Proč odkládali druhou frontu (5)

logoRuský historik V. Falin o nejpřísnějším anglo-americkém válečném tajemství

Churchill vedl válku na dvou frontách

Takže „druhá fronta" je pojem, který v politickém a vojenském kontextu zdaleka není totožný. Churchill fakticky vedl válku na dvou frontách – proti nám a proti Německu. Nepotřebujeme dělat premiéra ani horším, ani lepším. Nicméně má cenu zaznamenat ještě několik momentů.

Porada v Casablance. 26. ledna 1943 Churchill a Roosevelt posílají Stalinovi telegram: „Rozhodli jsme se otevřít druhou frontu, napnout všechny síly, abychom upoutali na sebe určitou část sil z východu, aby válka skončila v roce 1943." 30. ledna Stalin napsal odpověď: kromě obecných prohlášení sovětské vedení by chtělo vědět konkrétně, kdy bude druhá fronta otevřena a kde.

Po nějaké době dostává informaci podepsanou pouze Churchillem. O druhé frontě se v ní nemluví, o ukončení války v roce 1943 ani slova, téma jak znemožnit přemístění (německých) vojsk ze západu na východ se vytratilo. Prostě mlácení prázdné slámy, Rusové tomu říkají „rybí slova". Ve vztazích mezi námi, Spojenými státy a Velkou Británií propukla krize. Byli odvoláni a později vyměněni naši velvyslanci v Londýně a Washingtonu.

Pokračování

In: Slovanská vzájemnost, měsíčník Slovanského výboru ČR, roč. X, č.99, květen 2007

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.