat."
„Ovšem že máš, ale musím tě napřed vyzkoušet, zda jsi gramotný, protože nemůžeme připustit, aby nevědomci volili našeho velkého guvernéra George Wallace, jestli vůbec víš, co tím míním. A proto, nepřečetl bys mi něco z téhle novin?"
„To jsou čínské noviny."
„Správně."
Abernathy přečetl tři povídky z čínských novin. Registrační úředník zkoprněl, ale nechce to dát najevo.
„Správně, nyní mi přečti tyhle hieroglyfy."
Abernathy přečetl hieroglyfy a registrační úředník začal být nervózní.
„Tady je finská ústava, finsky. Budeš tak laskav a vysvětlíš mi prvních čtrnáct článků."
„Co to má co dělat s volbami v Alabamě?"
„Musíme odstranit všechny agitátory a jim podobné. Tak co, podrobíš se zkoušce nebo ne?"
George Abernathy vysvětlí 14 článků finské ústavy a registrační úředník se opravdu vyděsí. Telefonuje do kanceláře guvernéra a hlásí, co se děje. Za několik minut přijde do kanceláře guvernérův pobočník a prohlásí: „Guvernér chce, abyste přistoupil k části 4. nařízené zkoušky."
Registrační úředník přistoupí k trezoru a vyjme z něho hliněný džbán. „Tak, George, nyní musíš udělat už jen jedno. Buď tak laskav a přečti mi kterékoli dva listy z těchto svitků, nalezených u Mrtvého moře."
Abernathy přečte první, ale klopýtne na jednom slovíčku druhého listu.
„Hm, hm, je mi strašně líto, George, propadl jsi při zkoušce, ale můžeš přijít za rok a pokusit se znova."
Abernathy opustil kancelář, do níž vstoupil jakýsi běloch z Alabamy, aby se dal zapsat.
Registrační úředník řekl: „Budete tak laskav a řekněte mi, jaké i píšeme ve slově ryba, měkké nebo tvrdě?"
Běloch: „Měkký."
„Zkuste to ještě jednou. Nesmíte podléhat trémě."

ART BUCHWALD (New York Herald Tribune, 60. léta)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.