Proč odkládali druhou frontu (3)

logoRuský historik V. Falin o nejpřísnějším anglo-americkém válečném tajemství

Eisenhower marně nastoloval druhou frontu už v roce 1942

Totéž se opakovalo (zvu vás do roku 1942), když se náčelníkem správy plánování stal Eisenhower. Ve svých memorandech dokazoval nutnost neprodleně otevřít druhou frontu s cílem stáhnout aspoň čtyřicet německých divizí z východní fronty a zajistit tak porážku Německa a když ne v roce 1942, tak určitě v roce 1943.

Záměrně používám americké prameny. To není ruská či sovětská propaganda, to jsou štábní dokumenty USA, částečně odtajněné, částečně nikoliv. Kopie většiny těchto dokumentů měl Stalin na stole a tudíž ho rétorika spojenců přirozeně nemohla oklamat.

Přelomovou bitvou druhé světové války, ne-li bitvou klíčovou, byla bitva u Moskvy. Už v srpnu 1941 si Halder poznamenal do deníku: Vynakládáme zoufalé úsilí, abychom zabránili přerůstání bleskové války ve válku poziční. V poziční válce Němci neměli šanci.

V listopadu 1941 Todt hlásil Hitlerovi: ukončení války za podmínek přijatelných pro Třetí říši je možné pouze politickými prostředky. V prosinci 1941 už i Hitler uznal (Jodl to uvedl při výslechu v roce 1945), že vojenského vítězství Němci dosáhnout nemohou.

Uvedu příklad: v březnu 1942 ve 14 německých tankových divizích zůstalo pouze 160 bojeschopných tanků, tj. 10 tanků v divizi. Kdyby v této době USA a Velká Británie vyslyšely výzvy Sovětského svazu a poskytly svému spojenci reálnou pomoc, porážka wehrmachtu u Moskvy by mohla přerůst v totální porážku Německa a válka v Evropě by skončila v roce 1942. Milióny lidí by zůstaly naživu.

Ptejme se, proč se západní mocnosti omezily na deklarace o spolupráci na válečném poli. Proč Roosevelt nesplnil své „pevné slovo", které dal při setkání s Molotovem z podnětu Eisenhowera a Hopkinse, že otevřou druhou frontu v roce 1942 (v původní variantě komuniké stálo, že v srpnu)? Proč se nechal vést Angličany?

Pokračování

In: Slovanská vzájemnost, měsíčník Slovanského výboru ČR, roč. X, č.99, květen 2007

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.