Proč odkládali druhou frontu (4)

logoRuský historik V. Falin o nejpřísnějším anglo-americkém válečném tajemství

Čekali, jak dopadne stalingradská bitva

Je to samostatná otázka, která vyžaduje více času pro vysvětlení. Zatím se omezím na konstatování, že místo vylodění na kontinentu vznikl plán Torch (operace v severní Africe).

Místo odvelení části německých divizí z východní fronty bylo do války proti SSSR vysláno přes 30 dalších divizí. Současné za doprovodu libě znějících rozhovorů o druhé frontě nám USA omezily dodávky výzbroje a materiálů na základě zákona o půjčce a pronájmu (lend-lease) na polovinu. Právě ve druhé polovině roku 1942. v kritické době, kdy podle Marshallova svědectví visel osud Spojených států na vlásku. Čekali, jak dopadne stalingradská bitva? Válka opravdu kulminovala. Kdyby Stalingrad padl, Japonsko a Turecko by vyhlásily válku Sovětskému svazu, kdežto Spojené státy a Velká Británie měly připravenu záložní variantu separátního míru s Berlínem.

Nahlédněme do protokolu zasedání Churchillova válečného kabinetu z října 1942 (připomenu, že protiofenzíva u Stalingradu byla zahájena 19. listopadu 1942). Churchill na něm formuluje úkol: je třeba zastavit „ruské barbary" co nejdál na východě, aby neohrožovali „svobodnou Evropu". Premiér tu vystoupil ve své nejbytostnější úloze.

Sdělím vám fakta, která patrně zná jen málokdo. Až do smrti Stalin uchovával v takzvaně osobní skříni záznam Churchillovy rozmluvy s Bismarckovým vnukem, která se konala 20. října 1930. Vy, Němci, jste na hlavu, poučoval budoucí premiér kancléřova vnuka. Měli jste se v první světové válce soustředit na rozdrcení Ruska, ale vy jste rozpoutali válku na dvě fronty. Kdybyste se omezili na Rusko, my, Angličané, bychom vás podpořili a postarali se o to, aby vám Francie nepřekážela. Potom rozvinul plán na zmaření industrializace SSSR atd.

Podle Churchilla Angličané v obou světových válkách pokračovali v krymské válce z let 1853-1856. Pohleďte na britskou koncepci „obklíčení Německa". Kde měla probíhat východní hranice tohoto obklíčení – na čáře Archangelsk, Vologda, Volha, Kavkaz. V německých dokumentech se linie Archangelsk, Vologda, Moskva, Stalingrad, Astracháň, Kavkaz uvádí jako cílová čára, z níž nacisté budou diktovat Rusku podmínky kapitulace. Náhodná shoda? Britská logika – čím hlouběji pronikne wehrmacht do Sovětského svazu, tím více času bude potřebovat Moskva pro osvobození vlastního území, tím více sil k tomu spotřebuje, o to menší potenciál vlivu na světové události bude mít SSSR po válce.

Pokračování

In: Slovanská vzájemnost, měsíčník Slovanského výboru ČR, roč. X, č.99, květen 2007

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.